Volgens Bartjens Onderwijs en Onderzoek

Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisond...

Dit artikel beschrijft de opbrengsten van het meest recente onderzoek naar de studielast en de contacttijd voor het vak rekenen-wiskunde op de Nederlandse le...

lees meer »
Vb_37_2_afb_o_en_o_keijzer_ontwikkeling_studielast_rw_op_de_lerarenopleiding_thumb

Jaargang 37 nummer 2

Betekenisvol reken-wiskundeonderwijs op de lerarenopleiding

Is er een relatie tussen de Wiscat en de Landelijke Kennisbasistoets Rekenen? En wat voor invloed hebben betekenisvolheid, motivatie en faalangst op de toets...

lees meer »
Vb_37_2_afb_o_en_o_pompeijus_betekenisvol_rw_onderwijs_op_de_lerarenopleiding_thumb

Jaargang 37 nummer 2

Redactioneel - Doelen, aanbod en reflectie

Redactoneel van hoofdredacteur Cathe Notten

lees meer »
Vb_37_2_afb_notten_redactioneel_thumb

Theorie en achtergrond

Tussendoelen Rekenen-Wiskunde voor primair onderwijs

Onlangs heeft SLO het document 'Tussendoelen rekenen-wiskunde voor primair onderwijs: uitwerking voor groep 2 tot en met 8 op weg naar referentieniveau 1S' g...

lees meer »
Vb_37_2_afb_versteeg_tussendoelen_rekenen_wiskunde_thumb

Jaargang 37 nummer 2

Groetjes van groep vier - Spelletjes

Heerlijk toch als rekenen gewoon een groot spelletjesplein blijkt te zijn!

lees meer »
Vb_37_2_afb_diem_groetjes_van_groep_4_thumb