Rekenen en taal

Rekenen-wiskunde en taal - Praktijktip

Deze Praktijktip gaat over de voorbereiding van de leraar op een rekenles, in het bijzonder het doordenken van de benodigde taal in de les.

lees meer »
Vb_36_2_o_en_o_afb_munk_rekenen_en_taal_thumb

Volgens Bartjens Onderwijs en Onderzoek

Handig gebruiken van kladpapier bij de kennisbasistoets

Studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs maken in het 2e of 3e studiejaar een landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde. In dit artikel wordt een ...

lees meer »
Vb_36_2_o_en_o_afb_keijzer_handig_gebruiken_van_kladpapier_thumb

Jaargang 36 nummer 2

Redactioneel - Soepel doorstromen

Hoofdredacteur Cathe Notten geeft een overzicht van alle artikelen in deze Volgens Bartjens.

lees meer »
Vb_36_2_afb_notten_redactioneel_thumb

mbo - vo 2

Keuzes en accenten - Breuken in het po en vmbo

In dit artikel worden enkele knelpunten in de aansluiting po op vmbo-basis en kader onder de loep genomen en worden suggesties gedaan voor verdergaande afste...

lees meer »
Vb_36_2_afb_versteeg_keuzes_en_accenten_thumb

Jaargang 36 nummer 2

Kleine kinderen worden groot - Reuzenrad met perspectief

Wat is nu hoger, het reuzenrad of de hoge toren? Samen met zijn moeder zoekt Fabian van vijf het uit.

lees meer »
Vb_36_2_afb_vliet_kleine_kinderen_worden_groot_thumb