Volgens Bartjens Onderwijs en Onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Actualiseren van de post-hbo-opleiding reken...

Dit artikel schetst de uitgangspunten van de post-hbo-opleiding rekencoördinator, de ontwikkelingen die leidden tot deze opleiding en de ideeën die er op dit...

lees meer »
Logo_vb_o_en_o_groen_zonder_tekst_thumb

Jaargang 35 nummer 3

Ontwikkeling en onderzoek - Een educatief computerspel voor rekenen bij ...

Dankzij verschillen in informeel leren in de thuis- en (voor)schoolsituatie zijn er grote individuele verschillen in niveau van getalbegrip onder kleuters. K...

lees meer »
Logo_vb_o_en_o_blauw_zonder_tekst_thumb

Jaargang 35 nummer 3

Redactioneel - De rekencoördinator

Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten

lees meer »
Vb_35_3_afb_rubriek_redactioneel_thumb

Theorie en achtergrond

Erkenning en draagvlak - De positie van de rekencoördinator in de school

Op veel scholen is inmiddels een aparte rekencoördinator aanwezig, maar rekencoördinatoren worden lang niet altijd voldoende gefaciliteerd en gestimuleerd. E...

lees meer »
Vb_35_3_afb_okkema_erkenning_en_draagvlak_thumb

Jaargang 35 nummer 3

Groetjes van groep 5 - Met de bus mee

Lia van Diem, leerkracht op basisschool De Stappen in Tilburg, bekijkt met haar groep 5 een tabel over de bus. Maar hoe je wat er in de tabel staat nu precie...

lees meer »
Vb_35_3_afb_rubriek_groetjes_van_groep_vijf_thumb