NVORWO nieuws

Een beschrijvingskader voor rekenapps

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de ontwikkeling van een beschrijvingskader voor rekenapps, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het oefenen van r...

lees meer »
Vb_37_4_afb_o_en_o_keijzer_een_beschrijvingskader_voor_rekenapps_thumb

Theorie en achtergrond

Sterke rekenaars in het basisonderwijs: de theoretische onderbouwing

Recente TIMSS-Scores tonen aan dat investeren in goed reken-wiskundeonderwijs aan sterke rekenaars aandacht verdient. In het boek 'Sterke rekenaars in het ba...

lees meer »
Vb_37_3_o_en_o_afb_sjoers_sterke_rekenaars_in_het_basisonderwijs_thumb

NVORWO nieuws

Redactioneel - Keuzes, keuzes, keuzes...

Redactioneel van de hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten

lees meer »
Vb_37_4_afb_notten_van_de_redactie_thumb

apps en tablets

Begrip ontstaat niet vanzelf - Interview met Zalman Usiskin

Er zijn steeds meer reken-wiskundemethodes die in min of meerdere mate gebruik maken van digitale middelen. Marjolein Kool interviewde Zalman Usiskin over de...

lees meer »
Vb_37_4_afb_kool_begrip_ontstaat_niet_vanzelf_thumb

Jaargang 37 nummer 4

Groetjes van groep 4 - Blokuur

Welk tekenblok is nu het grootst? Groep 4 van juf Lia van Diem buigt zich over deze vraag. En dat valt niet mee, ze hebben er een heel blokuur voor nodig om ...

lees meer »
Vb_37_4_afb_diem_groetjes_van_groep_4_thumb