Volgens Bartjens Onderwijs en Onderzoek

Een motortje erbij? Onderzoekende studenten en de ontwikkeling van reken...

Dit artikel is de weerslag van een onderzoek naar de koppeling tussen het onderzoek van studenten naar reken- wiskundeonderwijs en Professionele Leergemeensc...

lees meer »
Vb_37_3_o_en_o_afb_linden_een_motortje_erbij_thumb

Volgens Bartjens Onderwijs en Onderzoek

Lesson Study: Aderlating in de vertaling?

Een artikel over collaborative Lesson Research naar vorm en inhoud bij het Nederlandse reken-wiskundeonderwijs

lees meer »
Vb_37_3_o_en_o_afb_logtenberg_lesson_study_thumb

Jaargang 37 nr 3

Redactioneel - Zelf denken, zelf doen

Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Noten

lees meer »
Vb_37_3_afb_notten_redactioneel_thumb

Theorie en achtergrond

Niets erbij, niets eraf - Hoe leer je kinderen splitsen?

Eén van de doelen eind groep 3 is het memoriseren van de splitsingen t/m 10. In dit artikel vertelt Ceciel Borghouts hoe u vrij simpel voor elkaar kunt krijg...

lees meer »
Vb_37_3_afb_borghouts_niets_erbij_niets_eraf_thumb

Theorie en achtergrond

Weinig verschillen tussen scholen in rekenprestaties

De verschillen in rekenprestaties tussen Nederlandse basisschoolleerlingen zijn maar voor een klein deel, hooguit 10%, toe te schrijven aan het rekenonderwij...

lees meer »
Vb_37_3_afb_notten_weinig_verschillen_tussen_scholen_in_rekenprestaties_thumb