Volgens Bartjens Onderwijs en Onderzoek

35e Panama-conferentie: Goed en fout in het reken-wiskundeonderwijs

Eind januari 2017 vond de 35e Panama-conferentie plaats. Die richtte zich op verschillende aspecten van 'goed' en 'fout' in het reken-wiskundeonderwijs. In d...

lees meer »
Vb_37_1_o_en_o_afb_habermehl_van_de_grote_rekendag_naar_enkele_aanwijzingen_thumb

Volgens Bartjens Onderwijs en Onderzoek

Van de Grote Rekendag naar enkele aanwijzingen voor implementatie van on...

De auteur beschrijft een onderzoek waarin 9 leerkrachten die met hun school aan de Grote Rekendag deelnamen worden geïnterviewd om te achterhalen op welke wi...

lees meer »
Vb_37_1_o_en_o_afb_keijzer_35e_panama_conferentie_thumb

Jaargang 37 nummer 1

Redactioneel - Het denkwerk bij de kinderen

Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten

lees meer »
Vb_37_1_afb_notten_redactioneel_thumb

Theorie en achtergrond

Kinderen willen leren - Hoe de school de intrinsieke motivatie kan bewaren

Dit artikel is een weergave van een interview met Marcel van Herpen, waarin de pedagogische benadering van het onderwijs wordt benadrukt, ook in het rekenond...

lees meer »
Vb_37_1_afb_herpen_kinderen_willen_leren_thumb

Jaargang 37 nummer 1

En de winnaar is.... Verslag van de rekenspellenwedstrijd 2017

Op 17 mei 2017 vond de prijsuitreiking plaats van de rekenspellenwedstrijd 2017. Juryleden Anneke Noteboom en Alette Lanting doen verslag

lees meer »
Vb_37_1_lanting_en_de_winnaar_is_thumb