Volgens Bartjens Onderwijs en Onderzoek

Meer dan goed / fout - Diagnostisch toetsen van aftrekken in groep 5

In dit artikel worden factoren geïnventariseerd waaraan een instrument moet voldoen om misconcepties te signaleren die optreden bij aftrekken waarbij over he...

lees meer »
Schermafbeelding_2017-02-02_om_16

Volgens Bartjens Onderwijs en Onderzoek

Handelingsgericht diagnostisch onderzoek bij rekenen (RD4)

In dit artikel wordt uiteengezet hoe het diagnostisch rekeninstrument RD4 werd ontwikkeld.

lees meer »
Schermafbeelding_2017-02-02_om_16

Jaargang 36 nummer 3

Volgens Bartjens - Van de redactie

Redactioneel van de hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten

lees meer »
Vb_36_3_afb_volgens_bartjens_redactioneel_thumb

Theorie en achtergrond

Rekenen op begrip - Kiezen voor de juiste vorm van instructie

In dit artikel willen de auteurs laten zien wanneer en hoe Directe Instructie in de rekenles goed kan worden ingezet maar dat een andere benadering in de ins...

lees meer »
Vb_36_3_afb_buter_rekenen_op_begrip_thumb

Theorie en achtergrond

Op onderzoek - Leren onderzoeken en ontwerpen in de rekenles

Ons rekenonderwijs kan wel wat avontuurlijker, bepleit Albert Oving. Dat betekent niet dat leerkrachten veel meer werk moeten doen om er een avontuur van te ...

lees meer »
Vb_36_3_afb_oving_op_onderzoek_thumb