Volgens Bartjens Onderwijs en Onderzoek

Een empirische vergelijking van de klassieke staartdeling en de hap-meth...

De auteurs onderzochten het effect van het aanleren of herhalen van de staartdeling op 2 verschillende manieren in het mbo. Als uitgangspunt kozen zij de pra...

lees meer »
O_en_o_logo_geel_zonder_tekst_thumb

Volgens Bartjens Onderwijs en Onderzoek

Rekenen-wiskunde over( )denken - Verslag van de 34e Panama-conferentie

Ieder jaar vindt in januari de Panama-conferentie plaats. In 2016 was het thema: ‘Rekenen-wiskunde over()denken’. Dit verslag laat zien hoe de conferentie o...

lees meer »
O_en_o_logo_oranje_zonder_tekst_thumb

Jaargang 35 nummer 5

Redactioneel - Spelen om te leren

Op zoek naar artikelen met rekenactiviteiten waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen wordt gebruikt om ze veel te laten leren? Dan is deze...

lees meer »
Vb_35_5_afb_redactioneel_cathe_notten_thumb

Theorie en achtergrond

Taal stimuleren tijdens de rekeninstructie - De rol van de leraar bij sc...

Tijdens de rekenlessen wordt regelmatig een andere taal gesproken dan thuis. We hebben het dan niet over kinderen die thuis een andere taal dan Nederlands sp...

lees meer »
Vb_35_5_afb_dokter_taal_stimuleren_tijdens_de_rekeninstructie_thumb

Jaargang 35 nummer 5

Vliegen door de klas - Onderzoeken en ontwerpen in groep 1 en 2

Met de activiteiten van het Hands-on, Brains-on project van Science Center Nemo in Amsterdam wordt de natuurlijk nieuwsgierigheid van kinderen gestimuleerd.

lees meer »
Vb_35_5_afb_franse_vliegen_door_de_klas_thumb