Kijken naar kinderen

Kijken naar kinderen - De aftrap

Nieuwsbrief van Kijken naar Kinderen - nummer 1 - maart 2011
2011_3_afb_kijken_naar_kinderen_1_news_detail

Kinderen hebben ons veel te vertellen. In het dagelijks leven, maar zeker ook in het onderwijs. In hun reactie, in wat ze laten zien en vertellen laten ze letterlijk zien wat ze wel en niet kunnen. In de weten- schap dat doelgericht en diagnosticerend lesgeven de sleutel is tot een verbetering van de kwaliteit van het (reken-wiskunde)onderwijs, is het de kunst om beter te leren kijken naar wat de kinderen ons te vertellen hebben. Door de kinderen te laten fungeren als ‘spiegel’ voor de leerkracht, kan de leerkracht het effect van zijn eigen gedrag beter waarnemen en daarop passend reageren. 

In de praktijk is het niet altijd even eenvoudig om het kind helder in beeld te krijgen. Leerkrachten moeten immers al zoveel. Ze moeten zicht hebben op leerlijnen, zich ervan bewust zijn hoe het leerproces zich binnen een domein voltrekt en weten hoe de leerstof binnen een methode is opgebouwd. Het vraagt veel aandacht (en vakkennis) van de leerkracht om daaraan te kunnen voldoen. Los daarvan hebben zij ook nog eens te maken met volle klassen met kinderen die op een verschillend niveau werken. Al die omstandigheden maken het lastig om goed naar ieder kind te kijken en daar conclusies uit te trekken. 

In het project Kijken naar Kinderen van de Katholieke Pabo Zwolle werken we aan een methode om de leerkracht in de reken-wiskundeles daarbij te helpen. Door gebruik te maken van door de leerkracht zelf gemaakte foto’s van de kinderen in zijn groep, blijkt het mogelijk te zijn om zichtbaar te maken wat het kind ons te vertellen heeft. De foto’s laten bijvoorbeeld zien waar het leerkrachtgedrag niet het gewenste effect bewerkstelligt, waar extra accenten moeten worden gelegd of waar de leerkracht voor de goede aanpak heeft gekozen. 

Daarnaast wordt in het project gebruik gemaakt van videobeelden. De schoolbegeleider maakt opnamen van kinderen in de rekenles en interviewt hen over hoe zij de reken-wiskundeles ervaren. Deze beelden worden gebruikt om het leerkrachtgedrag – via de kinderen – letterlijk zichtbaar te maken. 

Het project Kijken naar Kinderen richt zich op de verdere ontwikkeling van het gebruik van foto en video als middel om tot een effectiever leerkrachtgedrag in de reken-wiskundeles te komen. De uitkomsten zullen worden gebruikt bij de ondersteuning van leerkrachten, studenten, PABO-docenten en schoolbegeleiders. 

In dit eerste ‘digizine’ kunt u onder meer lezen over de achtergronden van het project, de ervaringen van een schooldirecteur met de methode en wordt een voorbeeld van het gebruik van foto’s beschreven. In de digizines die hierna regelmatig zullen verschijnen, houden wij u op de hoogte van de voortgang van het project.

Het is mijn stellige overtuiging – en motivatie – dat door goed te leren kijken naar kinderen, het reken- wiskundeonderwijs niet alleen beter, maar ook leuker wordt. Kinderen voelen haarfijn aan dat ze gezien worden en dat ze mogen zijn wie ze zijn. Als er meer wordt uitgegaan van de mogelijkheden van het kind, ontstaat een veiliger leeromgeving waarin de leerkracht en leerling optimaal tot hun recht komen. Ik hoop dat het project Kijken naar Kinderen daar een bijdrage aan mag leveren! 

Belinda Terlouw, 

Projectleider Kijken naar Kinderen en hogeschooldocent en nascholingsdocent Rekenen- Wiskunde aan de Katholieke Pabo Zwolle. 

 

bron: Nieuwsbrief Kijken naar kinderen, nummer 1, maart 2011
auteur: Belinda Terlouw
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer