Kijken naar kinderen

Kijken naar kinderen - Leren waarnemen

Nieuwsbrief van Kijken naar kinderen - nummer 3 - juni 2011
2011_6_afb_kijken_naar_kinderen_3_news_detail

Foto’s zijn driedimensionaal. Dat lijkt een rare uitspraak, want we weten allemaal dat een foto slechts twee dimensies laat zien. Toch verkoop ik geen onzin. Ik zal uitleggen wat ik bedoel. 

In mijn werk als PABO-docent en nascholer maak ik nu al een aantal jaren gebruik van foto’s en video om – via de kinderen – beter zicht te krijgen op het leerkrachtgedrag en het effect daarvan. In de loop der tijd ging ik steeds meer zien in de beelden. Het lukte mij om ‘door de foto heen’ te kijken en te zien waar de leerkracht mee bezig was. Vreemd. Het beeld was wat het was, een tweedimensionale weergave van de werkelijkheid. 

Gaandeweg ben ik de kracht van het beeld gaan inzien. De uitspraak dat één beeld meer zegt dan duizend woorden, ja, dat heb ik echt ervaren. Dat was ook de aanleiding om te starten met het project Kijken naar Kinderen. Het was en is mijn overtuiging dat je door goed naar kinderen te kijken, heel veel kunt zeggen over de leerkracht, zijn professionaliteit en wat beter kan. Je kunt een andere dimensie zien. 

In het project zijn we onder andere op zoek naar de vraag in hoeverre het ‘lezen van beelden’ te leren valt. In mijn speurtocht naar het antwoord op die vraag, had ik onlangs een ontmoeting met de directeur van een van de grootste Nederlandse fotobureaus. Het was een bijzondere ontmoeting. Vanuit een heel andere invalshoek, hebben we gepraat over de diepere lagen die een foto kan hebben. Een foto is pas interessant als hij meerdere lagen heeft en blijft verbazen, vertelde hij mij. Mooi! 

Eigenlijk is dat precies wat ik doe met het interpre- teren van foto’s: zoeken naar de diepere lagen. En, niet onbelangrijk, het is te leren, vond hij. Je hebt inzicht nodig, maar door te oefenen, de goede vragen te stellen en veel met beeld bezig te zijn kun j leren de diepere lagen te zien. De manier waarop ik mensen leer de methode te gebruiken, komt daarmee overeen. Ik ging met een goed gevoel naar huis! 

In dit digizine gaan we in op hoe het project Kijken naar Kinderen zich ontwikkelt. We beschrijven hoe Kijken naar Kinderen vanaf het komende studiejaar wordt geïntegreerd in het curriculum van het reken-wiskundeonderwijs op de KPZ. Theun de Vries, directeur van SBO De Brug in Zwolle, vertelt over de waarde die het gebruik van beelden biedt om leerkrachten op zichzelf te laten reflecteren. In de beschrijving van een fotoverslag is te lezen hoe beelden kunnen worden ingezet bij de collegiale consultatie. Tenslotte staat op de laatste pagina meer informatie over de scholingstrajecten die dit najaar van start gaan. 

Belinda Terlouw,

Projectleider Kijken naar Kinderen en hogeschooldocent en nascholingsdocent Rekenen- Wiskunde aan de Katholieke Pabo Zwolle. 

bron: Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen, juni 2011, nummer 3
auteur: Belinda Terlouw
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer