Kijken naar kinderen

Kijken naar kinderen in de rekenles - De praktijk

Nieuwsbrief Kijken naar kinderen - nummer 6 - maart 2012
2012_3_afb_kijken_naar_kinderen_6_news_detail

Zonder voldoende theoretische kennis kan een leerkracht niet goed functioneren. Aan de andere kant is theoretische kennis alleen niet voldoende, het komt aan op het toepassen van de theorie in de prak- tijk. Leerkrachten moeten moeten de theorie kunnen koppelen aan wat ze in de praktijk zien. 

Soms hebben studenten en leerkrachten moeite de overgedragen kennis aan hun onderwijspraktijk te koppelen. Het lukt hen wel om onderwijs te construeren op basis van de overgedragen kennis, waardoor ze in staat zijn doelgericht reken-wiskundeonderwijs te geven. De student en de leerkracht weten niet altijd hoe ze de kennis kunnen koppelen aan wat ze waarnemen. Het gewenste effect blijft dan uit. 

Nu onderwijsbehoeften vertaald moeten worden naar groepsplannen is het belangrijk dat leerkrachten en studenten deze vaardigheid verder gaan ontwik- kelen. De vraag is hoe ze dit kunnen leren. Moet er eerst kennis overgedragen worden om de theorie in de praktijk te kunnen zien, of moet de praktijk aanleiding zijn om theorie over te dragen? In de opleiding en tijdens de schoolbegeleiding wordt meestal gekozen voor het eerste. In het project Kijken naar Kinderen experimenteren we met de tweede volgorde. De praktijk van student en leerkracht wordt met fotoverslag en film ingebracht en de opleider en schoolbegeleider helpen te duiden wat er te zien is. Zij doen dit vanuit een vakinhoudelijk kader en dragen zo hun kennis over. Terug in de onderwijs- praktijk kunnen student en leerkracht op basis van deze interpretatie het effect van hun leerkracht- gedrag vergroten. 

Ik denk dat deze manier van werken adaptiever is. Het niveau van student en leerkracht vormt het uitgangspunt. Van daaruit worden kennis en vaardig- heden ontwikkeld. Bovendien zorgt deze volgorde van werken en leren ervoor dat leerkracht en student vanuit een intrinsieke motivatie een onderzoekende houding aannemen. Het is de praktijk die hen vragen doet stellen. 

In dit digizine staat in een achtergrondartikel beschreven hoe een leerkracht de theorie kan herkennen in de praktijk en hoe hij dat wat hij in de praktijk ziet, kan koppelen aan wat in de theorie beschreven staat. Kijken naar Kinderen helpt hierbij door het kind centraal te stellen en tegelijkertijd het leerkrachtgedrag te ontwikkelen. Esther de Koning, 4e-jaarsstudent aan de KPZ, legt in een interview uit hoe je onderwijs op maat kunt construeren, waarbij rekening wordt gehouden met de indivi- duele onderwijsbehoeften van kinderen. Zij bedacht hiervoor onder meer een programma voor begaafde rekenaars. De kinderen vertellen wat zij daar van vonden. Ronald Keijzer (lector rekenen-wiskunde aan de Ipabo) vertelt hoe (aanstaande) leerkrachten en teams kunnen worden gestimuleerd, zodat  hun leerkrachtgedrag een optimaal effect sorteert. Onderzoekende leerkrachten die nieuwsgierig zijn naar kinderen zijn volgens hem de beste garantie voor kwaliteitsverbetering. Tenslotte staat op de laatste pagina een overzicht van het nascholings- aanbod voor het komende schooljaar. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit digizine!

Belinda Terlouw,

Projectleider Kijken naar Kinderen en hogeschooldocent en nascholingsdocent Rekenen- Wiskunde aan de Katholieke Pabo Zwolle. 

bron: Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen, maart 2012, nummer 6
auteur: Belinda Terlouw
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer