Kijken naar kinderen

Kijken naar kinderen in de rekenles - De opbrengst

Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen in de rekenles - nummer 7 - september 2-12
2012_9_afb_kijken_naar_kinderen_7_news_detail

Kijken naar Kinderen is nu twee jaar onderweg. Eigenlijk klopt dat niet helemaal. Al jaren voordat dit een ’officieel’ project werd, heb ik geëxperimen­teerd met het gebruik van video en foto’s om leer­ krachten te helpen op hun eigen leerkrachtgedrag te reflecteren en ze te laten zien hoe ze beelden kunnen gebruiken om beter naar hun kinderen te leren kijken. De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met de doorontwikkeling van de methodiek en het scholen van mensen om hen te leren de methodiek in de dagelijkse praktijk te gebruiken. Een aantal deel­ nemers is geschoold om het in te zetten in hun eigen beroepspraktijk, op twee scholen is het structureel ingezet om de opbrengst van het reken­wiskunde­ onderwijs te vergroten en pabostudenten zetten het in om hun theorie­praktijkkoppeling te versterken. 

Zoals uit de artikelen in dit digizine blijkt, is de opbrengst van deze activiteiten groot. De deelnemers aan het nascholingstraject Kijken naar Kinderen slaagden er ieder op hun eigen wijze in de methodiek in te zetten en wisten daarbij een belangrijke vooruitgang te boeken in hun rol als IB­er of reken­ coördinator. Op de scholen waar Kijken naar Kinderen is ingezet zijn de leerkrachten zich veel beter bewust geworden van hun leerkrachtgedrag en slagen
zij er in het onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van de kinderen. En – niet onbelangrijk – de rekenresultaten gingen op beide scholen vooruit en de kinderen vinden rekenen weer leuk. Op de KPZ zelf hielp de inzet van de methodiek om studenten te helpen bij de vertaalslag van theorie naar praktijk. 

Al met al is dat een rijke opbrengst, waar ik trots op ben. De methodiek is niet ‘klaar’. Het is überhaupt de vraag wanneer zoiets het geval is. Toch hebben we nu een belangrijk ijkpunt bereikt. De komende tijd blijf ik actief met de doorontwikkeling van de methode en zal mij daarbij onder meer richten op de vraag hoe Kijken naar Kinderen een bijdrage kan leveren aan de professionalisering van de leerkracht (in wording). Daartoe ga ik deel uitmaken van het ELWieR/Panama­onderzoeksnetwerk. ELWieR staat voor: Expertisecentrum Lerarenopleiding Wiskunde en Rekenonderwijs. 

Naast onderzoek, blijft mijn aandacht uiteraard ook gericht op het praktische gebruik van de methode. Ook in het komende schooljaar vinden daarvoor diverse (na)scholingsactiviteiten plaats, gericht op scholen, IB­ers en leerkrachten In een leergemeen­ schap ga ik met hogeschooldocenten van de KPZ het middel verder uitdiepen, zodat het ook bij andere vakgebieden kan worden ingezet. We gaan dus volop door! 

In dit digizine staat beschreven welke resultaten zijn geboekt in het nascholingstraject voor IB­ers en rekencoördinatoren en op twee scholen. Op de laatste pagina staat een overzicht van het nascho­lingsaanbod voor het komende schooljaar. 

Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van dit digizine!

Belinda Terlouw,

Projectleider Kijken naar Kinderen en hogeschooldocent en nascholingsdocent Rekenen­ Wiskunde aan de Katholieke Pabo Zwolle. 

bron: Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen, september 2012, nummer 7
auteur: Belinda Terlouw
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer