Kijken naar kinderen

Kijken naar kinderen in de rekenles - De beginsituatie

Nieuwsbrief van Kijken naar Kinderen in de rekenles - nummer 8 - december 2012
2012_12_afb_kijken_naar_kinderen_8_news_detail

Kijken naar Kinderen blijft in ontwikkeling. Nadat in augustus in nieuwsbrief 7 de opbrengsten van de activiteiten tot nu toe zijn gepresenteerd, is in het nieuwe schooljaar gestart met diverse nieuwe begeleidingstrajecten. Een aantal daarvan wordt in deze nieuwsbrief beschreven. Zo kunt u lezen over de inzet van Kijken naar Kinderen in trajecten op SBO De Stuifheuvel (Zeist) en SBO De Sluis in Zwolle. Ook beschrijven we hoe twintig studenten van de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) Kijken naar Kinderen leren inzetten om de theorie aan de praktijk te koppelen en hoe hogeschooldocenten van de KPZ in een leergemeenschap samen op weg zijn gegaan om Kijken naar Kinderen te integreren in het PABO­ curriculum. De overige activiteiten die nu spelen, staan kort beschreven op pagina 14 van deze nieuws­ brief. 

De diversiteit van de gestarte activiteiten opent nieuwe inzichten. De dwarsverbanden die zichtbaar worden, zorgen voor een verdere verfijning van de methodiek. Het resultaat hiervan is dat er bruikbare instrumenten tot stand komen voor de mensen die het middel in willen zetten in hun beroepspraktijk. Zo is nu in documenten vastgelegd hoe Kijken naar Kinderen kan worden ingezet bij de kennismaking, beginsituatie, gerichte professionalisering, de monitoring van een ontwikkelproces, als reflectie­ middel en om afspraken en opbrengsten te borgen en te toetsen. 

Bij de inzet van de methode blijft gelden dat ‘zelf doen’ de beste garantie is voor succes. Kijken naar Kinderen is geen methode die als de nood aan de man komt ‘even’ kan worden ingezet. Door er zelf mee aan de slag te gaan en je daarbij te laten begeleiden door een meerwetende partner, kunnen mensen tot kijken én leren komen en het middel duurzaam in hun praktijk inzetten. 

Dat laatste krijgt op verschillende manieren vorm. Zo gaat een PABO­4 student van de KPZ de methode gebruiken bij haar eindopdracht om onderwijs op maat te construeren. Zij constateerde op haar stage­ school, SBO De Vonder in Slagharen, dat kinderen moeilijk tot het automatiseren van vermenigvuldigen komen. Ik ga haar begeleiden om met behulp van Kijken naar Kinderen de ontwikkelingsvraag van deze school te beantwoorden. 

Een ander mooi voorbeeld van de mogelijkheden van Kijken naar Kinderen werd onderzocht door Ingeborg van Schaik­Schuurmans in het kader van haar opleiding aan de Fontys PABO in Eindhoven. Zij combineerde Kijken naar Kinderen met de door Wil Oonk ontwikkelde reflectie­analysemethode, waardoor een krachtig reflectiemiddel ontstaat. Voor haar onderzoek ontving zij onlangs de OnderwijsTopTalentPrijs 2012 van Didactief en INOP in de categorie primair onderwijs. In een van de komende nieuwsbrieven komen wij hierop terug. 

Behalve inhoudelijk, verbreedt Kijken naar Kinderen zich ook meer en meer naar andere vakgebieden en neemt het aantal geïnteresseerden sterk toe. Zo lezen inmiddels 18.000 lezers de nieuwsbrief en groeit de Kijken naar Kinderengroep op LinkedIn gestaag ( ). Wij zijn op zoek om social media nog actiever in te zetten bij de verspreiding van het gedachtengoed van Kijken naar Kinderen. Ook daarover later meer.

Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van dit digizine!

belinda Terlouw,

Projectleider Kijken naar Kinderen en hogeschooldocent en nascholingsdocent Rekenen­ Wiskunde aan de Katholieke Pabo Zwolle. 

bron: Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen, december 2012, nummer 8
auteur: Belinda Terlouw
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer