Kijken naar kinderen

Kijken naar kinderen in de rekenles - Perspectief

Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen in de Rekenles - nummer 13 - april 2014
2014_4_afb_kijken_naar_kinderen_13_news_detail

Ik geef toe, het onderwijs loopt niet voorop als het gaat om de invoering van nieuwe technologieën en de inpassing daarvan in het curriculum, maar langzaam maar zeker lijkt er nu toch een digitale onder- wijsrevolutie van de grond te komen. Natuurlijk hebben computers al langer hun plek in het onderwijs veroverd en zijn digiboards in de meeste scholen gemeengoed, maar het gebruik ervan is nog vooral aanvullend. De onderwijsmethoden zijn er meestal niet fundamenteel door gewijzigd. 

Met de niet te stuiten opmars van smartphones, tablets en andere gadgets is dat aan het veran- deren. Steeds meer komen we tot het besef dat de toepassing van nieuwe technologie letterlijk nieuwe onderwijswerelden zal openen. Misschien wel het meest vergaande voorbeeld daarvan zijn de Steve JobsScholen, waarvan er nu acht in Nederland zijn. Op deze scholen, genoemd naar Apple-oprichter en goeroe Steve Jobs, spelen tablets een centrale rol. Leerlingen leren van en met de computer, waarbij de leerkracht vooral een rol speelt als coach en begeleider. 

Het is opvallend dat in de discussies over de wenselijkheid van dit soort nieuwe schooltypen met name het gebruik van de middelen aandacht krijgt. Voor- en tegenstanders hebben het vooral over de technische hulpmiddelen en of het wenselijk is (jonge) kinderen uren per dag achter een beeld- scherm te zetten. Veel interessanter is de vraag wat dit nu eigenlijk betekent voor de manier waarop wij ons onderwijs inrichten. Wat zijn bijvoorbeeld de nieuwe mogelijkheden om echt onderwijs op maat aan te bieden? En hoe kun je in dit soort nieuwe systemen de ontwikkeling van kinderen monitoren en zo nodig bijsturen? Zonder mijn oordeel over het concept van de Steve JobsScholen uit te spreken – daarvoor heb ik er te weinig ervaring mee -, vind ik dat interessante vragen die het bestuderen waard zijn. 

Ik vind het mede interessant omdat juist op dit soort punten methodieken als Kijken naar Kinderen een belangrijke rol kunnen spelen. Nog meer dan dat nu al het geval is, moeten leerkrachten straks immers heel goed kunnen kijken naar hun kinderen om voor hen een onderwijsprogramma op maat samen te stellen. Het gebruik van computers maakt het mogelijk veel meer te differentiëren dan we tot nu toe voor mogelijk houden, maar de menselijke inbreng van de leerkracht is en blijft daarbij de cruciale factor. Zijn rol zal veranderen, van de man of vrouw die vooral kennis overdraagt naar iemand die zijn leerlingen stuurt en begeleidt, maar dat
kan alleen als hij heel goed weet wat de kinderen kunnen en op welke momenten een interventie noodzakelijk is. 

In deze nieuwsbrief gaan we – onder meer – verder in op de bijdrage die Kijken naar Kinderen kan leveren aan het aanleren van ‘21st century skills’, de vaardig- heden die kinderen nu nodig hebben om zich in de maatschappij te kunnen handhaven. Eveneens innovatief is de visie die tennistrainer, schrijver en entertainer Martin Šimek geeft op leren. Kinderen leren in zijn ogen het beste als ze zelf hun talenten leren ontdekken. Dat de zoektocht naar vernieuwing geen exclusief Nederlands vraagstuk is, blijkt uit het artikel over de internationalisering van het gedach- tengoed van Kijken naar Kinderen. Er is daarvoor een eerste stap gezet naar Polen en er staan meer Europese plannen op stapel.

Ik wens u veel plezier en inspiratie bij het lezen van deze nieuwsbrief.

Belinda Terlouw

Projectleider Kijken naar Kinderen en hogeschooldocent en nascholingsdocent Rekenen- Wiskunde aan de Katholieke Pabo Zwolle. 

bron: Nieuwsbrief Kijken naar Kinderen, april 2014, nummer 13
auteur: Belinda Terlouw
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer