Spel in de rekenles

Rekenen en referentieniveaus in het vo. Wat betekent dat voor het po? - Willem Vermeulen

Nu het rekenen in het vo wordt voortgezet, en er referentiekaders voor zijn opgesteld, is de vraag gerechtvaardigd of de doelen en leerlijnen voor het rekenen in de basisschool herziening behoeven.
Vb_32_2_afb_vermeulen_rekenen_en_referentieniveaus_news_detail

Samenvatting

Nu het rekenen in het vo wordt voortgezet, en er refe- rentiekaders voor zijn opgesteld, is de vraag gerechtvaardigd of de doelen en leerlijnen voor het rekenen in de basisschool herziening behoeven. Die vraag wordt ingegeven door het feit dat een deel van de basisschoolleerlingen voor wat betreft complexere begrippen en abstractere inzichten niet veel verder komt dan eind groep 6, halverwege groep 7. Ook rekenen kinderen doorgaans weinig buiten de rekenlessen. 

bron: Volgens Bartjens, jaargang 32, nummer 2
auteur: Willem Vermeulen
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer