Wat is ERWD?

Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie

ERWD is de afkorting van Ernstige Reken-WiskundeProblemen en Dyscalculie. Het is de verzamelnaam van alle ernstige reken-wiskundeproblemen die kinderen kunnen ondervinden, of deze nu veroorzaakt worden door dyscalculie of niet.  De aanpak op scholen van ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie staat beschreven in het landelijk protocol ERWD.  Dit protocol is tot stand gekomen dankzij een subsidie van het ministerie van OCW in het kader van Passend Onderwijs.

 

Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)

Het protocol ERWD richt zich op het rekenwiskunde-onderwijs aan alle leerlingen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De doelgroep van het protocol bestaat uit degenen die zich direct of indirect met het rekenwiskunde-onderwijs bezig houden, zowel binnen de scholen als daaromheen.

Het doel van rekenwiskunde-onderwijs is dat iedere leerling als volwassene adequaat kan handelen in dagelijkse (reken)situaties. Dit wordt ook wel "functionele gecijferdheid" genoemd. Het protocol geeft aanwijzingen om dit doel langs een aantal stappen te bereiken, met name wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een leerling niet optimaal verloopt.

 

Het protocol biedt handvatten en stappenplannen voor 

  • het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs

  • het afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van leerlingen

  • het voorkomen van rekenwiskunde-problemen

  • het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie

  • het ontwikkelen van rekenbeleid

  • het ontwikkelen van zorgbeleid

 

Website ERWD

NVORWO heeft voor ERWD een aparte website in het leven geroepen. Hier vindt u alle informatie over ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie, het Protocol ERWD,  het boek "Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt",  de basis- en vervolgcursus ERWD van NVORWO en aanwijzingen voor de diagnostiek van ERWD. 

http://erwd.nl