Schrijven

Een artikel schrijven voor Volgens Bartjens

Wilt u een bijdrage leveren aan Volgens Bartjens? Dat kan! Wij zijn altijd op zoek naar mooie, inhoudsvolle artikelen die de theorie met de praktijk verbinden, naar  lesvoorbeelden en  achtergrondartikelen.

Zorg voor een artikel van minimaal 500 woorden (Dat is één pagina in Volgens Bartjens).  Het hele artikel mag niet langer zijn dan vier pagina's of 2000 woorden. 

Op elke pagina is ruimte voor een afbeelding. Als u hier zelf voor kunt zorgen dan graag digitaal afleveren aan de hoofdredacteur. Heeft u geen afbeeldingen, dan zorgt de fotograaf van Volgens Bartjens hiervoor.

Mail uw artikel naar hoofdredacteur Cathe Notten