Nieuws

35e Panama-conferentie: Goed en fout in het reken-wiskundeonderwijs

Eind januari 2017 vond de 35e Panama-conferentie plaats. Die richtte zich op verschillende aspecten van 'goed' en 'fout' in het reken-wiskundeonderwijs. In dit artikel wordt de conferentie beschreven.
Vb_37_1_o_en_o_afb_habermehl_van_de_grote_rekendag_naar_enkele_aanwijzingen_news_detail

Samenvatting

Eind januari 2017 vond de 35e Panama-conferentie plaats. Die richtte zich op verschillende aspecten van ‘goed’ en ‘fout’ in het reken-wiskundeonderwijs. Aanleiding voor dit thema was onder andere de publicatie van het TIMSS onderzoek, waaruit bleek dat er in Nederland de afgelopen 20 jaar sprake is van een significante geringe daling in het onderwijsniveau voor rekenen-wiskunde. 

Summary

At the end of January 2017 the 35th Panama conference took place. This conference focused on various aspects of ‘right’ and ‘wrong’ in mathematics education. The conference theme was among other things motived by the publication of the latest TIMSS results. These showed that for the past 20 years results for mathematics in the Netherlands are slightly but significant going down. 

bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 37(1), 45-52
auteur: Keijzer, R, Van Doornik- Beemer, H., & Spitz, L.
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer