Nieuws

Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs 2009 - 2017

Dit artikel beschrijft de opbrengsten van het meest recente onderzoek naar de studielast en de contacttijd voor het vak rekenen-wiskunde op de Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs.
Vb_37_2_afb_o_en_o_keijzer_ontwikkeling_studielast_rw_op_de_lerarenopleiding_news_detail

Samenvatting

Vanaf 2009 vond er iedere twee jaar een onderzoek plaats naar de studielast en de contacttijd voor het vak rekenen-wiskunde op de Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs. In 2017 vond het vijfde onderzoek in deze serie plaats. Dit artikel beschrijft de opbrengsten van dit onderzoek. De afgelopen vier onderzoeken lieten zien dat de verschillen tussen de opleidingen als het gaat om de studielast en contacttijd voor het vak rekenen-wiskunde groot zijn. Dat is ook de bevinding in het vijfde onderzoek. De afgelopen edities van dit onderzoek is gezocht naar verklaringen voor de grote verschillen tussen de opleidingen. Die is niet gevonden, maar er zijn aanwijzingen dat de toewijzing van studielast en contacttijd voor het vak rekenen- wiskunde vooral te maken heeft met het oplossen van de puzzel in het toewijzen van studielast en contacttijd aan alle vakken. 

Summary

From 2009 onwards, in a two year cycle the student teacher’s workload for mathematics in Dutch primary teacher education institutes was determined. In 2017 the fifth research in this series took place. This article reports on the results. The four past surveys showed that there are big differences between institutes in student teacher’s workload. This is also what we found in this fifth edition. In previous editions of this research we sought for explanations for these differences. No explanations were found, but there are signals that determining student teacher’s workload for mathematics mainly is the result of solving the puzzle in appointing student teacher’s workload for all domains in teacher education. 

bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 37(2), 51-60
auteur: Keijzer, R. (2017)
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer