Nieuws

Een beschrijvingskader voor rekenapps

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de ontwikkeling van een beschrijvingskader voor rekenapps, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het oefenen van rekenvaardigheden maar ook naar andere aspecten.
Vb_37_4_afb_o_en_o_keijzer_een_beschrijvingskader_voor_rekenapps_news_detail

Samenvatting

Veel kinderen spelen rekenapps op de smartphone om te werken aan hun rekenvaardigheid. Deze apps richten zich vooral op het oefenen van rekenvaardigheden. Dit onderzoek gaat over de ontwikkeling van een beschrijvingskader voor rekenapps, waarbij ook gekeken wordt naar andere aspecten van het reken-wiskundeonderwijs dan het oefenen. Deze invalshoek wordt hier aangeduid als mathematiseren. Dit onderzoek is ingericht als expertraadpleging. Experts met verschillende relevante achtergronden adviseerden over het beschrijvingskader. Zij vroegen om toespitsing van het kader op een specifieke doelgroep en om sterke vereenvoudiging van dit kader. Dit leidde uiteindelijk tot een kijkwijzer voor ouders, waarin onder meer de notie van mathematiseren op een voor ouders geschikte wijze verwoord wordt.

Summary

In working on their mathematics skills children play with mathematics apps on smartphones or other devices. These apps mainly are meant for drilling mathematics. This study’s focus is the development of a framework for mathematics apps, where these apps are also viewed from other perspectives than drilling. This perspective is described here as mathematizing. In this research experts are consulted. These experts, with different relevant backgrounds, advised focusing the framework on one target group and keep the framework real simple. This leaded to a framework for parents, wherein amongst others the notion mathe- matizing is described so that this suits parents as user of the framework.

 

bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 37(4), 52-60
auteur: Keijzer, R., Den Engelsen, J.F.M., Lanting, A.H.
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer