NVORWO

 

 

De Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs (NVORWO)

Op dit gedeelte van de website van Volgens Bartjens vindt u alle informatie over de Nederlandse Vereniging voor Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs (NVORWO). Deze pagina is de startpagina van alles wat met de NVORWO te maken heeft. U vindt er het laatste nieuws, een uitleg over ons doel en onze activiteiten, ons bestuur, lidmaatschap van de NVORWO en verslagen van onze jaarvergaderingen.

 

Wat is de NVORWO?

De NVORWO is een vereniging die de ontwikkeling van reken-wiskundeonderwijs bevordert. De vereniging zet in op twee sporen: goed reken-wiskundeonderwijs in de basisschool en goed opleidingsonderwijs op de pabo’s. De NVORWO is een onafhankelijke vereniging die de belangen verbindt van organisaties die zich richten op het reken-wiskundeonderwijs. De NVORWO vervult de rol van intermediair tussen politiek, onderzoekers en ontwikkelaars en de direct betrokkenen bij het reken-wiskundeonderwijs (opleiders, begeleiders, leraren, rekencoördinatoren, ouders, kinderen), zowel initiërend als coördinerend. 


Via de vaktijdschriften Volgens Bartjens en Panamapost-Online én de bijbehorende website maakt de NVORWO informatie beschikbaar over en uit de praktijk van het reken-wiskundeonderwijs  en draagt de NVORWO bij aan actuele discussies. Verder hebben abonnees op Volgens Bartjens via de website toegang tot een archief, waarin alle artikelen uit dit tijdschrift te lezen en te downloaden zijn. Abonnees van Volgens Bartjens en van Panama-Post Online zijn automaitsch ook lid van NVORWO. Lid worden zonder abonnement is ook mogelijk.