Artikel schrijven

Algemene informatie voor auteurs van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Auteurs die onderzoek of ontwikkelwerk verrichtten rond het reken-wiskundeonderwijs op de opleiding of begeleiding daarvoor worden van harte uitgenodigd om originele artikelen aan te bieden. Aangeboden artikelen bevatten een 'abstract' of 'samenvatting' van maximaal 200 woorden in zowel het Nederlands als het Engels. De tekst van de artikelen bevat verder maximaal ongeveer 6000 woorden. Artikelen worden aangeboden in elektronische vorm in een gangbaar tekstverwerkingsformaat.

Illustraties in de best mogelijke afdrukkwaliteit worden separaat aangeleverd en genummerd in een jpeg, png of tiff formaat.

 

Beoordelingscriteria voor artikelen

Alle artikelen die aan worden aangeboden aan Volgens Bartjens Onderwijs en Onderzoek worden (dubbel blind) beoordeeld door 2 beoordelaars, waarvan er minimaal 1 deel uitmaakt van de redactie van het tijdschrift. Beoordelingen van artikelen zijn beoogd als constructieve bijdragen aan de verbetering van aangeboden artikelen. Beoordelaars richten daartoe hun aandacht op de volgende zaken:

  • het belang van het artikel voor de doelgroep
  • de leesbaarheid en helderheid van het betoog
  • de actualiteit van het artikel
  • de gedegenheid van het beschreven onderzoek of ontwikkelingswerk
  • verwijzing naar relevante literatuur

De hoofdredactie licht de auteur of auteurs in over de reacties van de beoordelaars en over voorwaarden waaronder tot plaatsing kan worden overgegaan.

 

Verwijzen naar literatuur

Wij verzoeken u zo veel mogelijk op de hier aangegeven manier te verwijzen naar bronnen:

 

In de tekst van het artikel

Bokhove (1994) toont dat ...

Recent onderzoek (Bokhove, 1994) laat zien dat ...

 

Verwijzen naar een artikel in een tijdschrift

Bokhove, J. (1994). Onderzoek naar oplossingsmethoden. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 13(1), 7-16.

Heege, J. ter (1985). The acquisition of basic multiplication skills. Educational Studies in Mathematics, 16, 375-389.

Terwel, J., P.G.P. Herfs, E.H. Mertens & J.Chr. Perrenet 1994). Co-operative Learning and adaptive instruction in a mathematics curriculum. Journal of Curriculum Studies, 26(2), 217-233.

 

Verwijzen naar een boek

Treffers, A., M. van den Heuvel-Panhuizen & K. Buijs (red.), (1999). Jonge kinderen leren rekenen. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Treffers, A. (1987). Three dimensions. A Model of Goal and Theory Description in Mathematics Education: The Wiskobas Project. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Verwijzen naar hoofdstuk in een boek:

Cobb, P., T. Wood & E. Yackel (1993). Discourse, mathematical thinking, and classroom practice. In: Forman, E. A., N. Minick & C.A. Stone. (Eds.). Contexts for learning. Sociocultural dynamics in children’s development. New York: Oxford University Press, 91-119.

Davydov, V. V. (1993). Leeractiviteit en de psychische ontwikkeling van kinderen. In: B. van Oers & W. Wardekker (red.). De leerling als deelnemer aan de cultuur. Delft: Eburon, 95-106.

 

Wij adviseren auteurs referenties automatisch te laten genereren door de tekstverwerker.