Panama Post Online Jaargang 23

Panama Post Jaargang 23

Vierkant tegen zelfstandig werken

A. Treffers & E. de Goeij - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Het probleem van de maand op het RekenWeb

F. van Galen & V. Jonker - Freudenthal Inistituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Het Kanaal nummer 95 - Een zoektocht naar domeinspecifieke vakkennis

Verslag ICME-10, Kopenhagen 2004 - M. Kool - Hogeschool Domstad, Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Parel in MILE - Fadoua telt terug

M. J. Kieft - Katholieke Pabo, Zwolle... lees meer » Reacties(0)
 

Begeleiding aan het woord - Er valt nog veel winst te boeken

In gesprek met D. Doïng - S.A. Lit, Hs Domstand, Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Panama Praktijktip numme 96 - Feestmutsen

A.C. Alberts - Fontys Hogescholen, Tilburg... lees meer » Reacties(0)
 

De 22e Panama-conferentie - impressies en trends

E. de Goeij & W. Oonk (red.) - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Realistisch rekenen door slechtziende kinderen en zeer zwakke rekenaars

J.G. van Hell, N. Boswinkel, Y.A.J.M. Zeeuwen & S.J.A. de Crom - Radboud Universiteit Nijmegen Freudenthal Instituut, Pl-school Hondsberg, SBO De Spreekhoorn... lees meer » Reacties(0)
 

Dyscalculie: een 'onheus' begrip of 'onheus' benaderd - impressies en trends

A. Desoete - Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, Universiteit Gent, België... lees meer » Reacties(0)
 

Het Kanaal nummer 94 - In gesprek met rekenzwakke VMBO-leerlingen

J. Winnubst - Giralis, locatie Ede... lees meer » Reacties(0)
 

Parel in MILE - MILE en humor

J.F.M. Buist - Gereformeerde Hogeschool, Zwolle... lees meer » Reacties(0)
 

Panama Praktijktip nummer 95 - Studenten als toetsenbakkeres

A.B. van Gool - Fontys Hogeschool Tilburg... lees meer » Reacties(0)
 

Begeleiding aan het woord - Verslag Netwerkdag begeleiders - '...dat moet Inge weten ...'

R. Keijzer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Traditionele en realistische algoritmen bij het oplossen van deelsommen in groep 8

Een nadere analyse van PPON-materiaal uit 1997 - G. Rademakers, C. van Putten, M. Beishuizen & J. Janssen - Hs InHolland, Rotterdam, Universiteit Leiden, Citogroep, Arnhem... lees meer » Reacties(0)
 

Dyscalculie, zin en onzin

J.E.H. van Luit & A.J.J.M. Ruijssenaars - Opleiding Pedagogiek, Universiteit Utrecht, Opleiding Pedagogiek, Rijks Universiteit Groningen... lees meer » Reacties(0)
 

Dyslexie en dyscalculie - Opvattingen en onderzoek

J.M.C. Nelissen - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Het Kanaal nummer 92 - Dyscalculie als biologisch gegeven

E. van Loosbroek - Onderzoeksgroep Developmental Cognitive Neuroscience, Faculteit der Psychologie, Universiteit Maastricht... lees meer » Reacties(0)
 

Gecijferdheid beïnvloed(t)

S. van Os - Hs Domstad, Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 
 

Panama Praktijktip nummer 95 - Vouwen zijn recht en krom

A. Goddijn - Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Verschil maken - De ontwikkeling in denkbeelden over het omgaan met verschillen tussen leerlingen

K.P.E. Gravemeijer & H.A.A. van Eerde - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(1)
 

Met het oog op het leren van rekenen-wiskunde in het digitale tijdperk

R. Noss - London University, Department of Mathematics... lees meer » Reacties(1)
 

Verslag begeleidersnetwerk - Hoeveel rek zit er in rekenen?

A. Oving - IJsselgroep, Dronten... lees meer » Reacties(0)
 

Begeleiding aan het woord - Wat de invoering van een nieuwe methode al niet teweeg kan brengen!

Een succesvol invoeringstraject - C. Borghouts - SAC, Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Parel in MILE - Een zoektocht in MILE

M.H.P. Bos - Hs De Kempel, Helmond... lees meer » Reacties(0)
 

Competentiegericht opleiden - Pleidooi voor een apart assessment reken-wiskundeonderwijs

R. Keijzer, L. Kerstens, G. Baars & W. Uittenbogaard - Panama / Freudenthal Instituut Utrecht, OECR / Erasmus Universiteit, Rotterdam... lees meer » Reacties(0)
 

Panama Praktijktip nummer94 - Schattend rekenen in het speciaal basisonderwijs

M.C. Peltenburg - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)