Panama Post Online jaargang 25

Panama Post Jaargang 25

Mathematics education and neuro-sciences

Een zoektocht naar de integratie van cognitief psychologisch onderzoek met neuropsychologisch onderzoek - F.T. van Nes & L.M. Doorman - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Dyscalculicus loopt vast tussen cijfer en getal

M. Milikowski - Rekencentrale, Amsterdam... lees meer » Reacties(0)
 

Hans Freudenthal opnieuw in de schijnwerpers

Een beschouwing naar aanleiding van het proefschrift van S. la Bastide-van Gemert - F. Goffree... lees meer » Reacties(0)
 

Verslag opleidersdag 12 oktober 2006 - repertoire en het geluk van de docent

F. Barth & L. de Vet - CHN, Leeuwarden / Hs INHOLLAND Haarlem... lees meer » Reacties(0)
 
 

Het Kanaal nummer 106 - Scoren voor gecijferdheid

R. Keijzer & M. van Zanten - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Het Kanaal nummer 107 - Wiskundige attitudevorming

W. Oonk & E. de Goeij - Fisme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Panama Praktijktip nummer 104 - Cijferen, hoe nu verder?

W. Koersen & W. Uittenbogaard - Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar... lees meer » Reacties(0)
 

Korte geschiedenis van de zonsopgang

A. Goddijn - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Observaties als inspiratiebron

E. de Goeij - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht - PC Julianaschool, Bilthoven... lees meer » Reacties(0)
 
 
 

Een rijkdom aan ideeën - interview met Jan van den Brink

H.M.M. Janssen & J. ter Heege - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Panama Praktijktip nummer 103 - De gulden rechthoek

M. Kindt - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Verder op weg naar levend rekenen

J. Nicolai - De Freinetbeweging, Valthe... lees meer » Reacties(0)
 

Anders naar kinderen kijken

A. Treffers & E. de Goeij - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 
 

Panama Praktijktip nummer 101 - Spelen met getallen: vierkantsgetallen, driehoeksgetallen, ....

M. van Reeuwijk - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Panama Praktijktip nummer 102 - Een meetkundige opgave voor opleiding en basisschool: de zeshoek

J. ter Heege - Panama / Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Het Kanaal nummer 104 - Vernieuwen naar menselijke maat

R. Keijzer - Hs IPABO Amsterdam / Alkmaar... lees meer » Reacties(0)
 

Strategieën van leerlingen bij het beantwoorden van deelopgaven in de PPON 2004

C.M. van Putten & M. Hickendorff - Universiteit Leiden... lees meer » Reacties(0)
 

Reken-wiskundeonderwijs anno 2006 - over opbrengst, aanbod en onderwijs

Impressies van de 24ste Panama-conferentie - M. van Zanten (red.) - Panama / Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 
 

Panama Praktijktip nummer100 - Weerbarstige praktijk

Leraren basisonderwijs en kijk op rekendidactiek - A. Fase - Hs IPABO Amsterdam / Alkmaar... lees meer » Reacties(0)
 

Wiskunde leren is complexer dan je denkt

Reactie op 'Vraagtekens bij realistisch reken-wiskundeonderwijs' - K.P.E. Gravemeijer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Kanttekeningen bij de vergelijking van drie opbrengstpeilingen

H. ter Heege - Freudenthal Instituut, Univerrsiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Het Kanaal nummer 104 - Kerndoelen en de inhoud van het onderwijs; overdenkingen na een discussie

R. Keijzer & H. ter Heege - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Het leren van leraren: onderwijs voor velen of voor weinigen?

F. van Mulken - Hogeschool Avans, Breda... lees meer » Reacties(0)
 

Het Kanaal nummer 103 - Gecijferdheid op de Pabo: leren versus selecteren

M. van Zanten - Hs Edith Stein / Panama... lees meer » Reacties(0)