Panama Post Online Jaargang 26

Panama Post Jaargang 26

Reken-wiskundeonderwijs anno 2007 - tussen oude waarden en nieuwe uitdagingen -

K.P.E. Gravemeijer - FIsme, Langeveld Instituut, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

De kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs - een virtueel vraaggesprek -

A. Treffers - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Marja van den Heuvel - Panhuizen - hoogleraar - een interview

J. ter Heege & R. Keijzer - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Het Kanaal nummer 111 - Op weg naar het advies van de 'Expertgroep Doorlopende Leerlijnen'

- een reflectief verslag van de veldraadpleging - J. ter Heege - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Panama Praktijktip nummer 108 - Bartjens rekendictee 2007

R. Keijzer, J.G.C.J. Haarsma & N.T.E. de Weerd - FIsme/ELWIeR, Universiteit Utrecht/Hs Windesheim/ELWIeR, Zwolle... lees meer » Reacties(0)
 

RRASS!: realistisch reken-wiskundeonderwijs aan leerlingen met een autisme spectrum stoornis

E.J. van Houten-van den Bosch & E. Bierdrager-van der Meij - RU Groningen, afdeling orthopedagogiek Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, cluster 4... lees meer » Reacties(0)
 

Leerstoflijnen in methoden - Leerstoflijnen uit 'Speciaal Rekenen' nader toegelicht

N. Boswinkel & J. Nelissen - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Gecijferdheid, vier eeuwen ontwikkeling - perspectieven voor de opleiding

W. Oonk, M. van Zanten & R. Keijzer - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Kenmerken van vakdidactische theorie - implicaties voor de pabo

W. Oonk - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Panama Praktijktip nummer 107 - Vakantiegroeten

R. van Tricht - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Realistisch reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs

Attitude van leerkrachten en lesgedrag in de klas - I. Verbruggen, M. Frickel, J. van Hell & N. Boswinkel - FIsme, Universiteit Utrecht/KU Leuven/Radboud Universiteit Nijmegen, FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Het Kanaal nummer 110 - Opleidingen verder in beeld

R. Keijzer & J. Haarsma - FIsme, Universiteit Utrecht/ELWIeR Hs Windesheim/ ELWIeR... lees meer » Reacties(0)
 

De toekomst van het reken-wiskundeonderwijs - Verslag 25ste Panama-conferentie

R. Keijzer (red.) - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Bij het begin beginnen

D.Janson - Marant adviseurs in leren en ontwikkeling, Elst... lees meer » Reacties(0)
 

Het actor's en observer's perspectief: een analyse vanuit een meetkundeapplet

N. Figueiredo, K.P.E. Gravemeijer & F.H.J. van Galen - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 
 

Het Kanaal nummer 109 - Meten in het zml-onderwijs

J. ter Heege - SLO, Enschede... lees meer » Reacties(0)
 

Gecijferdheid: vraag jezelf eens wat af!

F.B. Garssen - Pabo De Eekhorst, Assen / Kenniskring ge├»nspireerd leren... lees meer » Reacties(0)
 

Het Kanaal nummer 108 - Beleidsagenda lerarenopleiding leidt tot niveauverlaging

Gehanteerde rekenvaardigheids- en gecijferdheidstoetsen - M. van Zanten & P. van den Brom-Snijders - Panama/FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Recent onderzoek naar transfer

J.M.C. Nelissen - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 
 

Panama Praktijktip nummer 105 - Groen in de stad

R. Keijzer & R. van Tricht - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Over een probleemstellende aanpak en guided reinvention

P.L. Lijnse - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)