Panama Post Online Jaargang 26

Het Kanaal nummer 108 - Beleidsagenda lerarenopleiding leidt tot niveauverlaging

Gehanteerde rekenvaardigheids- en gecijferdheidstoetsen - M. van Zanten & P. van den Brom-Snijders - Panama/FIsme, Universiteit Utrecht

Samenvatting

Met ingang van het huidige studiejaar zijn pabo’s verplicht dezelfde rekentoets af te nemen in het eerste jaar. Studenten die deze toets niet halen, moeten hun opleiding beëindigen. De bedoeling van deze maatregel uit de ‘Beleidsagenda Lerarenopleiding 2005-2008’, is bij te dragen aan een niveauverhoging van de kwaliteit van de pabo-instroom op het gebied van rekenen. Doordat de meeste pabo’s echter tegelijkertijd hun tot dusver gehanteerde toetsen - van een hoger niveau dan de nu verplichte toets - hebben afgeschaft, is het nettoresultaat van deze maatregel juist een verlaging van het getoetste niveau. Aanvullende toetsingen van een adequaat niveau zouden zo snel mogelijk weer moeten worden ingevoerd, aldus de auteurs. 

Summary

Since the start of the current school year, teacher training colleges are required to use a standard mathematical test in order to test their first year students. Students who fail this test must quit their college education. This is done to raise the quality level of first year students. However, most of the teacher training colleges have stopped using their own - more difficult - tests, thus resulting in a lower quality level. This is the exact opposite of the objective of the measure. Supple- mentary tests of an adequate level should be reintroduced as soon as possible, according to the authors. 

bron: Panama Post Online, jaargang 26, nummer 1, pagina 19 - 23
auteur: M. van Zanten & P. van den Brom-Snijders
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer