Panama Post Online Jaargang 33

Panama Post Jaargang 33

Ingrediƫnten voor een breed gedragen rekenonderwijs

R. Brandt-Bosman & P. Gerrits - CPS, Amsersfoort... lees meer » Reacties(0)
 

Hoofdrekenen met papier - hoe zit dat met leerlingen die cijferen?

F. scheltens, M. Hickendorff, Th. J.H.M. Eggen & L.A. Hiddink - Cito Arnhem, Universiteit Leiden, Universiteit Twente... lees meer » Reacties(0)
 

Op weg naar beter reken-wiskunde-onderwijs: kansen en bedreigingen

Het Kanaal nummer 141 - D. Janson - Janson Academy... lees meer » Reacties(0)
 

En nu in rekentaal! - Talige ondersteuning bieden in een meertalige klas

J. Smit - Hogeschool Saxion / APO, Deventer... lees meer » Reacties(0)
 
 

Het Kanaal nummer 140 - Redeneren als kern van het rekenen

R. Keijzer & A. van Gool - ELWIeR / Hs. iPabo Amsterdam, Ontwikkelaar rekenmaterialen... lees meer » Reacties(0)
 
 

Over de muurtjes - verslag van een discussieronde tijdens de ELWIeR-conferentie

R. Keijzer, E. de Goeij, V. Jonker, J. Kaskens, M. Kool & M. Wijers... lees meer » Reacties(0)
 

Panama Praktijktip nummer 129 - Een eerste lesontwerp voor de wetenschappelijke notiatie

L. Schuringa - Thomas More Hogeschool, Rotterdam... lees meer » Reacties(0)
 

De 'aaneensluiting' - de psychologie van het leren denken ten tijde van Kohnstamm

J.M.C. Nelissen - Fisme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 
 

Reken-wiskundeonderwijs XL - verslag Panama-conferentie 2014 -

R. Keijzer & S.A. Lit - ELWIeR & Hs iPabo, Amsterdam / Alkmaar... lees meer » Reacties(0)
 

Panama Praktijktip nummer 130 - Puntmutsen met patronen

A. Goddijn - FIsme, Universiteit Utrecht... lees meer » Reacties(0)
 

Invloed structureringsactiviteiten bij uitvoeren van samengestelde bewerkingsopdrachten in groep 7

G. Roorda, T. Kleefsman & M. Wittenholt - Rijksuniversiteit Groningen / Hanzehogeschool Groningen... lees meer » Reacties(0)
 

Hoe rekenen sbo-leerlingen?

Onderzoek naar de relatie tussen strategiegebruik en instructie in het kader van PPON Rekenen-Wiskunde sbo - J. Oude Oosterik & J. Hollenberg - Cito-groep, Arnhem... lees meer » Reacties(0)
 

Lesson Study - methodiek voor teamleren bij instructie

H. Logtenberg & S. de Lange - CPS Onderwijsontwikkeling en advies, Amersfoort... lees meer » Reacties(0)
 

Panama Praktijktip 130 - Wiscodans en Keerdans

Leren over symmetrie via dans - A. Markusse - Hs. iPabo, Amsterdam... lees meer » Reacties(0)
 

Het Kanaal nummer 139 - Rekendocent in vo en mbo

Beschouwing naar aanleiding van een studieochtend rond het Raamwerk rekendocent in vo en mbo - R.Keijzer - ELWIeR/Hs. iPabo Amsterdam... lees meer » Reacties(0)
 

Instructie in rationale getallen: moeilijkheden en uitdagingen

F. Depaepe, P. Van Roy, I. Hawrijk, A. Palmaerts, N. Vermeersch, J. Torbeyns, L. Verschaffel & W. Van Dooren - Katholieke Universiteit Leuven, BelgiĆ«... lees meer » Reacties(0)
 

Passende perspectieven - rekenen voor kinderen die 1F niet halen

N. Boswinkel en K. Buijs - Slo, Enschede... lees meer » Reacties(0)
 

Rekentalenten: een studie naar excellente leerlingen in TIMSS

R.A. Punter & M.R.M. Meelissen - Universiteit Twente, Enschede... lees meer » Reacties(0)