Panama Post Online Jaargang 34

Studielast rekenen - wiskunde: ontwikkeling 2009 - 2015

R. Keijzer - Hs. iPabo, Amsterdam / Alkmaar / ELWIER

Samenvatting

Dit onderzoek beschrijft hoe de studielast voor het vak rekenen-wiskunde zich in de periode 2009 -2015 op de lerarenopleiding basisonderwijs heeft ontwikkeld. Het onderzoek is een vervolg op onderzoek dat plaatsvond in 2009, 2011 en 2013. Het onderzoek beschrijft de ontwikkeling en zoekt naar verklaringen hiervoor.
In dit vierde onderzoek naar de studielast zien we dat de gemiddelde totale studielast voor het vak rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs tussen 2013 en 2015 gedaald is, terwijl er in de periode 2009-2013 sprake was van een spectaculaire stijging. Verder laat het onderzoek zien dat de verschillen tussen de opleidingen in dit opzicht groot zijn. Dit sluit aan bij bevindingen in 2009, 2011 en 2013. 

Summary

This research describes the development of student credits for mathematics in Dutch teacher education for primary education in the timeframe 2009-2015. This research is a continuation of research done in 2009, 2011 and 2013. This fourth investigation describes the development and searches for explanations.
In this fourth study into the development of credits for mathematics we observe that on the average the number of credits decreased between 2013 and 2015, whereas this average showed a spectacular increase between 2009 and 2013. More-over, this research shows that the differences between institutes in this respect are immense. This ties in with findings in 2009, 2011 and 2013. 

bron: Panama Post Online, jaargang 34, pag. 55 - 61
auteur: R. Keijzer
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer