Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Leerlijnen in theorie en praktijk

Hoe overbruggen tweedejaars studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs de kloof die bestaat tussen theorie en praktijk? In dit artikel wordt een exploratief onderzoek beschreven waarbij een Lesson Study-achtige aanpak het uitgangspunt is.
Vb_36_1_o_en_o_afb_fase_leerlijnen_in_theorie_en_praktijk__news_detail

Samenvatting

Hoe overbruggen tweedejaars studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs de kloof die bestaat tussen theorie en praktijk? In dit artikel beschrijven we een exploratief onderzoek, waarbij een Lesson Study-achtige aanpak het uitgangspunt is. We gaan na wat een dergelijke aanpak oplevert bij tweedejaars studenten. Het onderzoek laat zien dat studenten vakspecifieke reken-wiskundetaal gebruiken bij de voorbereiding van het onderwijs en bij het eigen handelen in de stagepraktijk. Deze taal wordt niet gebruikt als studenten beschrijven wat kinderen doen. De taal is meer gericht op het pedagogisch welbevinden van kinderen.

Summary

How do second year student-teachers close the gap which exists between theory and practice? In this paper we describe the results of an explorative research among second year student-teachers with a Lesson Study based approach as a starting point. The research shows that student-teachers apply specific mathematical jargon preparing their lessons and during their actions as a student teacher in a school class. However, this jargon is not used when the student-teachers reflect on students' actions. In this situation, the language deals mainly with the pedagogical well-being of the pupils.

bron: Leerlijnen in theorie en praktijk. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 36(1), 41-50
auteur: Fase, F. & Keijzer, R. (2016)
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer