Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Handig gebruiken van kladpapier bij de kennisbasistoets

Studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs maken in het 2e of 3e studiejaar een landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde. In dit artikel wordt een analyse gegeven van het werk van de studenten.
Vb_36_2_o_en_o_afb_keijzer_handig_gebruiken_van_kladpapier_news_detail

Samenvatting

Studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs maken in het tweede of derde studiejaar een landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde. In deze bijdrage analyseren we werk van studenten. Aan de hand van typische uitwerkingen van studenten die veel noteerden bij de opgaven gaan we na hoe de studenten de opgaven aanpakken. Deze aanpakken gebruiken we vervolgens om tot overwegingen te komen hoe deze studenten verder geholpen zouden kunnen worden. 

Summary

In their second or third year in college all prospective primary teachers have to pass a nationwide test. In this article we analyse student-teacher production working on this test. Using these productions of student-teachers who wrote a lot on their scrap paper, we try to establish what these prospective teachers did when working on the problems in the test. We use these student-teacher workanalysis in figuring out how these student-teachers could be supported. 

bron: Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek, 36(2), 41-46
auteur: Keijzer, R., Faarts, J., & Garssen, F. (2016)
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer