Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Handelingsgericht diagnostisch onderzoek bij rekenen (RD4)

In dit artikel wordt uiteengezet hoe het diagnostisch rekeninstrument RD4 werd ontwikkeld.
Schermafbeelding_2017-02-02_om_16

Samenvatting

Er zijn diverse instrumenten beschikbaar om het rekenniveau van de leerling in kaart te brengen. Er is echter nog geen gevalideerd instrument beschikbaar om het handelen van de leerling in kaart te brengen. Het handelingsmodel, zoals beschreven in het ‘protocol ERWD’ (Van Groenestijn, Borghouts, & Janssen, 2011), is een hulpmiddel om de ontwikkeling van leerlingen te kunnen volgen, problemen te analyseren en het onderwijs daarop af te stemmen. Bunck, Terlien, Van Groenestijn, Van Luit en Toll (2016) lieten zien dat dit handelingsmodel ook ingezet kan worden voor diagnostiek bij rekenen. Binnen dit onderzoek is een diagnostisch rekeninstrument (RD4) ontwikkeld voor leerlingen van de basisschool. In de RD4 zijn de basisvaardigheden, binnen de subdomeinen tellen, getallen, optellen en aftrekken, en vermenigvuldigen en delen, beschreven op verschillende handelingsniveaus. Het verkregen profiel laat zien tot op welk handelingsniveau de leerling oplossingsprocedures kan uitvoeren. De digitale versie van de RD4 is gepresenteerd op de Panamaconferentie van 2017. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van dit instrumentarium. 

Summary

Several tools are available to monitor the mathematical performance of the student. However, there is no validated instrument available to identify the mathematical actions of the student. The action model (Van Groenestijn, Borghouts, & Janssen, 2011) is a tool to monitor the development of students, analyze problems and fine tune the mathematics education. Research has shown that this model also can be used in a diagnostic process (Bunck, Terlien, Van Groenestijn, Van Luit, & Toll, 2016). A diagnostic instrument (RD4), is developed for primary school pupils. Basic skills (the sub-domains count, numbers, addition / subtraction and multiplication / division) are described at different levels of action. The resulting profile shows the child’s knowledge, proficiency and its possible difficulties on the four levels of acting on the domain of Number (counting, addition, subtraction, multiplication and division). The digital version of the RD4 is presented at the Panama conference in 2017. In this paper the development of the instrument is described.

 

bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 36(3), 50-57
auteur: Bunck, M.-J., Terlien, E., & Van Groenestijn, M.
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer