Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Meer dan goed / fout - Diagnostisch toetsen van aftrekken in groep 5

In dit artikel worden factoren geïnventariseerd waaraan een instrument moet voldoen om misconcepties te signaleren die optreden bij aftrekken waarbij over het tien- en honderdtal gerekend wordt.
Schermafbeelding_2017-02-02_om_16

Samenvatting

In dit artikel worden factoren geïnventariseerd waaraan een instrument moet voldoen om misconcepties te signaleren die optreden bij aftrekken waarbij over het tien- en honderdtal gerekend wordt. Overbruggingsfouten bij aftrekopgaven komen vaak voor bij leerlingen in groep 5 met een gemiddelde en lagere vaardigheid. Afhankelijk van het opgaventype worden de meeste overbruggingsfouten gemaakt door leerlingen met een gemiddelde vaardigheid of met een lager dan gemiddelde vaardigheid. In dit onderzoek worden specieke fouten bij aftrekopgaven waarbij over het tien- of honderdtal gerekend moet worden, gelabeld aan een bepaalde misconceptie bij het overbruggen. Een deel van deze aftrekopgaven bleek ongeschikt voor het meten van misconcepties, omdat leerlingen hierop niet of nauwelijks fouten maken waarmee een misconceptie is vast te stellen. Uit analyses van de gegeven antwoorden zijn verder twee type fouten opgevallen die ook gerelateerd zijn aan een misconceptie bij het overbruggen en die eerder niet werden meegenomen. De uitkomsten van dit onderzoek hebben geresulteerd in de ontwikkeling van een diagnostisch instrument dat in het schooljaar 2016-2017 gratis ter beschikking gesteld wordt. 

Summary

This article describes the relevant characteristics for a diagnostic instrument for subtraction over ten (and hundred). The aim for this instrument is to identify misconceptions that lead to borrowing errors in these calculations. Misconceptions are defined based on responses that could be the result of an erroneous procedure. It was found that students with an average or under average proficiency in arithmetic are prone to misconceptions in subtraction over ten and a hundred, and it was found that the specific proficiency level in which the most errors are made depends on the item type. Some of the items in this study were unsuitable for a diagnostic instrument because they were too easy and did not invoke errors linked to misconceptions. Based on the research the number of erroneous procedures linked with misconceptions could be extended from three to five. Based on the results of this research a diagnostic instrument was developed that will be available starting school year 2016 /2017. 

bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 36(3), 41-49
auteur: Scheltens, F. & Béguin, A. (2017).
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer