Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Een beknopte geschiedenis van Panama, de NVORWO en de pabo

Een beknopte geschiedenis van Panama, de NVORWO en de pabo, gezien door de ogen van een pabo-docent die 45 jaar optrok met Ed de Moor
Vb_36_4_o_en_o_afb_uittenbogaard_een_beknopte_geschiedenis_news_detail

Samenvatting

Eind 2016 is Ed de Moor overleden. De wiskundige Ed de Moor wijdt vanaf zijn 37e levensjaar, na eerst wiskundeleraar op het Barlaeus Gymnasium geweest te zijn, de rest van zijn leven aan de verbetering van het reken-wiskunde-onderwijs aan vier- tot veertienjarige kinderen. Hij werkt vanaf 1971 bij het Freudenthal Instituut. Eén van zijn drijfveren is het ontbreken van enig meetkunde-onderwijs op de lagere school. Ook de opleiding tot leerkracht ligt hem zeer na aan het hart. Hij doet ook zijn uiterste best om nascholing voor leerkrachten van de grond te krijgen. Hij is mede-oprichter van de NVORWO en stichter van Panama. Op 66-jarige leeftijd promoveert hij op een proefschrift over zijn geliefd meetkundeonderwijs.

Summary

At the end of 2016 Ed de Moor passed away. From the age op 37 and after having been a mathematics teacher at the Barlaeus Gymnasium, Ed de Moor dedicated the rest of his life to improving mathematics education for 4- to 14- year old children. From 1971 he worked at the Freudenthal Institute. One of his motivations is the lack of any geometry education in elementary school. The training of teachers is very dear to him. He strives for inservice training for primary schoolteachers. He is co-founder of the NVORWO (the Dutch NCTM) and founder of Panama (the Dutch inservice institution for teacher trainers and school councellors) . At the age of 66 he wrote his PhD thesis on his beloved geometry education. 

bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 36(4), 41-49
auteur: Uittenbogaard, W. (2017)
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer