Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Bijna een halve eeuw realistisch rekenwiskunde onderwijs, hoe staat het ervoor?

In Nederland heeft bijna een halve eeuw realistisch reken-wiskundeonderwijs grote invloed gehad op het rekenen. Inmiddels is er ook veel kritiek op. Wat kan daarvan vanuit het gezichtspunt van methode-ontwikkeling worden geleerd?
Vb_36_4_o_en_o_afb_vermeulen_bijna_een_halve_eeuw_realistisch_rekenwiskunde_onderwijs_news_detail

Samenvatting

In Nederland heeft bijna een halve eeuw realistisch reken-wiskundeonderwijs grote invloed gehad op het rekenen; er zijn nauwelijks andere dan realistische lesmethodes in omloop. Mede daardoor is het lastig om de opbrengsten van dit onderwijs aan te tonen. Het ontbreekt aan vergelijkingsgroepen en aan grootschalig betrouwbaar en valide resultaatonderzoek. Inmiddels is er ook veel kritiek op het realistisch reken-wiskundeonderwijs. Wat kan daarvan vanuit het gezichtspunt van methodeontwikkeling worden geleerd? Een belangrijk probleem is dat het ideale onderwijs moeilijk in lesmethodes is te beschrijven, omdat methodes de uitvoerbaarheid in gemiddelde situaties moeten garanderen. Achtergrondinformatie en suggesties voor een andere aanpak worden weinig gebruikt, omdat ze veel tijd en inspanning kosten. Adaptief gebruik van methodes is daarom beperkt, terwijl dat gebruik juist moet worden gestimuleerd. Dat kan door meer gelegenheid te bieden in opleiding, nascholing en experimenteren in het onderwijs en door een andere manier van informatie aanbieden: interactief door het gebruik van nieuwe media. 

Summary

In The Netherlands math lessons are dominated by the realistic approach for almost half a century; hardly any other kind of arithmetic teaching method is used in the classroom. Therefore, it is hard to prove the merits of realistic math education. There are no comparison groups, and there is no reliable and valid large- scale effect investigation. Nowadays realistic math education is increasingly criticized. What can be learned from critics if we look at the development of teaching methods? A main issue for developers is that the ideal instruction is hard to describe in manuals, because they must be usable for the average school and teacher. Background information and ideas for another approach that are offered are not commonly used, because this takes much time and effort. Therefore adaptive use of teaching materials is limited, but we would like to stimulate adaptive use in order to realize the intended instruction. Adaptive use can be stimulated by offering opportunities in teacher training, retraining and experimenting in the classroom, and by giving information to teachers in another way: dialogic by means of new media. 

bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 36(4), 50-53
auteur: Vermeulen, W. (2017)
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer