Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Samenhang tussen rekenen-wiskunde en wetenschap en technologie

Dit artikel verkent raakvlakken van rekenen-wiskunde en W&T en richt zich daarbij op wat eigen is aan beide vakken.
Vb_36_5_afb_o_en_o_hotze_samenhang_tussen_rekenen-wiskunde_en_wetenschap_en_techniek_news_detail

Samenvatting

Het implementeren van wetenschap en technologie (W&T) in het basisonderwijs gaat moeizaam. Daarnaast zou het reken-wiskundeonderwijs, dat nu nogal eens instrumenteel van aard is, gebaat zijn bij een meer onderzoekende manier van leren, gebruik makend van rijke contexten. Bovendien vraagt toekomstgericht onderwijs om meer samenhang tussen vakken zodat leerlingen op basis van gedegen vakkennis leren om vakoverstijgend te denken en werken. Dit artikel verkent raakvlakken van rekenen-wiskunde en W&T en richt zich daarbij op wat eigen is aan beide vakken. Met name het gebruik van contexten en modellen is in beide gebieden cruciaal, maar bij rekenen-wiskunde en W&T wordt daar verschillend mee omgegaan. Voorbeelden van geïntegreerd onderwijs rekenen-wiskunde en W&T worden besproken en er wordt geanalyseerd waarom het creëren van meer samenhang tussen W&T en rekenen wiskunde geen gemeengoed is op de basisschool. Voor dit laatste is gebruik gemaakt van een enquête onder leraren. Zij geven aan dat zij niet weten hoe zij in de dagelijkse overvolle lespraktijk de verbinding tussen rekenen-wiskunde en W&T kunnen maken en dat zij behoefte hebben aan kennis over de beide vakgebieden en concrete handvatten hoe de gebieden te combineren zijn. 

 

Summary

Implementation of Science and Technology in primary education in the Netherlands is rather complicated. In addition, mathematics often has a more instrumental character instead of inquiry based learning using rich contexts. Moreover, future oriented education needs more consistency between subjects in order for pupils to learn to think and work in a more cross-curricular manner. This paper explores interfaces between mathematics and science and technology, taking into account the own characteristics of each subject. The use of rich contexts and models is definitely part of both subjects, although used in different manners. The integration of subjects is explored using examples from literature and an analysis was made as to why creating consistency between mathematics and science is not common practice in primary education. In a survey teachers indicate that they do not know how to combine both subjects in their day-to-day teaching practice, being confronted with an overloaded curriculum. They indicate that they need to strengthen their knowledge of both subjects and they need concrete tools to learn how to combine them.

bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 36(5), 41-51
auteur: Hotze, A.C.G. & Keijzer, R. (2017)
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer