Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Passende perspectieven rekenen in de overgang van po naar vmbo

Dit artikel bevat de aanleiding voor Passende perspectieven, een uitleg van de doorlopende leerlijnen rekenen, de inhoudelijke betekenis ervan voor het po en vo, én enkele praktische ervaringen van de auteurs over het werken met Passende Perspectieven.
Vb_36_5_o_en_o_brandt_passende_perspectieven_rekenen_in_de_oveergang_van_po_naar_vmbo_news_detail

Samenvatting

De wet op de Referentieniveaus taal en rekenen (2010) verplicht scholen voor primair en voortgezet onderwijs om te investeren in hun taal– en rekenonderwijs. Alle leerlingen moeten aan het eind van het primair en voortgezet onderwijs een bepaald rekenniveau behalen. Een van de initiatieven die ontplooid is om de in het Referentiekader genoemde doelen te bereiken is het project ‘Passende perspectieven’ van SLO voor leerlingen die naar verwachting referentieniveau 1F niet zullen halen op twaalfjarige leeftijd en 2F niet op zestienjarige leeftijd. Passende perspectieven bestaat uit een set doelenlijsten en leerlijnen waarmee scholen in staat zijn om voor deze leerlingen een passende leerlijn uit te stippelen en afspraken te maken over continuering van de didactiek.

Dit artikel bevat de aanleiding voor Passende perspectieven, een uitleg van de doorlopende leerlijnen rekenen, de inhoudelijke betekenis ervan voor het primair en voortgezet onderwijs, én enkele praktische ervaringen van de auteurs over het werken met Passende perspectieven in de praktijk. De focus ligt hierbij op de overgang van het primair onderwijs naar het vmbo. 

Summary

The Dutch law on ‘Reference levels Mathematics and Dutch language’ (2010) obliges primary and secondary schools to invest in their arithmetic and Dutch language curriculums. All students have to achieve a specific level of mathematical competence. The SLO–project ‘Appropriate Perspectives’ (Dutch: ‘Passende perspectieven’) is one of the attempts to expand this framework for various segments of the Dutch educational system for students who will not attain the most fundamental level.

‘Appropriate Perspectives’ consists of priority lists and educational routes, enabling schools in the development of an appropriate curriculum for these students, with the continuation of teaching methods being agreed upon.
This article describes the aims of ‘Appropriate Perspectives’, its philosophy, curricular products and substantive aims for primary and secondary education. It outlines the practical experiences of the authors working with special needs students. The focus lies with the transition from primary to lower vocational secondary education (vmbo). 

bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 36(5), 52-59
auteur: Brandt-Bosman, R. & Logtenberg, H. (2017)
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer