Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Van de Grote Rekendag naar enkele aanwijzingen voor implementatie van onderzoekend leren

De auteur beschrijft een onderzoek waarin 9 leerkrachten die met hun school aan de Grote Rekendag deelnamen worden geïnterviewd om te achterhalen op welke wijze ze gebruikmaken van onderzoekend leren in het reken-wiskundeonderwijs.
Vb_37_1_o_en_o_afb_keijzer_35e_panama_conferentie_news_detail

Samenvatting

In het hier beschreven onderzoek zijn negen leerkrachten die met hun school deelnamen aan de Grote Rekendag geïnterviewd om te achterhalen op welke wijze ze gebruik maken van onderzoekend leren in hun reken-wiskundeonderwijs. Centraal hierbij staat hun ervaring, opleiding en frequentie van het gebruik van onderzoekend leren en hun behoefte bij verdere invoering hiervan. De geïnterviewde leerkrachten zijn in drie groepen te verdelen, die verschillen op bevengenoemde aspecten. Er zijn aanwijzingen dat de drie groepen leerkrachten andere behoeften hebben ten aanzien van verdere implementatie van het gebruik van onderzoekend leren tijdens het reken-wiskundeonderwijs. Hierbij zijn de beschikbaarheid van faciliteiten en informatie belangrijke randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van het gebruik van onderzoekend leren bij rekenen-wiskunde.

Summary

This study describes nine Dutch primary school teachers, who participated with their schools in the Big Mathematics Day. They were interviewed to find out how they use inquiry-based learning during their mathematics education. The first research question was how the teachers differed regarding their experience, training and the frequency in the use of inquiry based learning. The second research question was whether teachers with different backgrounds regarding the aforementioned aspects differed in their needs for further implementation of inquiry based learning. The interviewed teachers could be divided in three groups, which differed in the experience, training and the frequency used with inquiry based learning. There are indications that the three groups of teachers differ in their needs regarding further implementation of inquiry-based learning during mathematics education. Important for successful implementation of inquiry-based learning in mathematical education is the availability of facilities and information. 

bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 37(1), 41-44
auteur: Habermehl-Ooms, M.C.P. (2017)
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer