Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Sterke rekenaars in het basisonderwijs: de theoretische onderbouwing

Recente TIMSS-Scores tonen aan dat investeren in goed reken-wiskundeonderwijs aan sterke rekenaars aandacht verdient. In het boek 'Sterke rekenaars in het basisonderwijs' beschrijft Suzanne Sjoers hoe dit bewerkstelligd kan worden.
Vb_37_3_o_en_o_afb_sjoers_sterke_rekenaars_in_het_basisonderwijs_news_detail

Samenvatting

Het boek ‘Sterke rekenaars in het basisonderwijs’ (Sjoers, 2017) is het resultaat van jaren literatuurstudie, praktijkonderzoek en praktijkervaringen van de auteur. Recente TIMSS-scores (Meelissen & Punter, 2016) tonen aan dat investeren in goed reken-wiskundeonderwijs aan sterke rekenaars aandacht verdient. Aanleiding voor het bestuderen van sterke rekenaars was het ontbreken van aandacht voor deze doelgroep in het rapport ‘Doorlopende leerlijnen’ (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen, 2008). De studie leidde tot een verzameling uitdagende opdrachten voor sterke rekenaars, een nieuwe definitie van de doelgroep met bijbehorende subtypen en hun onderwijsbehoeften. Twee onderwijsaanpassingen die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de doelgroep zijn het organiseren van een vast instructiemoment tijdens de reken-wiskundeles voor sterke rekenaars en het vormgeven van een plusklas rekenen.

Summary

The book ‘Sterke rekenaars in het basisonderwijs’ (Math talent in primary education), published in 2017
is the result of years of literature study, practical research and experience of the author. Considering the recent TIMSS-score (Meelissen & Punter, 2016), investment in an appropriate math curriculum for math talent needs to remain a priority. The motive for studying the subject of ‘math talent’ in the Netherlands, was the lack of attention for this target group in the report ‘Doorlopende leerlijnen’ (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen 2008). The study has resulted in a collection of challenging tests for math talent in primary
schools, a new definition of the target group with corresponding subtypes and their educational needs. Two educational adjustments corresponding to the educational needs of the target group are fixed instruction moments during math classes and establishing of special talent classes.

bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 37(4), 41-51
auteur: Sjoers, S. (2018)
« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer