Artikelen rekenen in VO en MBO

mbo

Het Kanaal nummer 142 - De rekentoets halen in het vmbo? Zeker weten!

F. van Merwijk & A. Lek - Hs. Arnhem en Nijmegen / Marant, Elst... lees meer » Reacties(1)
 

Inzicht en kennis - Rekenvaardigheden toetsen in een mbo koksopleiding

Artikel over een onderzoekje in de koksopleiding van ROC Midden Nederland, waarbij wordt nagegaan of authentiek toetsen een brug kan slaan tussen generieke rekenvaardigheden en rekenvaardigheden die onlosmakelijk verbonden zijn aan het koksvak... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_hoogenboezem_inzicht_en_kennis_news_index
 

Begrijpen, verbeelden en berekenen. Visuele representaties ondersteunen bij rekenopgaven.

Onderzoeker Anton Boonen laat in dit artikel zien dat het gebruik van een visuele oplossingsstrategie het oplossingsproces van een rekenopgave in veel gevallen kan vergemakkelijken en hij legt uit wat de kenmerken van een goede visuele ondersteuning zijn.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_3_afb_boonen_begrijpen_verbeelden_en_berekenen_news_index
 

Hoe schrijf je dat netjes op? - Kees Buijs

Leerlingen die leren hoe ze bij het oplossen van rekenvraagstukken systematisch hulpnotaties en kladpapier kunnen gebruiken scoren niet alleen beter, maar werken ook overzichtelijker. Een verslag van een onderwijsexperiment.... lees meer »
Vb_28_3_afb_buijs_hoe_schrijf_je_dat_netjes_op_news_index
 

mbo - vo

Ei van Columbus Jaargang 31, special vo-mbo, opgaven

Een rekenkrant vol rekenpuzzels en breinkrakers... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_rubriek_ei_van_columbus_opgaven_news_index
 
 

Hoe leren we leerlingen goed rekenen? Schoolbrede aanpak van rekenonderwijs

Bij de meest recente rekentoetsresultaten scoren grote groepen leerlingen onvoldoende. Zeker als de kernvakkenregel straks een feit is, worden leerlingen met gebrekkige reken-wiskundevaardigheden genadeloos afgestraft. Wat kan een school hier aan doen?... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_5_afb_notten_studentendag_news_index
 

De referentieniveaus rekenen: F en S in een notendop

In deze Volgens Bartjensspecial komt u veel verwijzingen naar de referentieniveaus rekenen tegen. Ria Brandt zet alle feiten nog eens op een rijtje.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_brandt_de_referentieniveaus_rekenen_news_index
 

Pizza's en repen: Leerlijn en didactiek van breuken in het primair onderwijs.

Bronja Versteeg beschrijft de didactiek en de opbouw van de leerlijn breuken, zoals die in het primair onder- wijs wordt gehanteerd.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_versteeg_pizzas_en_repen_news_index
 

Onderweg naar 2F: Rekenen in het (v)mbo

Zwakke leerlingen in het vmbo blijken voor veel domeinen primair behoefte te hebben aan begripsvorming en aan onderwijsactiviteiten waarbij instructie en interactie een centrale rol spelen. Kees Buijs onderzoekt en omschrijft.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_buijs_onderweg_naar_2f_news_index
 

Aanval op uitval: Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

In de regio Wageningen-Veenendaal is door vmbo's en het mbo een project opgezet om het rekenonderwijs op de verschillende po-, vo- en mbo-scholen beter op elkaar aan te laten sluiten. Gert de Kleuver beschrijft de aanpak binnen dit project.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_kleuver_aanval_op_uitval_news_index
 

De drieslagfunctioneel rekenen: Rekenonderwijs vormgeven in het mbo.

Rinske Stelwagen en Anja van Kleef schrijven over de Drieslag Functioneel Rekenen. Dit is een denkmodel waarmee rekenonderwijs in het mbo zowel organisatorisch als inhoudelijk kan worden vormgegeven.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_stelwagen_de_drieslag_funcioneel_rekenen_news_index
 

Leermiddelen voor rekenen: Wat kun je ermee als docent?

Rekenen staat weer op de agenda in de hele onderwijsketen. De invoering van het referentiekader taal en rekenen heeft gezorgd voor een explosieve stijging van het aantal rekenmethodes en rekentoetsen, met name voor het mbo. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_wijers_leerbiddelen_voor_rekenen_news_index
 

Visie en beleid: Op weg naar rekenen in andere vakken

Nu de rekentoetsen vanaf 2013/2014 deel uit maken van het examen, ontstaat bij veel vo-scholen de vraag op welke wijze rekenen in het leerplan vormgegeven kan worden. In dit artikel schetst Victor Schmidt de mogelijkheden én de hindernissen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_schmidt_visie_en_beleid_news_index
 

Gecijferde studenten en docenten: Rekenen in het mbo

De begeleiding bij rekenen van studenten in het mbo vraagt om vakkundige leraren. Die blijken lang niet op alle scholen in voldoende mate aanwezig te zijn. Kees Corbet pleit voor goed opgeleide en gecijferde docenten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_corbet_gecijferde_studenten_en_docenten_news_index
 

Een stevig fundament: Rekenen met referentieniveaus

Hoe zorgen docenten in het vo en mbo ervoor dat de rekenvaardigheden van de leerlingen op peil gebracht worden?In dit artikel bespreken Ria brandt en Henk Logtenberg in de mogelijkheden voor gedifferentieerd rekenonderwijs binnen en buiten het vak rekenen... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_brandt_een_stevig_fundament_news_index
 

Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en dyscalculie: Protocol ERWD voor vo en mbo

In juni 2011 verscheen het protocol ERWD voor het basis- en speciaal onderwijs (ERWD). Het protocol ERWD voor vo en mbo zal rond de zomervakantie 2012 uitkomen. Jaap Vedder en Mieke van Groenestijn omschrijven de gevolgen hiervan op het vo en mbo... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_vedder_ernstige_rekenwiskundeproblemen_en_dyscalculie_news_index
 

Volgens Bartjens reactioneel: Special VO-MBO

Nu rekenonderwijs ook op het vo en mbo tot het curriculum behoort, is het moment daar mo een special uit te geven voor docenten in vo en mbo die met rekenonderwijs te maken hebben of krijgen. Deze wordt aangeboden door de Steunpunten Taal en Rekenen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_rubriek_volgens_bartjens_news_index
 

Bewijs uit het gerijmde: Uitgerekend

Jaap van Lakerveld vertelt in rijm hoe moeilijk het is om jongeren te leren rekenen...... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_mbo_afb_rubriek_bewijs_uit_het_gerijmde_news_index
 

Spel in de rekenles - Breuken en kommagetallen

In de reguliere uitgaven van Volgens Bartjens beschrijft Anneke Noteboom spellen die geschikt zijn om in de rekenles te gebruiken. Voor deze special heeft zij een aantal spellen rond breuken en kommagetallen uitgekozen.... lees meer » Reacties(2)
Vb_31_vo_afb_rubriek_spel_in_de_rekenles_news_index
 

Wiskunde van de straat: 7 000 000 000.

Het is zover: de zeven miljardste inwoner van de wereld is een feit. Als dit zo doorgaat, passen we in het jaar 2600 dan nog wel allemaal op de wereld? Auteur Harrie Sormani voert de berekeningen uit....... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_afb_rubriek_wiskunde_van_de_straat_news_index
 

mbo - vo 2

Keuzes en accenten - Breuken in het po en vmbo

In dit artikel worden enkele knelpunten in de aansluiting po op vmbo-basis en kader onder de loep genomen en worden suggesties gedaan voor verdergaande afstemming en versterking.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_versteeg_keuzes_en_accenten_news_index
 

Zachtjes over de drempel - Doorgaande lijnen in het rekenonderwijs van po en vo

In Neede hebben scholen van het basis- en het middelbaar onderwijs een goed functionerende samenwerking opgezet om ervoor te zorgen dat de leerlingen geen grote schokken ervaren bij de overgang van de basisschool naar de brugklas. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_berge_zachtjes_over_de_drempel_news_index
 

Versoepel de doorstroming - De drempels po - vmbo ingekleurd vanuit de reken-wiskundepraktijk

Ondanks alle inspanningen zijn het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs nog vaak behoorlijk verschillende werelden, waardoor het in de praktijk moeilijk is om te zorgen voor een 'drempelloze' inhoudelijke aansluiting... lees meer »
Vb_36_2_afb_koopmans_versoepel_de_doorstroming_news_index
 

Rijzende Sterre - Passende perspectieven rekenen in de overgang van po naar vmbo

In dit artikel leggen de auteurs enkele praktische ervaringen naast elkaar over het werken met Passende Perspectieven in de praktijk. De focus ligt hierbij op de overgang van het primair onderwijs naar het vmbo.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_brandt_rijzende_sterre_news_index
 

Sommen en authentieke problemen; Rekenmethodes en toetsing 2F en 3F

Wat bepaalt nu eigenlijk of een opgave van het niveau 2F of 3F is? Deskundigen Monica Wijers en Victor Schmidt bepalen aan de hand van vijf voorbeeldopgaven hoe zij de indeling 2F - 3F maken en wat hun overwegingen zijn.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_2_afb_wijers_sommen_en_authentieke_problemen_news_index
 

Extra som-besprekingen bij "Sommen en authentieke problemen"

In deze bijlage worden nog meer opgaven besproken en ingedeeld op 2F en 3F.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_2_afb_extra_materiaal_bij_sommen_en_authentieke_problemen_news_index
 

Een opgeleide rekendocent; Praktijkonderzoek rekenen in het mbo

In het mbo is veel vraag naar nascholing op het gebied van rekenen. Een opleiding waarin docenten hun bekwaamheid als rekendocent verder ontwikkelen, voorziet in deze behoefte. Een onderdeel van deze opleiding is het uitvoeren van een onderzoek.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_5_afb_jonker_een_opgeleide_rekendocent_news_index
 

Rekenwerkgesprek; Snel zicht krijgen op rekenproblemen in de klas

Rekendocenten vinden het lastig om in de beschikbare tijd de leerling die vastloopt in zijn dagelijkse rekenwerk snel even verder te helpen. Henk Logtenberg en Ria Brandt beschrijven hoe het Rekenwerkgesprek kan helpen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_2_afb_logtenberg_rekenwerk_gesprek_news_index
 

Anders dan de rekenles; Apothekersassistenten doen het pilotexamen rekenen 3F

Tijdens het pilotexamen rekenen 3F werden deelnemers geconfronteerd met complexe opgaven en enkele hinderlijke storingen in het computerprogramma. Frank Haacke was aanwezig bij een van de examens en doet, samen met Rianne Reichardt, verslag.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_2_afb_haacke_anders_dan_de_rekenles_news_index
 

Rekenen in een context; Functionele rekenopdrachten in het mbo

Rinske Stelwagen en Rianne Reichardt beschrijven hoe een groep rekenspecialisten van het Albeda College aan de slag gaat om zelf functionele rekenopdrachten te bedenken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_2_afb_stelwagen_rekenen_in_een_context_news_index
 

Vaardig rekenen voor niks; Websites met oefenprogramma's rekenen

Rekenvaardigheid moet je onderhouden. 3 oefenprogramma's bieden gratis oefenstof via internet. Sabine Lit en Martine den Engelsen geven een beschrijving van de programma's en een korte vergelijking.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_2_afb_lit_vaardig_rekenen_voor_niks_news_index
 

Het metriek stelsel; Eerst begrip, dan de formule - Frans Ballering

Bij het leren omrekenen van maten wordt er al gauw geschoven met nullen en komma's. Meestal blijkt dat studenten in het vo en mbo daar niet of nauwelijks mee overweg kunnen. Maar hoe kan het dan wel?... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_2_afb_ballering_het_metriek_stelsel_news_index
 

Functioneel rekenen; Rekenen in andere vakken. Door Vincent Jonker en Monica Wijers

Scholen voor vo en mbo zoeken naar manieren om leerlingen voldoende rekenkennis en -vaardigheden mee te geven. Het ligt voor de hand om het rekenonderwijs te verdelen over verschillende vakken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_2_afb_jonker_functioneel_rekenen_news_index
 

Rekenen op je mobieltje. Rekenmachines in het onderwijs - Jurriaan Steen

Iedereen heeft tegenwoorden een mobiele telefoon waar een rekenmachine op zit. Als dit hulpmiddel zo gemakkelijk tot ieders beschikking staat, moeten we kinderen dan nog wel uit het hoofd of met papier leren rekenen?... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_2_afb_steen_rekenen_op_je_mobieltje_news_index
 

De instructie staat centraal. Samen rekenen op het vmbo: een praktijkvoorbeeld

Sinds enkele jaren proberen veel middelbare scholen vorm te geven aan rekenonderwijs om uiteindelijk te voldoen aan de normen zoals omschreven in de referentiekaders. Marianne Espeldoorn, Joop Vaneker en Peter ten Dam geven praktijkvoorbeelden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_mbo_afb_espeldoorn_de_instructie_staat_centraal_news_index
 

Functioneel gecijferd; Komt het landelijk rekenexamen te snel voor het mbo? - Sabine Lit

In 2010 zijn de referentieniveaus voor taal en rekenen bij wet ingevoerd. Vanaf schooljaar 2013/ 2014 en 2014 / 2015 komen hiervoor landelijke rekenexamens. Een kijkje op drie opleidingen geeft een beeld van de stand van zaken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_2_afb_lit_functioneel_gecijferd_news_index
 

Sturen op optimale rekenresultaten; rekenen op Pius Xv-vBert van de Wal en Bronja Versteeg

Vijf jaar geleden stuurde constateerde een wiskundedocent dat het een groot deel van de bovenbouwleerlingen niet lukte om eenvoudige basisvaardigheden toe te passen. In dit artikel leest u hoe de school een rekeplan ontwikkelde.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_2_afb_wal_sturen_op_optimale_rekenresultaten_news_index
 

Volgens Bartjens en Euclides - Cathe Notten

Deze uitgave van Volgens Bartjens is ontstaan vanuit een samenwerking met Euclides, het tijdschrift van de vereniging voor wiskundeleraren. Het bevat artikelen voor iedereen uit het voortgezet onderwijs en mbo die te maken krijgt met het vak rekenen... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_1_afb_rubriek_volgens_bartjens_news_index
 

Bewijs uit het gerijmde - Referentiekader taal en rekenen.

Reken-rijmrubriek van Jaap van Lakerveld... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_mbo_2_afb_rubriek_bewijs_uit_het_gerijmde__news_index
 

In / uitgelicht; (reken)boekenrubriek - Peter van den Bremen

In dit artikel bespreekt Peter van den Bremen een drietal boeken, en twee websites, speciaal voor studenten en docenten uit het voortgezet onderwijs of mbo.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_1_afb_rubriek_in_uitgelicht_news_index
 
 

Ei van Columbus Jaargang 31, special vo - mbo deel 2, antwoorden

4 pagina's met rekenpuzzels en breinkrakers, nu ook voor het voortgezet onderwijs en mbo!... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_vo_2_afb_rubriek_ei_van_columbus_antwoorden_news_index