Rekenen in het VO en MBO

Rekenspecials van Volgens Bartjens

Volgens Bartjens is al heel wat jaren het tijdschrift voor reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Nu rekenonderwijs ook op het vo en mbo tot het curriculum behoort, is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Er zijn twee edities van het tijdschrift Volgens Bartjens verschenen die hier specifiek aandacht aan besteden. In de artikelen in deze twee vo-mbo specials van Volgens Bartjens komen veel onderwerpen aan bod die belicht worden vanuit de praktijk in het vo en / of mbo. 

Een greep uit de behandelde onderwerpen in deze twee specials

  • Referentie-niveaus rekenen
  • Rekenbeleid op school
  • Leermiddelen voor rekenen
  • Scholing voor docenten
  • Methodes en toetsen
  • Reken-werkgesprek
  • Rekenen in andere vlakken
  • Praktijkvoorbeelden

Naar de artikelen over rekenen in het voortgezet onderwijs en het mbo

 

Ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie in het voortgezet onderwijs en mbo

Protocol ERWD voor het basisonderwijs, SO en SBO

NVORWO heeft het initiatief genomen om het onderwerp ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie op de onderwijsagenda te zetten. In 2011 verscheen het landelijk protocol voor leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

 

Protocol ERWD voor VO en MBO

In opdracht van het ministerie heeft NVORWO daarna ook het Protocol voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ontwikkeld. Deze protocollen zijn van groot belang nu centrale rekenexamens 2F en 3F in het mbo ingevoerd gaan worden. Rekenen staat duidelijk op de kaart. Het onderwijs zal alle zeilen moeten bijzetten om ook de rekenzwakke student en de student met ernstige rekenproblemen tot het gewenste referentieniveau te brengen.

Het doel van rekenonderwijs is functionele gecijferdheid, afgestemd op de mogelijkheden van iedere individuele student. Dat reikt verder dan het behalen van een rekenexamen; het gaat daarbij om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties. Het Protocol voor het VO en MBO geeft aanwijzingen om dit doel te bereiken, met name wanneer de rekenontwikkeling van een student niet optimaal verloopt. 

Het Protocol VO en MBO is een leidraad voor het ontwikkelen van rekenbeleid op scholen en voor het geven van goed rekenonderwijs. Goed rekenonderwijs staat of valt met de professionaliteit van docenten en leidt tot begeleiding van studenten die aansluit bij hun onderwijsbehoeften. De Protocollen zijn geschreven voor iedereen die zich, direct of indirect, bezighoudt met het rekenonderwijs in en om mbo- instellingen en scholen voor het voortgezet onderwijs.