Agenda

NVORWO jaarvergadering en studiedag 2018

Op 6 april 2018 vindt de jaarvergadering plaats van de NVORWO. Hierna is een open studiedag georganiseerd voor leerkrachten, rekencoördinatoren, opleiders, adviseurs, begeleiders, ontwikkelaars en iedereen die rekenen-wiskunde een warm hart toedraagt
6_april_2018_nvorwo_goed_reken_wiskundeonderwijs_voor_nu_en_straks_calendar_detail

 

Op 6 april 2018 vindt de NVORWO-jaarvergadering plaats. Aansluitend is er een studiedag die voor NVORWO-leden en abonnees van Volgens Bartjens gratis is.

Op de jaarvergadering worden  de ‘reguliere’ stukken besproken zoals het jaarverslag en het financieel jaarverslag. Ook zullen oude bestuursleden afscheid nemen en nieuwe bestuursleden aantreden en wordt er een nieuwe voorzitter benoemd.

Op de aansluitende studiedag vinden er verschillende lezingen en workshops plaats. Steeds als er nieuwe informatie over het dagprogramma bekend wordt, zal deze site worden aangevuld.

Deze studiedag is aangemeld in het lerarenregister. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen de deelnemers die dat willen er een certificaat voor ontvangen.


Schrijf u in voor de NVORWO-jaarvergadering / studiedag op 6 april 2018 door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier

Jaarvergadering en studiedag

Op 6 april 2018 vindt de jaarvergadering van de NVORWO plaats.
Deze jaarvergadering wordt gevolgd door een studiedag met als titel:

‘Goed reken-wiskundeonderwijs voor nu en straks’

Op deze pagina vindt u alle informatie over deze dag. De inhoud van de studiedag is nog niet compleet vastgesteld. De pagina zal steeds worden bijgewerkt zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Datum
6 april 2017

Locatie
’t Veerhuis
Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein
routebeschrijving

Jaarvergadering voor NVORWO-leden

9.45 – 10.45 uur

Onderdelen jaarvergadering:

  • Notulen vorige jaarvergadering
  • Jaarverslag NVORWO 2017
  • Financieel jaarverslag 2017 (toelichting, decharge kascommissie, vaststelling nieuwe kascommissie, begroting 2018 / 2019)
  • Bestuurswisseling. Aftreden van Frank Brouwer en Jurriaan Steen als bestuursleden van de NVORWO. Het bestuur stelt de volgende personen voor als lid van het NVORWO-bestuur: Dolf Janson en Jenneken van der Mark. Voorzitter Francis Meester legt haar functie als voorzitter neer.
  • Toegekende subsidies voor rekenprojecten, vooruitblik op het nieuwe bestuursjaar

Studiedag ‘Goed reken-wiskundeonderwijs voor nu en straks’

11.00 – 16.30 uur
Voor: leerkrachten, rekencoördinatoren, opleiders, adviseurs, begeleiders, ontwikkelaars en iedereen die rekenen-wiskunde een warm hart toedraagt

Locatie
’t Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein
Routebeschrijving

 

Kosten
Voor NVORWO-leden / abonnees van Volgens Bartjens: gratis
Bij lid / abonnee worden op of voor 6 april 2018: gratis
Voor niet leden bedragen de kosten van deze studiedag € 50

Voor de studiedag is registratie bij het Lerarenregister aangevraagd

PROGRAMMA

9.45 – 10.45
Jaarvergadering NVORWO

10.45 – 11.00
Koffie- en theepauze en inloop studiedag

11.00 – 11.05
Opening door de voorzitter

11.05 – 11.30
Inleiding door Kees Hoogland

11.30 – 12.30
Workshopronde 1

12.30 – 13.30
Lunch

13.30 – 14.30
Workshopronde 2

14.30 – 14.45
Koffie- en theepauze

14.45 – 15.45
Workshopronde 3

15.45 – 16.00
Koffie- en theepauze

16.00 – 16.30
Slotlezing

16.30
Sluiting door de dagvoorzitter, met na afloop een drankje

 

Schrijf u in voor de NVORWO-jaarvergadering / studiedag op 6 april 2018 door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier

Overzicht van de workshops

Praktisch Rekenen –     Bronja Versteeg,  onderwijsadviseur

 

Feedback-sessie op de producten van de ontwikkelgroep rekenen-wiskunde van curriculum.nu – NVORWO-bestuur

 

Meetkunst – Vincent Jonker

 

Rekenen, het kan ook anders – Dolf Janson en Jenneken van der Mark

 
 

 

 

 

 

 

Locatie: 't Veerhuis
Plaats: Nieuwegein
Prijs: Voor NVORWO-leden / abonnees van Volgens Bartjens: gratis
« Terug naar overzicht