Agenda

Jaarvergadering / studiedag Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren

Nieuwsbrief_9_calendar_detail

Op zaterdag 4 november 2017 zal voor NVvW-leden de jaarvergadering/studiedag van de NVvW plaatsvinden in het Ichthus College in Veenendaal.

Van 10.00 uur tot 11.00 uur vindt de jaarvergadering plaats, met de vaste onderdelen zoals de jaarrede van de voorzitter, notulen, jaarverslagen, jaarrekening en bestuursverkiezing.

Van 11.00 uur tot 16.00 uur is er tijd voor de studiedag met lezingen, workshops en een markt.

 

 

Het thema voor deze studiedag is:

WISKUNDE UIT DE KUNST

Zowel wiskundigen als kunstenaars raken gefascineerd door structuren, patronen en wetmatigheden. De combinatie wiskunde en kunst ligt voor de hand, maar heeft binnen de schoolwiskunde nog niet echt een plek veroverd.

Tijdens deze studiedag wordt gekeken naar de mogelijkheden om wiskunde en kunst in de klas te combineren. Denk bijvoorbeeld aan de rol van wiskunde in vlakvullingen, muziek en architectuur, maar ook aan wiskunde met rap, animaties en 3D-printen. Kunstige contexten kunnen aanleiding zijn voor leerlingen om zich op een creatieve manier in een wiskundig onderwerp te verdiepen.  Tenslotte is goede wiskunde geen wetenschap maar kunst. Wisconst!

De relatie tussen wiskunde en kunst is spannend en soms gespannen. Wat is de verhouding tussen vaardigheid en creativiteit? En hoe verhouden zich didactische ideeën uit beide disciplines? Oefening baart vanzelf kunst? Tijdens deze studiedag laten we ons vooral door kunst inspireren. Daarbij denken we ook aan onderwerpen als wiskunde met kunstjes, wisconst van vroeger (Stevin e.a.) en de kunst van het onderwijzen van wiskunde.

De meest recente informatie over deze dag vindt u op de website van de NVvW

 

Programma Studiedag

11.00 - 11.15  Inleiding op de studiedag

11.15 - 12.00  Plenaire lezing

12.00 - 12.15  Pauze

12.15 - 13.05  Workshopronde 1A / lunch en markt

13.05 - 13.15  Wisseltijd

13.15 - 14.05  Workshopronde 1B / lunch en markt

14.05 - 14.15  Wisseltijd

14.15 - 15.05  Workshopronde 2

15.05 - 15.15  Wisseltijd

15.15 - 16.00  Plenaire voordracht en afsluiting

Locatie: ichtus College
Plaats: Veenendaal
« Terug naar overzicht