Agenda

Conferentie: Reken-wiskundeonderwijs in de aansluiting van po en vmbo

Op vrijdag 19 januari 2018 organiseren de NVvW, de NVORWO en SLO voor de tweede keer de conferentie Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo. De conferentie is bedoeld voor leerkrachten uit het po en wiskundedocenten uit het vmbo
Conferentie_rekenen_wiskunde_in_de_aansluiting_van_po_naar_vmbo_calendar_detail

Plenaire lezingen

De eerste plenaire lezing wordt verzorgd door Kees Hoogland. Kees gaat in op de rekeninhouden voor zwakkere rekenaars in het po en vmbo. Ook zij kunnen succes ervaren in hun reken-wiskundeonderwijs en gemotiveerd zijn. Kees vertelt hoe dit kan.

’s Middags gaat Anneke Noteboom (SLO) in op de positieve effecten van formatief evalueren in het reken-wiskundeonderwijs. Ze bespreekt wat formatief evalueren inhoudt en hoe je het in je praktijk kunt inzetten.

 

Workshops

Zowel ’s morgens als ’s middags is er een workshopronde. De volgende thema’s komen daarin aan de orde:

1. Een goede aansluiting po-vo in de praktijk, het kan!

Kim ten Breteler (docent aan het Assink lyceum (vo)) en Martijn ten Berge (leerkracht aan de Dr. Ariëns Daltonschool (po)) laten zien hoe een po/vo samenwerkingstraject is opgestart. Resultaat van deze samenwerking was een rekenschrift  waarin leerlingen zowel in het po als in het vo aan de slag gaan.

2. Een kijkje bij elkaar in de keuken

Ebrina Smallegange (docent vmbo) en Anneke Noteboom (SLO) geven de gelegenheid aan po-leraren en vmbo-docenten om elkaars methodeboeken te  bekijken en samen de verschillen te bespreken. Centraal staat hierbij de leerlijn procenten.

3. Metriek stelsel

Monica Wijers en Vincent Jonker (Universiteit Utrecht) gaan in op de inhoud van en de mogelijke didactiek bij het metriek stelsel aan de hand van praktische en betekenisvolle voorbeelden.

4. Passende perspectieven Rekenen voor het po en het vmbo

Ria Brandt (CPS) gaat met de deelnemers in op de leerlijnen en doelenlijsten die voor rekenen ontwikkeld zijn voor po, s(b)o en praktijkonderwijs binnen het project passende perspectieven. Hoe kunnen de leerlijnen ingezet worden in het onderwijs?

5. Dat kan ik u op een briefje geven!

Cathe Notten bespreekt met de deelnemers het belang van een denkblaadje waarop leerlingen hun tussenoplossingen kunnen noteren én wat leerlingen en leraren kunnen leren van de notaties. Centraal staat de leerlijn verhoudingen.

6. Het Rekenportfolio

Johan Henk van der Hoek en Anneke Meinsma-Mollema hebben in een samenwerking van po- en vo-scholen een portfolio voor leerlingen ontwikkeld de overgang van po naar vo. Ze bespreken inhoud en inzet van dit portfolio.

 

Programma

09:30 – 10:00 uur Inloop en koffie
10:00 – 10:15 uur Opening
10:15 – 11:00 uur Plenaire lezing 1: Kees Hoogland
11:00 – 11:15 uur Naar de zalen
11:15 – 12:45 uur Workshopronde 1
12:45 – 13:30 uur Lunch + uitwisselingsactiviteiten po/vmbo
13:30 – 14:15 uur Plenaire lezing 2: Anneke Noteboom (SLO)
14:15 – 14:30 uur Wisselen van zalen
14:30 – 16:00 uur Workshopronde 2
vanaf 16:00 uur Borrel

Datum: Vrijdag 19 januari 2018
Plaats: Bilderberg Parkhotel Rotterdam
Kosten: € 75

Lees meer informatie over de lezingen en werkgroepen

Aanmelden voor deze conferentie

22-11-2016-conferentie-rekenen-wiskunde-in-de-aansluiting-van-p-o-naar-vmbo

 

Locatie: Bilderberg Parkhotel
Plaats: Rotterdam
Prijs: € 75,- (inclusief koffie / thee, lunch en materiaal)
« Terug naar overzicht