Artikelen met theorie en achtergrond

RSS feed

Theorie en achtergrond

Inzicht ontwikkelen - Een pleidooi voor geleid heruitvinden

Inzicht in rekenen-wiskunde komt meestal niet vanzelf maar wordt verworven door te leren problemen op te lossen. De auteurs houden een pleidooi voor geleid heruitvinden, een aanpak die Hans Freudenthal in de jaren 80-90 van de vorige eeuw gebruikte.... lees meer » Reacties(0)
Vb_7_5_afb_galen_inzicht_ontwikkelen_news_index
 

Conceptuele doelen

Geeke Bruin-Muurling en Ronald Keijzer gaan in op de vraag welke reken-wiskundedoelen nu en in de nabije toekomst van belang zijn.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_5_afb_bruin_muurling_conceptuele_doelen_news_index
 

Klopt dit wel? Reken-wiskundige factchecking in het basisonderwijs

Kunnen we leerlingen in het basisonderwijs al beter voorbereiden op de digitale maatschappij waarin nepnieuws een steeds grotere rol speelt? Herkennen de kinderen de 'red flags' van nepnieuws? In dit artikel vertellen de auteurs over hun eerste onderzoek.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_5_afb_zanten_klopt_dit_wel_news_index
 

Leren representeren - Rekenpresentaties bij probleemoplossen in de brugklas

Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs wordt er onvoldoende tijd aan probleemoplossen besteed. De auteurs analyseerden de representaties van leerlingen in de brugklas en het resultaat ervan.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_5_afb_harmsen_leren_representeren_2_news_index
 

Een beschrijvingskader voor rekenapps

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de ontwikkeling van een beschrijvingskader voor rekenapps, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het oefenen van rekenvaardigheden maar ook naar andere aspecten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_o_en_o_keijzer_een_beschrijvingskader_voor_rekenapps_news_index
 

Sterke rekenaars in het basisonderwijs: de theoretische onderbouwing

Recente TIMSS-Scores tonen aan dat investeren in goed reken-wiskundeonderwijs aan sterke rekenaars aandacht verdient. In het boek 'Sterke rekenaars in het basisonderwijs' beschrijft Suzanne Sjoers hoe dit bewerkstelligd kan worden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_3_o_en_o_afb_sjoers_sterke_rekenaars_in_het_basisonderwijs_news_index
 

Begrip ontstaat niet vanzelf - Interview met Zalman Usiskin

Er zijn steeds meer reken-wiskundemethodes die in min of meerdere mate gebruik maken van digitale middelen. Marjolein Kool interviewde Zalman Usiskin over de voor- en nadelen van digitale reken-wiskundemethodes.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_kool_begrip_ontstaat_niet_vanzelf_news_index
 

Een objectieve meting van het niveau - Kiezen uit verplichte eindtoetsen

Vroeger was er maar 1 aanbieder van de eindtoets in groep 8. Tegenwoordig kunnen scholen kiezen uit 6 eindtoetsen. Wat zijn de verschillen tussen deze toetsen en hoe kies je een eindtoets die goed bij de school en de leerlingen past?... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_harten_een_objectieve_meting_news_index
 

Denken in doelen - Rekenen zonder methode op de basisschool

Rekenonderwijs op de basisschool kan anders, is het betoog van 2 bevlogen IB-ers die samen een aanpak voor het rekenonderwijs ontwikkelden gebaseerd op doelen, niet op een methode. Zij nemen u mee in het ontstaan en de werkwijze van Denken in Doelen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_berg_denken_in_doelen_news_index
 

Vandaag beginnen - Reken-wiskundeonderwijs voor de toekomst

De digitalisering van de samenleving gaat zo snel dat het onderwijs de veranderingen nauwelijks kan bijhouden. Hoe kun je de leerlingen voorbereiden op wat de maatschappij van hen vraagt?... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_4_afb_bruin_vandaag_beginnen_news_index
 

Niets erbij, niets eraf - Hoe leer je kinderen splitsen?

Eén van de doelen eind groep 3 is het memoriseren van de splitsingen t/m 10. In dit artikel vertelt Ceciel Borghouts hoe u vrij simpel voor elkaar kunt krijgen dat uw leerlingen dit belangrijke doel halen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_3_afb_borghouts_niets_erbij_niets_eraf_news_index
 

Weinig verschillen tussen scholen in rekenprestaties

De verschillen in rekenprestaties tussen Nederlandse basisschoolleerlingen zijn maar voor een klein deel, hooguit 10%, toe te schrijven aan het rekenonderwijs dat zij krijgen op school. Ze worden eerder veroorzaakt door verschillen op leerlingniveau.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_3_afb_notten_weinig_verschillen_tussen_scholen_in_rekenprestaties_news_index
 

Succesvol leren rijgen - Aftrekopgaven met tientaloverschrijding

Rijgen is een belangrijke strategie. Elke leerling is erbij gebaat te weten hoe je de lege getallenlijn kunt gebruiken om vervolgens in zo min mogelijk stappen de tweede term toe te voegen of eraf te halen. Hoe introduceer je de rijg-strategie het beste?... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_3_afb_laan_succesvol_leren_rijgen_news_index
 

Tussendoelen Rekenen-Wiskunde voor primair onderwijs

Onlangs heeft SLO het document 'Tussendoelen rekenen-wiskunde voor primair onderwijs: uitwerking voor groep 2 tot en met 8 op weg naar referentieniveau 1S' gepubliceerd. Bronja Versteeg interviewde Anneke Noteboom, hoofdauteur van deze publcatie, hierover... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_2_afb_versteeg_tussendoelen_rekenen_wiskunde_news_index
 

Vooraf toetsen - In 6 veelgestelde vragen

Op veel scholen wordt een vorm van vooraf toetsen ingezet. Er zijn ook onderwijsadviseurs die deze vorm van toetsen aanraden. Een kritische beschouwing van deze praktijk lijkt dan ook op zijn plaats.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_2_afb_eerden_vooraf_toetsen_news_index
 

Doelgericht naar effectieve feedback - Feedback tijdens de rekenles

Scholen stellen zichzelf regelmatig nieuwe doelen om hun onderwijs te verbeteren. Kritisch kijken naar de eigen onderwijspraktijk is een belangrijke eerste stap. Een basisschool beschrijft hoe het team het geven van feedback aan leerlingen verbeterd heeft... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_2_afb_imming_doelgericht_naar_effectiefve_feedback_news_index
 

Volgens Bartjens heeft iets gelezen - Bespreking van boeken over rekenen-wiskunde

Bespreking van 'Sterke rekenaars in het basisonderwijs' van Suzanne Sjoers, 'Rekenonderwijs kan anders' van Dolf Janson en 'Word een wiskundewonder' van Georgia Amshaw-Bradford... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_2_afb_notten_volgens_bartjens_heeft_iets_gelezen_news_index
 

Kinderen willen leren - Hoe de school de intrinsieke motivatie kan bewaren

Dit artikel is een weergave van een interview met Marcel van Herpen, waarin de pedagogische benadering van het onderwijs wordt benadrukt, ook in het rekenonderwijs.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_1_afb_herpen_kinderen_willen_leren_news_index
 

De Vertaalcirkel - 13 veelgestelde vragen

In de praktijk blijkt de Vertaalcirkel soms lastig om goed mee te werken. De praktijk blijkt weerbarstig, vraagt om veel denkwerk en kan eigenlijk niet zonder coaching op de werkvloer. In dit artikel beantwoordt de auteur 13 vragen over de Vertaalcirkel.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_1_afb_borghouts_de_vertaalcirkel_news_index
 

Wijs met wisbordjes - Doelgerichte verwarring in de rekenles

Ineens zie je ze in scholen: wisbordjes. Het wisbordje is een kleine versie van het whitebord en er wordt op geschreven met een uitwisbare stift. De auteur legt uit hoe je een wisbordje kunt inzetten als je kinderen aan het denken wilt zetten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_1_afb_bakker_wijs_met_wisbordjes_news_index
 

Een waardevolle informatiebron - Rekenen in de centrale eindtoets

Er zijn verschillende eindtoetsen voor het basisonderwijs. Eén van deze toetsen is de Cito-toets. De auteur licht toe hoe het onderdeel rekenen in de Centrale Eindtoets is samengesteld en hoe de verschillende domeinen in deze toets aan bod komen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_afb_verbruggen_een_waardevolle_informatiebron_news_index
 

De rekenmethode 'losser' gebruiken - Voorbereidend denkwerk verhoogt de kwaliteit

De auteurs van dit artikel bepleiten het maken van verstandige keuzes uit het grote aanbod van de methode en per blok een gedegen voorbereiding op de doelen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_5_afb_espeldoorn_de_rekenmethode_losser_gebruiken_news_index
 

TIMSS 2015 - Geen internationale top 10 voor rekenen

In internationale onderzoeken zoals PISA, PIRLS of TIMSS presteerden Nederlandse leerlingen altijd zeer goed. TIMSS - 2015 laat een heel ander beeld zien: Voor de exacte vakken behoort Nederland nu slechts tot de middenmoot. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_6_4_afb_meelissen_timss_2015_news_index
 

Vanuit een ander perspectief - Een wiskundige basis van het rekenonderwijs

Rekenen-wiskunde wordt vaak alleen met onderwijskundig perspectief bezien, terwijl een wiskundig perspectief hele andere inzichten kan geven. In dit artikel illustreren de auteurs dit aan de hand van twee voorbeelden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_4_afb_bruin_vanuit_een_ander_perspectief_news_index
 

Rekenen op begrip - Kiezen voor de juiste vorm van instructie

In dit artikel willen de auteurs laten zien wanneer en hoe Directe Instructie in de rekenles goed kan worden ingezet maar dat een andere benadering in de instructie soms effectiever is.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_3_afb_buter_rekenen_op_begrip_news_index
 

Op onderzoek - Leren onderzoeken en ontwerpen in de rekenles

Ons rekenonderwijs kan wel wat avontuurlijker, bepleit Albert Oving. Dat betekent niet dat leerkrachten veel meer werk moeten doen om er een avontuur van te maken. Leerlingen met goede open vragen aan het werk of aan het denken zetten is vaak al genoeg.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_3_afb_oving_op_onderzoek_news_index
 

Leren leren - Het belang van executieve vaardigheden

Hoe komt het dat sommige kinderen hun werk gemakkelijk afkrijgen en anderen eigenlijk nooit op tijd klaar zijn? Waarom werkt het ene kind netjes en het andere chaotisch? Grote kans dat dit verschil komt door de ontwikkeling van de executieve vaardigheden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_3_afb_harten_leren_leren_news_index
 

Meekijken in het hoofd - Noteren en evalueren in het rekenonderwijs

'In het basisonderwijs zijn leerlingen te veel gericht op het antwoord' is een veelgehoorde klacht van leraren uit het voortgezet onderwijs. Leren hoe je moet opschrijven via welke stappen je tot een uitkomst komt zorgt voor veel inzicht.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_verbeeck_meekijken_in_het_hoofd_news_index
 

Volgens Bartjens heeft iets gelezen - Scratch jr. en De Tangramkat

Boekbesprekingen van 'Scratch jr' van Marina Umaschi Bers en Mitchel Resnick en 'De Tangramkat' van Maranke Rinck en Martijn van der Linden... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_rozendaal_volgens_bartjens_heeft_iets_gelezen_news_index
 

Rijzende Sterre - Passende perspectieven rekenen in de overgang van po naar vmbo

In dit artikel leggen de auteurs enkele praktische ervaringen naast elkaar over het werken met Passende Perspectieven in de praktijk. De focus ligt hierbij op de overgang van het primair onderwijs naar het vmbo.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_2_afb_brandt_rijzende_sterre_news_index
 

Een goede rekenstart - Een doorgaande lijn naar groep 3

Een deel van de leerlingen heeft moeite met het strakkere regime in groep 3. Scholen kunnen voor deze leerlingen de druk weghalen door een doorgaande lijn te realiseren, waarbij de ontwikkeling en de wijze waarop jonge kinderen leren leidend is.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_1_afb_mulder_een_goede_rekenstart_news_index
 

Groeien in de lengte en de breedte - Lesson Study in het rekenonderwijs

Lesson Study is een vorm van teamleren die in Japan is bedacht. De methodiek wordt daar gebruikt bij het voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van reken-wiskundelessen. Hoe werkt de methode in de praktijk? Uitleg en een voorbeeld...... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_1_afb_logtenberg_groeien_in_de_lengte_en_de_breedte_news_index
 

Dit wiel is te klein - Begeleid rollenspel versterkt rekentaal

Het begeleiden van rollenspel blijkt een effectieve manier te zijn om specifieke reken- en wiskundige begrippen aan te reiken, waarna kinderen deze in het spel gaan toepassen.... lees meer » Reacties(1)
Vb_36_1_afb_bouwman_dit_wiel_is_te_klein_news_index
 

Taal stimuleren tijdens de rekeninstructie - De rol van de leraar bij schooltaalbevordering

Tijdens de rekenlessen wordt regelmatig een andere taal gesproken dan thuis. We hebben het dan niet over kinderen die thuis een andere taal dan Nederlands spreken, maar over gebruikte rekentaal op school. Het reken-succes blijkt ervan afhankelijk.... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_5_afb_dokter_taal_stimuleren_tijdens_de_rekeninstructie_news_index
 

Haal alles uit de toets - Analyseren met digitale of papieren analyse

Toetsen kun je analyseren met de categorieënanalyse uit het computerprogramma LOVS of ook met de papieren categorieënoverzichten bij toetsen 3.0. Wat is precies het verschil en wat zijn de overeenkomsten?... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_5_afb_hollenberg_haal_alles_uit_de_toets_news_index
 

Lala en de hangmobiel - Redeneren met onbekenden

Het reken-wiskundecurriculum van de basisschool richt zich vooral op het leren uitvoeren van rekenoperaties. Aan het redeneren met getallen wordt doorgaans niet veel aandacht besteed. Toch is het belangrijk om vroeg te beginnen met algebraïsch redeneren... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_4_afb_otten_lala_en_de_hangmobiel_news_index
 

Gooien met één dobbelsteen - Redeneren over kans in groep 7

Wat gebeurt er als je vaak met een dobbelsteen achter elkaar gooit? In het kader van het project Beyond Flatland wordt onderzocht of kans geen onderdeel van het basisschoolcurriculum zou moeten zijn. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_4_afb_blankespoor_gooien_met_een_dobbelsteen_news_index
 

Peilingsonderzoek rekenen-wiskunde in het basisonderwijs - Balans van 25 jaar PPON

In dit artikel benadrukken de auteurs het belang van het ontwerp van PPON en gaan zij in op de lessen die geleerd kunnen worden op basis van die uitkomsten voor de inrichting en het ontwerp van toekomstig peilingsonderzoek bij rekenen-wiskunde.... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_4_o_en_o_afb_weerden__peilingsonderzoek_news_index
 

Erkenning en draagvlak - De positie van de rekencoördinator in de school

Op veel scholen is inmiddels een aparte rekencoördinator aanwezig, maar rekencoördinatoren worden lang niet altijd voldoende gefaciliteerd en gestimuleerd. Een rekencoördinator heeft erkenning en draagvlak nodig, is het pleidooi van Nienke Okkema.... lees meer » Reacties(1)
Vb_35_3_afb_okkema_erkenning_en_draagvlak_news_index
 

Rekenen op taal - vaktaal en schooltaal in de reken-wiskundeles

Er zit meer taal in de rekenles dan je op het eerste gezicht zou denken. Leerlingen hebben taal nodig om mee te kunnen praten in de rekenles en bij het oplossen van opgaven. Het ontwikkelen van de benodigde taal voor rekenen-wiskunde is dus noodzakelijk.... lees meer » Reacties(2)
Vb_35_1_afb_eerde_rekenen_op_taal_news_index
 

Rekenen met perspectief - Wat leerlingen moeten kunnen in de 21e eeuw

Onderwijs in de 21e eeuw vraagt om specifieke vaardigheden, die in veel opzichten anders zijn dan wat we tot nu toe gewend zijn. Willen we leerlingen goed voorbereiden op de toekomst dan zullen leerstof-inhoudelijke veranderingen noodzakelijk zijn.... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_5_gravemeijer_rekenen_met_perspectief_news_index
 

Op de toekomst voorbereid - Kritisch wiskundig leren denken

Onder invloed van digitalisering en globalisering verandert onze maatschappij in rap tempo. Wat wordt er dan zo anders? De auteurs van dit artikel kijken naar de eisen die de maatschappij stelt en wat dat vraagt van het (reken)onderwijs.... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_5_afb_bruin_op_de_toekomst_voorbereid_news_index
 

In / Uitgelicht - Rekenen-Wiskunde in de media

Peter van den Bremen bespreekt het boek "Meten en meetkunde" van Ortwin Hutten, het boek "Voorkom (ernstige) rekenproblemen" van Ceciel Borghouts en de evaluatie van de app "Dragon Box 2' door Lonneke Boels ... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_4_afb_lanting_rekenen_-_wiskunde_in_de_media_news_index
 

Rekendrempels nemen - Een goede basis voor het leren hoofdrekenen

Uit recent onderzoek komt naar voren dat een tekort aan geautomatiseerde (en gememoriseerde) kennis grote invloed kan hebben op de rekenvaardigheid van leerlingen. De auteurs bespreken de drempels in de basale rekenkennis die leerlingen moeten beheersen.... lees meer » Reacties(1)
Vb_34_3_afb_danhof_rekendrempels_nemen_news_index
 

Juf, laat mij het mezelf maar leren! Automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden rekenen

Het blijkt dat veel leerlingen de basisvaardigheden voor rekenen onvoldoende beheersen. Dit gegeven vormt de basis voor het SLO-project 'Automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden rekenen'. Anneke Noteboom beschrijft haar ervaringen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_3_afb_noteboom_juf_laat_mij_het_mezelf_maar_leren_news_index
 

Waar zitten we in de leerlijn? - Het juiste moment kiezen voor automatiseren

Gememoriseerde en geautomatiseerde kennis hebben we nodig. Het is erg onhandig als eenvoudige basisvaardigheden niet geautomatiseerd zijn, want leerlingen hebben die kennis nodig om verder te komen. Het is wel belangrijk dat het moment goed gekozen wordt.... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_3_afb_borghouts_waar_zitten_we_in_de_leerlijn_news_index
 

Taal- of vertaalprobleem? Contextproblemen zelfstandig oplossen

Het is een veelgehoorde klacht dat rekentoetsen teveel begrijpend lees-toetsen zouden zijn en de rekenvaardigheid niet of voldoende meten. Maar is dat wel zo? In dit artikel gaan de auteurs in op het onderdeel taal in alle CITO reken-wiskundetoetsen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_lange_taal_of_vertaalprobleem_news_index
 

Keuzes in de rekenles - Verstandig kiezen in 5 stappen

Rekenlessen waarin ieder kind iets leert. Wat betekent dit voor de leraar? APS heeft een onderzoek- en ontwikelingsproject uitgevoerd naar hoe leraren geholpen kunnen worden bij het maken van keuzes. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_2_afb_mark_keuzes_in_de_rekenles_news_index
 

In / Uitgelicht - Rekenen-Wiskunde in de media

Peter van den Bremen bespreekt "Leren rekenen, ook als het moeilijk wordt" en "De invloed van het werkgeheugen op het leren, handelingsgerichte adviezen voor het basisonderwijs".... lees meer » Reacties(0)
Leren_rekenen__ook_als_het_moeilijk_wordt_1972_x_2837_news_index
 

Met en zonder rest - Aandachtspunten voor de leerlijn delen

Zonder inloggen beschikbaar! Kees Buijs bespreekt aan de hand van de Digilijn website de knelpunten binnen de leerlijn delen. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_1_afb_buijs_met_en_zonder_rest_news_index
 

Bussommen zijn geen splitsingen - Reactie op het artikel "Bussommen zijn ook splitsingen"

Marc van Zanten reageert op een artikel over bussommen vanuit het perspectief van de kennisbasis rekenen-wiskunde... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_1_afb_zanten_bussommen_zijn_geen_splitsingen_news_index
 

Bussommen zijn ook splitsingen; Over het nut van de kennisbasis rekenen

De kennis van rekenen en rekendidactiek van (beginnende) leerkrachten moet verder gaan dan de stof die op de basisschool wordt onderwezen. Als je als leerkracht een stevige basis hebt kun je veel adequater ingaan op opmerkingen en vragen van leerlingen. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_5_afb_w_sten_bussommen_zijn_ook_splitsingen_news_index
 

Feit of fictie; Sekseverschillen in rekenvaardigheden.

Sekseverschillen in rekenvaardigheden zijn in het verleden vaak onderzocht. De grote vraag blijft: verschillen jongens en meisjes wel echt in hun rekenvaardig- heden? Onderzoekers van de Universiteit Maastricht namen deze kwestie onder de loep.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_5_afb_martens_feit_of_fictie_news_index
 

Misverstand; over contexten, oefenen en begrip - Jo Nelissen

In de landelijke pers wordt met enige regelmaat geschreven over de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs. Jo Nelissen bespreekt de belangrijkste punten van kritiek: rekenen in contexten, weinig oefening en zwakke rekenaars die de dupe zijn. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_4_afb_nelissen_misverstand_news_index
 

Eureka! Profiteren van rijke rekenproblemen.

Het Ei van Columbus vormt al sinds jaar en dag het hart van Volgens Bartjens. Auteur van het Ei, Jos van den Bergh, houdt een warm pleidooi voor meer ruimte voor het oplossen van rijke rekenproblemen door alle kinderen binnen de basisschool.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_3_afb_bergh_eureka_news_index
 

Begrijpen, verbeelden en berekenen. Visuele representaties ondersteunen bij rekenopgaven.

Onderzoeker Anton Boonen laat in dit artikel zien dat het gebruik van een visuele oplossingsstrategie het oplossingsproces van een rekenopgave in veel gevallen kan vergemakkelijken en hij legt uit wat de kenmerken van een goede visuele ondersteuning zijn.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_3_afb_boonen_begrijpen_verbeelden_en_berekenen_news_index
 

Profiteren van evalueren - Evalueren om te leren in de rekenles

Anneke noteboom bespreekt verschillende vormen van evalueren en hun onderlinge samenhang.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_noteboom_profiteren_van_evalueren_news_index
 

Wat ga ik vandaag leren? Het waarom en hoe van doelen stellen met leerlingen

Wat maakt het uit of leerlingen betrokken zijn bij het stellen van doelen en hoe geef je die doelen als leraar een plek in je dagelijkse (reken)lessen? in dit artikel gaat Dolf Janson in op de rol die doelen kunnen hebben voor het leren van de leerlingen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_janson_wat_ga_ik_vandaag_leren_news_index
 

Vragen naar de onbekende weg - Het belang van open vragen

Tijdens de rekenles worden veel vragen gesteld die geen echte vragen zijn. Het gaat dan om het reproduceren van 1 antwoord dat de leerkracht al in zijn hoofd heeft of om het herhalen van reeds aanwezige kennis of feiten. Maar.. hoe moet het dan wel?... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_verbeeck_vragen_naar_de_onbekende_weg_news_index
 

Analyseren om te combineren - Toetsgegevens optimaal benutten

Hoe kan een leerkracht de informatie uit de LVS-toets Rekenen-Wiskunde gebruiken om het onderwijs beter af te stemmen op de groep? En hoe kan dit op een efficiënte, haalbare manier? U leest in dit artikel hoe u informatie haalt uit toetsresultaten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_hollenberg_analyseren_en_combinere_news_index
 

De leerlijnen de baas; Noodzakelijke kennis voor goed reken-wiskundeonderwijs -Martie de Pater-Sneep

Kennis van leerlijnen is van vitaal belang voor het bieden van adequate hulp. De auteur deed onderzoek naar de wensen van leraren ten aanzien van een verbeterde kennis van leerstoflijnen en geeft in dit artikel handvatten om hier meer grip op te krijgen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_1_afb_pater_de_leerlijnen_de_baas_news_index
 

Veelgestelde vragen; Over de toets Rekenen voor kleuters - Ilse papenburg en Nienke Lansink

Om de ontwikkeling van de kleuters bij te houden kiezen veel scholen voor het afnemen van de toets Rekenen voor kleuters. Deze toets roept echter wel vragen op bij leerkrachten. in dit artikel vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen.... lees meer » Reacties(1)
Vb_33_1_afb_papenburg_veelgestelde_vragen_news_index
 

Afhalen of aanvullen; Flexibel aftrekken door zwakke rekenaars.

Wie denkt dat zwakke rekenaars niet in staat zijn om flexibel te rekenen heeft het mis. Onderzoek door Marjolijn Peltenburg en Marja v.d. Heuvel-Panhuizen naar het aftrekken tot 100 laat zien dat zwakke rekenaars dit wel degelijk in hun mars hebben.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_1_afb_rubriek_met_sprongen_vooruit_news_index
 

Een kansrijke formule - Rekenen in een combinatiegroep - Fenje Louwsma-Koksma en Jiska van Hall

Van alle leerkrachten wordt verwacht dat zij kwalitatief goede instructies geven en een passend leerstofaanbod voor elke leerling verzorgen, ook wanneer het een combinatiegroep betreft. De auteurs leggen in dit artikel uit hoe dit vorm kan krijgen. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_5_afb_louwsma_een_kansrijke_formule_news_index
 

Analyse en diagnose; Een helder beeld van rekenproblemen.

Angelique Roos en Angelique Vanthoor ntwikkelden een instrument om snel een ovoverzicht te krijgen in welke categorieën van de Cito-toets Rekenen-Wiskunde de leerlingen fouten maakten om van daaruit de hulp vorm te geven.... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_4_afb_roos_analyse_en_diagnose_news_index
 

Afstemmen op kleuters - Groepsplan rekenen in groep 1 en 2. Artikel van Bronja Versteeg

In dit artikel laat Bronja Versteeg zien dat het maken van groepsplannen leerkrachten kan helpen bij het kiezen van doelen en inhouden die aansluiten bij de kinderen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_3_afb_versteeg_afstemmen_op_kleuters_news_index
 

Scholen en nascholen. Afgestudeerd als rekencoördinator, en dan? - Belinda Terlouw

Landelijk studeren steeds meer rekencoördinatoren af. Gezamenlijk zorgen zij voor een flinke kwaliteitsimpuls in het onderwijs. Belinda Terlouw laat zien hoe de KPZ vorm geeft aan terugkom-bijeenkomsten voor rekencoördinatoren.... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_2_afb_terlouw_scholen_en_nascholen_news_index
 

Kleuteren op niveau; "Goede vragen" zorgen voor uitdaging - Dolf Janson

Kleuters uitdagen met reken- of wiskundeactiviteiten blijkt ook voor veel leraren een ‘uitdaging’. In dit artikel schetst de auteur mogelijkheden om activiteiten zinvol te maken en te zorgen dat kleuters nieuwsgierig en onderzoekend blijven.... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_2_janson_kleuteren_op_niveau_news_index
 

De ontwikkeling van strategiegebruik; leren vermenigvuldigen.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar leerlijnen en strategiegebruik. Sanne van der Ven en Evelyn Kroesbergen bespreken daarom de leerlijn vermenigvuldigen aan de hand van strategieën. Ze gaan ook dieper in op het gebruik van het werkgeheugen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_5_afb_ven_de_ontwikkeling_van_strategiegebruik_news_index
 

Differentiatie vraagt voorbereiding; Een groepsplan kun je daarvoor gebruiken - Dolf Janson

Veel leraren hebben inmiddels kennisgemaakt met het verschijnsel ‘groepsplan’. In dit artikel laat de auteur zien wat de essentie van een groepsplan is en hoe je de rekenlessen daarmee kunt versterken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_5_afb_janson_differentiatie_vraagt_voorbereiding_news_index
 
 

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen - Kennis van leerlijnen is essentieel voor goed rekenonderwijs.

Eerlijk delen is voor kinderen nooit een probleem. Kleuters weten al hoe ze eerlijk kunnen (ve)rdelen. Toch blijkt de leerlijn delen voor kinderen grote problemen op te leveren. Martie de Pater bespreekt de leerlijn delen. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_pater_wie_kan_delen_kan_vermenigvuldigen_news_index
 

Vertaalcirkel 3; Werken aan begrip en inzicht bij (zwakke) rekenaars - Ceciel Borghouts

Leerkrachten constateren dat de CITO-toetsen rekenen voor veel leerlingen problemen opleveren, vooral door het talige karakter. De auteur biedt leerkrachten een didactisch hulpmiddel: De Vertaalcirkel. Hier 2 praktijkvoorbeelden uit groep 7-8.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_borghouts_de_vertaalcirkel_news_index
 

Afstemmen op onderwijsbehoeften; Gedifferentieerd rekenonderwijs - Eva van de Weijer-Bergsma ea

Het verbeteren van het rekenonderwijs staat hoog op de agenda voor veel scholen. Een belangrijke vaardigheid voor leerkrachten is het afstemmen van het onderwijsaanbod op de verschillende leerlingen in de klas. Maar hoe ziet differentiatie er uit?... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_4_afb_weijer_afstemmen_op_onderwijsbehoeften_news_index
 

Vertaalcirkel 2; werken aan begrip en inzicht bij (zwakke) rekenaars - Ceciel Borghouts

Leerkrachten constateren dat met name de talige kant van de Cito-toetsen rekenen voor veel leerlingen problemen opleveren. Borghouts biedt leerkrachten een didactisch hulpmiddel: de vertaalcirkel. In dit artikel worden 2 praktijkvoorbeelden beschreven.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_3_afb_borghouts_vertaalcirkel_2_news_index
 

Methodelas(t); overgang naar perspectiefrijk onderwijs

Dirk van der Straaten, Frans Moerlands en Joris den Ouden beschrijven in dit artikel hoe je het beste van een oude naar een nieuwe rekenmethode kunt overstappen door gebruik van de metafoor van een "goede las".... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_3_afb_straaten_de_methodelas_t__news_index
 

En de oplossing is.... Herkenbare rekenproblemen en persoonlijke doelen

Opbrengstgericht werken heeft tot doel dat leerlingen ervaren dat hun inspanningen in de les hen iets opleveren dat ook blijft na een toets. Hoe je als leraar dat in rekenlessen kunt bevorderen is het onderwerp van dit artikel van Dolf Janson.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_2_afb_janson_en_de_opbrengst_is_news_index
 

De vertaalcirkel; Werken aan begrip en inzicht bij zwakke rekenaars

Leerkrachten constateren dat de CITO-toetsen rekenen voor veel leerlingen problemen opleveren. Zij zien vooral het talige karakter van deze toets als de oorzaak van de problemen. Ceciel Borghouts gaat in op de problemen en biedt hulp met de Vertaalcirkel.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_2_afb_borghouts_de_vertaalcirkel_news_index
 

Handelingsgericht werken; Met het oog op rijkere rekenopbrengsten

Handelingsgericht werken is een manier om vorm te geven aan opbrengstgericht werken. In dit artikel bespreken Nico Eigenhuis, Suzanne van Assenbergh en Marianne Soeters aan de hand van het handelingsmodel en praktijkvoorbeelden hoe je dit aanpakt.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_2_afb_eigenhuis_handelingsgericht_werken_news_index
 

Rekenen met geld in de methode: Kansen van de rekendidactiek bij geldrekenen

Rekenmethodes maken veelvuldig gebruik van geld. Begrijpelijk, geld heeft betekenis voor kinderen. In dit artikel heeft Henk Logtenberg aan de hand van rekenmethodes gekeken hoe geld wordt gebruikt in de rekenles en hoe dit kan worden uitgebreid.... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_1_afb_logtenberg_rekenen_met_geld_in_de_methode_news_index
 

Kijken naar kinderen - Kinderen als spiegel voor de leerkracht - Belinda Terlouw

Belinda Terlouw zocht naar een doeltreffende manier van begeleiden en kwam uit bij het kind. Aan de KPZ startte ze het project Kijken naar kinderen, waar het kind de spiegel van de leerkracht vormt om hem te helpen in zijn eigen rekenkundige ontwikkeling.... lees meer » Reacties(0)
Vb_30_5_afb_terlouw_kijken_naar_kinderen_news_index
 

Naar een protocol ERWD - Jaap Vedder en Mieke van Groenestein

Een artikel over de aanpak van Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie.... lees meer » Reacties(0)
Vb_30_4_afb_vedder_naar_een_protocol_erwd_news_index
 

Meesterschap is vakmanschap; Hoe leerkrachten de Kennisbasis Rekenen-wiskunde kunnen inzetten.

Om goed reken-wiskundeonderwijs te kunnen geven moeten leerkrachten "boven de stof staan". Wat houdt dat eigenlijk in? Onlangs is hiervoor de Kennisbasis Rekenen-Wiskunde voor aanstaande leerkrachten basisonderwijs uitgebracht. Marc van Zanten licht toe. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_30_3_afb_zanten_meesterschap_is_vakmanschap_news_index
 

Kinderen die niet weten wat ze weten. Oefening en begrip horen in de gereedschapskist voor rekenen

Moet er eerst begrip worden gevormd voordat men mag gaan oefenen met rekenen, of is het eerder zo dat oefenen op den duur leidt tot begrip? En is het erg als oefenen niet leidt tot begrip? Jo Nelissen gaat hier in dit artikel dieper op in.... lees meer » Reacties(0)
Vb_30_2_afb_nelissen_kinderen_die_niet_weten_wat_ze_weten_news_index
 

Gedachtenvol oefenen. Werken aan een getallennetwerk - Ine Meijers.

Dit artikel gaat over het handig en gedachtenvol opbouwen van een getallennetwerk. Een goed gevuld getallennetwerk stelt kinderen namelijk in staat om handiger te rekenen en gedachtenvoller te oefenen. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_30_2_afb_meijers_gedachtenvol_oefenen_news_index
 

Van welk kind is deze schaduw? Nieuwe toets Rekenen voor Kleuters van Cito - Irma Koerhuis

In schooljaar 2010-2011 vervangt Cito de toetspakketten Ordenenen Ruimte & Tijd door een geheel nieuw toetspakket: Rekenen voor kleuters. Dit artikel van Irma Koerhuis gaat in op op het belang van het meten van rekenvaardigheid bij jonge kinderen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_30_2_afb_koerhuis_van_welk_kind_is_deze_schaduw_news_index
 

Meten in de methode: Zes methodes over meten

Veel scholen zijn toe aan de aanschaf van een nieuwe rekenmethode. In januari 2010 kregen 6 rekenmethodes 1 pagina om te beschrijven op welke manier oefenen en onderhouden wordt aangepakt. Ook wordt uitgelegd hoe het leerstofdomein meten wordt opgebouwd.... lees meer » Reacties(0)
Vb_30_1_afb_huitema_meten_in_de_methode_news_index
 

Fileer de methode. Scholen willen sterk rekenonderwijs - Marcel van Oosterwijk

In dit artikel wordt ingegaan op de problemen bij het kiezen en implementeren van een nieuwe rekenmethode en de hulp die daarbij van buitenaf kan worden ingeroepen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_5_afb_oosterwijk_fileer_de_methode_news_index
 

Gedachtenvol oefenen. Mini-lesjes en oefenen met relaties tussen sommen

In reken-wiskundeboeken staan veel rijtjes met sommen. Hoeveel leren kinderen van deze rijtjes, hoe bewust zijn ze bezig? ... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_5_afb_selle_gedachtenvol_oefenen_news_index
 

Breek je hoofd niet over breuken. Over breuken en de leerlijn getallen en bewerkingen vanaf groep 3

Veel leerlingen in het sbo komen niet aan breuken toe. Dat heeft gevolgen voor het vervolgonderwijs. Mieke Abels en Iris Verbruggen laten zien hoe breuken toegankelijk worden voor alle leerlingen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_verbruggen_breek_je_hoofd_niet_over_breuken_news_index
 

Wie is dit kind en hoe kan het zich veilig voelen? Interview met Belinda Terlouw door Cathe Notten

Belinda Terlouw is pabodocent in Zwolle, ontwikkelaar bij het Freudenthal Instituut (bij het project Speciaal Rekenen) en nascholer. Zij staat middenin de discussie rond het rekenonderwijs en kreeg zelfs een maatschappelijke prijs uitgereikt... ... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_4_afb_notten_wie_is_dit_kind_en_hoe_kan_hij_zich_veilig_voelen_news_index
 

Zo doen wij dat. Zes rekenmethodes over oefenen, automatiseren en onderhoud.

Veel scholen zijn toe aan de aanschaf van een nieuwe rekenmethode. Maar hoe kies je nou de beste voor je school? Zes methodemakers vertellen hoe er in hun methode wordt omgegaan met oefenen, automatiseren en onderhouden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_3_woelders_zo_doen_wij_dat_news_index
 

Gedachtenvol oefenen. Werken aan een houding verandering - Francien Garssen

In dit artikel staat het bevorderen van een kritische houding bij het maken van oefenrijtjes centraal.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_3_afb_garssen_gedachtenvol_oefenen_news_index
 

Op zoek naar een startsom. Een artikel over gedachtenvol oefenen van Maarten Dolk en An te Selle

In dit artikel geven de auteurs ideeën om leerlingen eerst te laten denken en dan te laten oefenen. De ideeën zijn in het HaVER-project en het Nadima-project ontstaan en in de klas uitgeprobeerd.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_2_afb_dolk_op_zoek_naar_een_startsom_news_index
 

De staartdeling is nooit weggeweest. Over de nuance in een richtingenstrijd - Lonneke Boels

Regelmatig duikt in de media de discussie over de staartdeling op. Kinderen zouden deze niet meer leren en dat zou één van de vele verklaringen zijn voor tegenvallende resultaten. Maar... de staartdeling bestaat nog wel, alleen in een andere vorm.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_boels_de_staartdeling_is_nooit_weggeweest_news_index
 

Van informeel handelen naar formeel rekenen: preventie van rekenproblemen.

Auteur Mieke van Groenestijn gaat dieper in op de preventie van rekenproblemen en de noodzaak van vroegtijdige signalering. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_groenestijn_van_informeel_handelen_naar_formeel_rekenen_news_index
 

Individuele leerlijn rekenen? Liever niet. Meedoen is belangrijk; ook voor zwakke leerlingen

Ambulant begeleider Klaske Duursma pleit voor meedoen met de groep, ook voor zwakke rekenaars.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_duursma_individuele_leerlijnen_liever_niet_news_index
 

Kansen bieden en kansen grijpen. Doorlopende leerlijnen rekenen-wiskunde - J. Kaskens.

Handreikingen voor een goede (warme) overdracht en een betere aansluiting van leerlijnen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_kaskens_kansen_bieden_en_kansen_grijpen_news_index
 

Rekenmethodes en rekenonderwijs. Kiezen voor een rekenmethode - Willem Vermeulen

Centrale vraag bij het kiezen van een rekenmethode moet zijn: Hoe leren kinderen hun reken-wiskundekennis opbouwen en hoe kan de school daarbij de beste ondersteuning bieden?... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_vermeulen_rekenmethodes_en_rekenonderwijs_news_index
 

Getalbeelden en het rekenrek. Een uitgebreide kijk op het gebruik van rekenrekjes - J. Winnubst

Het rekenrek wordt ingezet om de strategie van tellend rekenen te verlaten. Het is een hulpmiddel bij het vormen van getalbeelden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_getalbeelden_en_het_rekenrek_news_index
 

Minder maar beter. Keuzes maken, ook voor zwakkere leerlingen - Anneke Noteboom

Omgaan met verschillen organisatorisch en inhoudelijk bekeken. Hoe maak je keuzes uit wat de methode biedt?... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_4_noteboom_minder_maar_beter_news_index
 

Hoe kies je een geschikte reken-wiskundemethode?

Marije Bakker, Margreeth Mulder, Cathe Notten, An te Selle en Jaap Vedder leggen uit hoe een school tot een geschikte reken-wiskundemethode kunt komen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_4_afb_hoe_kies_je_een_goede_reken-wiskundemethode_news_index
 

Hoe schrijf je dat netjes op? - Kees Buijs

Leerlingen die leren hoe ze bij het oplossen van rekenvraagstukken systematisch hulpnotaties en kladpapier kunnen gebruiken scoren niet alleen beter, maar werken ook overzichtelijker. Een verslag van een onderwijsexperiment.... lees meer »
Vb_28_3_afb_buijs_hoe_schrijf_je_dat_netjes_op_news_index
 

Verschillende oplossingsstrategieën variëren of vermijden? - Marc van Zanten

In dit artikel wordt bekeken welke rol beoogde leerprocessen en leerdoelen spelen bij het maken van de keuze om slechts één, of toch meer oplossingsstrategieën aan de orde te stellen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_3_afb_zanten_verschillende_oplossingsstrategieen_varieren_of_vermijden_news_index
 

Over testen en toetsen - Willem Vermeulen

Is het mogelijk om objectief vast te stellen wat leerlingen kunnen op het gebied van rekenen-wiskunde? Elke toets heeft zijn eigen haken en ogen, maar als leerkrachten zich dat bewust zijn en toetsen combineren met goede observaties kom je een eind.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_2_afb_vermeulen_over_testen_en_toetsen_news_index
 

Protocol rekengesprek - Henk Logtenberg

Henk Logtenberg heeft samen met drie studenten het Protocol ‘Rekengesprek’ ontwikkeld. Door dit protocol te volgen, kan de leerkracht snel en effectief inzicht krijgen in de pedagogische en didactische problematiek van leerlingen met rekenproblemen. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_2_afb_logtenberg_protocol_rekengesprek_news_index
 

Een onderwijs leertraject van meercijferig vermenigvuldigen - Marjolein Kool

Op 19 mei2008 promoveerde Kees Buijs op een onderzoek over een door hem ontwikkeld onderwijsleertraject op het domein van vermenigvuldigen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_1_afb_kool_een_onderwijsleertraject_van_meercijferig_vermenigvuldigen_news_index
 

Een kind met een spraakprobleem leren tellen - Maaike Vernooij

Het leren tellen gaat bij de meeste kinderen volgens voorspelbare stappen. Maar wat doe je als een kind, al dan niet met een handicap, zijn eigen eigenwijze ontwikkeling volgt?... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_afb_vernooij_een_kind_met_een_spraakprobleem_leren_tellen_news_index
 

Integratie van rekenen&wiskunde en natuur&techniek. Kees Buijs

Een samenwerkingsproject tussen SLO en NVORWO heeft een interessant boekje opgeleverd. Laat u inspireren door rijke lesideeën die overeenkomsten en verschillen tussen de exacte vakken uitbuiten en met elkaar combineren.... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_buijs_integratie_news_index
 

Intuitie en rekenen-wiskunde leren, hindernis of steun? - Jo Nelissen.

Bij het oplossen van een probleem waar geen pasklare oplossing voor bestaat, gebruik je je intuïtie door het onmiddellijk, spontaan, creatief inzetten van kennis en ervaringen of een plotseling optredend inzicht. Hoe werkt dat bij rekenen-wiskunde?... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_4_afb_nelissen_intuitie_en_rekenen_wiskunde_leren_news_index
 

Basisvaardigheden in het realistisch reken-wiskundeonderwijs - Willem Vermeulen

Leren kinderen tegenwoordig niet meer rekenen? Of leren ze andere kennis en vaardigheden dan vroeger? En wat vinden we daarvan? Willem Vermeulen mengt zich in de actuele discussie over het realistische reken-wiskundeonderwijs.... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_4_afb_vermeulen_basisvaardigheden_in_het_reken_wiskundeonderwijs_news_index
 

Een schatter kan niet zonder redeneren; Waarom schatten waardevol is - Dolf Janson

Schattend rekenen is een ondergewaardeerde variant van rekenen. Niet terecht, want schatten is niet alleen handig in het dagelijks gebruik, maar ook nuttig vanwege het redeneren dat daarbij nodig is. Leren schatten vraagt echter wel een specifieke aanpak.... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_2_afb_janson_een_schatter_kan_niet_zonder_redeneren_news_index
 

Een leraar zonder kennis is gewichtloos - Frans van Mulken

Frans van Mulken interviewt Jan van Maanen, hoogleraar - directeur van het Freudenthal Instituut. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_1_afb_mulken_een_leraar_zonder_kennis_is_gewichtloos_news_index
 

Levert zelfstandig werken effectief onderwijs op? Rekenen-wiskunde en het vernieuwingsonderwijs

Door zelfstandig werken is differentiatie mogelijk, kan een hoger leerrendement bereikt worden, ontwikkelen kinderen gevoel voor planning en verantwoordelijkheid en krijgen ze een beter inzicht in hun eigen leerproces. Maar is het leren wel effectief?... lees meer » Reacties(0)
Vb_26_5_afb_wolthuis_levert_zelfstandig_werken_effectief_onderwijs_op_news_index
 

De kunst van het luisteren - Jolanda Jager

Dat het voor leerlingen moeilijk is om goed te luisteren naar wat de leerkracht zegt, wist u waarschijnlijk al. Maar hoe goed lukt het u om te luisteren naar wat de leerling zegt en bedoelt? Bent u zich bewust van het belang van luisteren naar kinderen?... lees meer » Reacties(0)
Vb_26_5_afb_jager_de_kunst_van_het_luisteren_news_index
 

Met taal kun je rekenen - De rol van taalvaardigheid en tekstbegrip bij wiskunde

Volgens de "realistische" visie op het reken-wiskundeonderwijs moeten leerlingen zelf de wiskunde (her)ontdekken. Om dit mogelijk te maken worden de opgaven in een (vaak talige) context geplaatst. Welke rol speelt taal bij het goed kunnen rekenen?... lees meer » Reacties(0)
Vb_26_5_afb_prenger_met_taal_kun_je_rekenen_news_index
 

Hoezo concreet? - Koeno Gravemeijer en Jo Nelissen

Concrete materialen kunnen het wiskundig denken ondersteunen. De grote vraag daarbij is wel of de concretiseringen werkelijk aansluiten bij redeneringen en ontdekkingen van kinderen of dat het materialen zijn die het volwassen denken concreet maken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_26_3_afb_gravemeijer_hoezo_concreet_news_index
 

Van wie is het handelingsplan? Maak de leerling verantwoordelijk voor zijn leerproces - Dolf Janson

Hoe kun je het werken aan een handelingsplan overzichtelijk, beperkt en effectief maken? Zorg voor een duidelijk afgebakend doel en maak de leerling de eigenaar van zijn eigen rekenprobleem.... lees meer » Reacties(0)
Vb_26_3_afb_janson_van_wie_is_het_handelingsplan_news_index
 

Voorbeeldgestuurd rekenen verdubbelt de vooruitgang - Elise Boltjes

Tijdens een experiment betreffende de ontwikkeling van rekenvaardigheid op de Pabo van de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden, gaf Elise Boltjes studenten de kans om rekenregels af te leiden uit uitgewerkte voorbeeldopgaven. Met verbluffende resultaten..... lees meer » Reacties(0)
Vb_261_afb_boltjes_voorbeeldgestuurd_rekenen_verdubbelt_de_vooruitgang_news_index
 

Hulp bij draaien en vergeten - Annemie Desoete

Sommige leerlingen houden moeite met het lezen en noteren van getallen. Wat doet u als getalbegrip en -betekenis geen problemen opleveren, maar het onthouden van telwoorden en getalsymbolen wel? In dit artikel vindt u tips en adviezen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_26_1_afb_desoete_hulp_bij_draaien_en_vergeten_news_index
 

Is de rekenmethode ook van kinderen? - Dolf Janson

Om werkelijk mogelijk te maken dat een leerling kan leren in de rekenles zal deze zelf moeten weten welk doel voor hem geldt, wat hij straks zal moeten weten en kunnen. Op deze manier kan hij zelfbewust en zelfverzekerd in de rekenles aan de slag.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_4_afb_janson_is_de_rekenmethode_ook_van_de_kinderen_news_index
 

Was vroeger alles beter? Rekenen is een vak dat vraagt om professionals - Willem Uittenbogaard

Wie op de Pabo werkt mag zich tegenwoordig geen vakdocent meer noemen. Willem Uittenbogaard weigert om zich hier iets van aan te trekken. Vakkennis is onmisbaar voor leraren die professioneel voor een klas willen staan... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_4_afb_uittenbogaard_vroeger_was_alles_beter_news_index
 

Met begrip en inzicht een betere CITO-score; snappen of trainen?

Veel leerkrachten denken dat het volledig doorwerken van een methode nodig is als voorbereiding op de CITO-toets. De stap naar procedures gaat voor veel leerlingen te snel en het oefenen gaat vaak ten koste van zaken die veel belangrijker zijn.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_3_afb_figueiredo_met_begrip_en_inzicht_een_betere_citoscore_news_index
 

Wat overkomt mij nou! Emoties in de rekenles - Hans ter Heege

Negatieve emoties kunnen het leerproces stagneren. Dat geldt zeker ook in de reken-wiskundeles. Door actief luisteren en empathisch reageren kan de leraar emotionele obstakels uit de weg ruimen en het leerproces stimuleren.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_3_afb_heege_wat_overkomt_mij_nou_news_index
 

Ik doe van de 43 één naar de 39. Variastrategieën: de methode volgen of een eigen koers varen?

Voor het optellen en aftrekken tot 100 biedt de methode Rekenrijk verschillende strategieën aan. In dit artikel wordt stilgestaan bij het rekenen met een rond getal, een zogenoemde variastrategie, die Rekenrijk eind groep 4 introduceert.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_goeij_ik_doe_van_de_43_een_naar_de_39_news_index
 

Interactie in de reken-wiskundeles - Communiceren kun je leren

Iedereen weet dat interactie tijdens de rekenles belangrijk is, maar leerkrachten vinden het doorgaans moeilijk om kinderen gezamenlijk, met en van elkaar te laten leren en iedereen betrokken te houden. Een boek vol samenwerkingsvormen biedt hulp.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_1_afb_borghouts_interactie_in_de_reken_wiskundeles_news_index
 

Kommagetallen, hoe ver gaan we? Leerdoelen en leerlijnen op het gebied van kommagetallen

Niet alle doelen zijn voor alle leerlingen haalbaar. Neem het onderwerp kommagetallen. Wat kiezen we op dit gebied voor de zwakke rekenaars? Leren we hen de procedures voor cijferend optellen en aftrekken, of gaan we voor begrip en betekenis? ... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_1_afb_buys_kommagetallen_hoe_ver_gaan_we_news_index
 

De kern van het reken-wiskundeonderwijs - Een aanpak om zwakke rekenaars bij de groep te houden

Zwakke rekenaars worden vaak met aparte materialen individueel aan het werk gezet. Daardoor kunnen ze vervolgens niet meedoen met de klassikale interactieve nabespreking, waardoor de achterstand in de klas alleen maar groter wordt. Hoe kan dat anders?... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_bokhove_de_kern_van_reken_wiskundeonderwijs_news_index
 

Wie het kleine niet eert... - Het afscheid van de eurocenten

De munten van 1 en 2 eurocent worden afgeschaft. Volgens Mieke van Groenestijn betekent dit een ramp voor de rekendidactiek, zowel voor rekenen met geld als rekenen met decimale getallen. Ze is helaas een roepende in de woestijn... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_groenestijn_wie_het_kleine_niet_eert_news_index
 

Wennen aan geschreven getallen - Kinderen geven zelf betekenis aan getalsymbolen

Begin groep 3 leren kinderen getalsymbolen gebruiken. Dat lijkt eenvoudig, maar niet voor iedereen. Die tekens bezitten immers geen zichtbare (en dus telbare) relatie met de aantallen waar ze voor staan. Hoe maken kinderen zich de cijfers eigen?... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_landweer_wennen_aan_geschreven_getallen_news_index
 

Vier kwaliteiten van succesvolle rekenleraren - Weet wat je doet en doe het goed

Wie goed rekenles wil geven moet veel in huis hebben. Jos van Rooij zet het op een ritje. Misschien lijkt het een onbereikbaar ideaal om een goede rekenleraar te worden, maar wie zich van de benodigde kwaliteiten bewust is weet waar hij aan moet werken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_rooij_vier_kwaliteiten_van_succesvolle_rekenleraren_news_index
 

De Cijfferinghe van Willem Bartjens - Het rekenboek van de beroemde schoolmeester heruitgebracht

Een recensie van de heruitgave van het rekenboek De Cijfferinghe (1604) van Willem Bartjens.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_3_afb_vermeulen_de_cijfferinghe_van_willem_bartjens_news_index
 

Context, een verhaal apart - Omgaan met contexten vereist vakmanschap

Een goede context ondersteunt het bedenken van de leerlingen. Maar aan welke eisen voldoet een goede context? Hoe ga je er op de juiste wijze mee om? Waar ligt de balans tussen het wiskunde-gericht uitdiepen en te diep ingaan op onbelangrijkste details?... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_3_afb_vermeulen_context_een_verhaal_apart_news_index
 

Niet alleen voor bollebozen - Probleemgericht onderwijzen

Wanneer geschikte problemen in een klassikale, interactieve onderwijssetting worden aangeboden, voelen alle leerlingen zich uitgedaagd en zijn het niet alleen de bollebozen die met mooie oplossingen komen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_2_afb_goeij_niet_alleen_voor_bollebozen_news_index
 

Alles of niets - Probleemoplossen door goede rekenaars -

De opvatting dat je je over goede rekenaars geen zorgen hoeft te maken is nodig aan herziening toe. Als goede rekenaars uitgedaagd worden om een onbekend probleem aan tapes, blijken hun mogelijkheden soms beperkter dan vooraf werd gedacht.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_2_afb_heuvel_alles_of_niets_news_index
 

Wie het kan verwoorden snapt het - Niveaudifferentiatie in de bovenbouw

Houd de groep bij elkaar, maar laat elke leerling op zijn of haar eigen niveau en met zelfgekozen middelen aan een gezamenlijke opgave werken. Wissel oplossingsmanieren onderling uit en waardeer elke aanpak. Zo houdt u rekening met verschillen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_1_afb_buys_wie_het_kan_verwoorden_snapt_het_news_index
 

Hallo, 8 x 8! Een experiment met tutorrekenen

Tutorrekenen vraagt heel wat organisatie en voorbereiding maar de resultaten zijn zo bijzonder dat het alle moeite meer dan waard is. Niet alleen stijgen de leerresultaten, ook de sfeer op school en de contacten tussen de leerlingen verbeteren enorm.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_5_afb_fase_hallo_8_x_8_news_index
 

Fouten maken is niet erg - Respecteer de ideeën van kinderen

Leerkrachten die hun leerlingen een vaste oplossingsmanier voorschrijven doen hen tekort. Wie bovendien ongeduldig eist dat ze de voorgeschreven manier onmiddellijk foutloos na kunnen bootsen maakt onzekere rekenaars die niet snel een eigen idee proberen... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_4_afb_rubriek_rooij_fouten_maken_is_niet_erg_news_index
 

Een nieuwe rekenmachine voor de basisschool - Meer venster, minder knoppen

Het gebruik van de rekenmachine blijft een onderwerp van discussie. Er moet aandacht voor zijn, maar wat is een goede manier om dit te doen? De auteurs beschrijven de onmisbare kenmerken van een rekenmachine die geschikt is voor gebruik op de basisschool.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_1_afb_vermeulen_een_nieuwe_rekenmachine_voor_de_basisschool_news_index
 

Onderwijzen van formele wiskunde in het basisonderwijs - Het proefschrift van Ronald Keijzer

Ronald Keijzer promoveerde op een proefschrift over beukenonderwijs. De resultaten geven de reken-wiskundedidactici weer volop stof tot nadenken en discussiëren.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_5_afb_dekker_onderwijzen_van_formele_wiskunde_in_het_basisonderwijs_news_index
 

Maak er geen punt van maar een komma - Reken-wiskundeonderwijs van basisschool naar basisvorming

Hoe kunnen we een brug slaan tussen het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool en dat in het voortgezet onderwijs? Nog steeds dreigen kinderen tussen wal en schip te raken. Kijken in elkaars keuken is 1 belangrijke voorwaarde om de kloof te overbruggen... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_5_afb_maak_er_geen_punt_van_maar_een_komma_news_index
 

Altijd je reken-gereedschap bij de hand - Leerlingen ontwikkelen hun eigen reken-wiskundige modellen

Als leerlingen de werking van een model niet doorzien, kan dat model geen steun bieden in de reken-wiskundeles. Modellen die leerlingen zelf bedenken en in klassengesprekken ontwikkelen worden vaak wel begrepen en kunnen dus hulp bieden bij de opgaven.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_4_afb_dijk_altijd_je_rekengereedschap_bij_de_hand_news_index
 

Betekenisvol rekenen - Op zoek naar de wiskunde in een contextopgave

Hoe los je een contextopgave op? De eerste stap bestaat uit het maken van een wiskundige vertaling, een wiskundige interpretatie van de context. Klassengesprekken over hoe je dat kunt doen zijn van groot belang. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_4_afb_gravemeijer_betekenisvol_rekenen_news_index
 

We doen even alsof dit een klas is - Promotie-onderzoek over het visualiseren van wiskunde

In 2002 promoveerde Ivanka van Dijk op haar onderzoek naar het visualiseren van wiskunde. Zij vroeg zich af of het mogelijk zou zijn om leerlingen hun eigen denkmodellen te laten tekenen in plaats van deze kant-en-klaar aan te reiken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_4_afb_groenestijn_we_doen_even_alsof_dit_een_klas_is_news_index
 

Haal meer uit de CITO-toets - Een goede signalering als eerste stap

Onze leerlingen worden volop getoetst. Maar wat doen we vervolgens met de toetsresultaten? Komen die onder in de kast? Of kan een goed foutenanalyseinstrument een opstap bieden tot verdere hulp?... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_smits_haal_meer_uit_de_citotoets__news_index
 

Kerndoelen, wat kunnen we ermee? - Status-quo of vernieuwingsimpuls?

Hans ter Heege neemt de huidige kerndoelen, geldend sinds 1998, onder de loep en doet wijzigingsvoorstellen die voor het reken-wiskundeonderwijs een stimulans tot vernieuwing kunnen zijn.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_heege_kerndoelen_wat_kun_je_ermee_news_index
 

Hoofdrekenen in de hoogste leerjaren - Spelenderwijs verder

Hoofdrekenen en schattend rekenen moeten leerlingen ook inzetten bij breken, kommagetallen, verhoudingen en procenten. Als het leren van dat hoofdrekenen ook nog op een speelse manier gebeurt dan is iedereen enthousiast.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_2_afb_buys_hoofdrekenen_in_de_hoogste_leerjaren_news_index
 

Leerkracht, leerling, leerstof - Oefenen, samenspel van drie factoren

Elke dag een kwartiertje gezamenlijk, productief, mondeling, inzichtelijk oefenen is een voorwaarde voor succesvol reken-wiskundeonderwijs. Dat is de boodschap van Adri Treffers. Hij laat zien dat oefenen speels kan zijn, ook zonder spel-vorm.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_2_afb_treffers_leerkracht_leerling_leerstof_news_index
 

Een voorstel voor nieuwe kerndoelen - Wat vindt u ervan?

Het voorstel om nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs in te voeren doet veel stof opwaaien. In dit artikel beschrijven 15 werkers aan de basis hoe zij de toekomst van het vak rekenen-wiskunde zien als de nieuwe kerndoelen ongewijzigd ingevoerd worden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_5_afb_kool_een_voorstel_voor_nieuwe_kerndoelen_news_index
 

Vorige week wisten ze dat nog wel - De grillige groei van wiskundige kennis

Leerprocessen verlopen niet altijd constant en geleidelijk en de opbrengsten zijn ook niet altijd zo zichtbaar en meetbaar. Willem Vermeulen beschrijft het springerige karakter van leerprocessen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_4_afb_vermeulen_vorige_week_wisten_ze_dat_nog_wel_news_index
 

Met sprongen vooruit - Een boekbespreking

In 2001 promoveerde Julie Menne op haar proefschrift 'Met sprongen vooruit'. De landelijke pers toonde veel belangstelling voor haar productieve oefenprogramma waarmee zwakke rekenaars tijdens de reguliere rekenles hun achterstand kunnen inhalen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_3_afb_goeij_met_sprongen_vooruit_news_index
 

De rijkdom van geld - De rol van geld in het reken-wiskundeonderwijs

Met pen kun je nog veel meer doen dan u dacht. Geld als didactisch hulpmiddel kan in het reken-wiskundeonderwijs vele deuren openen. Een pleidooi voor de ontwikkeling van gecijferde waaraan geld een rijke bijdrage kan leveren.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_1_afb_heuvel_de_rijkdom_van_geld_news_index
 

2400, daar hoef je niet eens naar te kijken! Getalgevoel als grondslag voor reken-wiskundige kennis

Kees Buijs schrijft over getallen en getalrelaties. Hij laat zien met hoeveel plezier kinderen onderzoek doen naar getallen. De leerlingen verdelen getallen op grond van eigenschappen in groepen en ontwikkelen zo hun getalgevoel en rekenvaardigheid.... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_5_afb_buys_2400_daar_hoef_je_niet_eens_naar_te_kijken_news_index
 

Het Nederlandse rekenonderwijs als exportartikel - Mental calculation ingevoerd in Engeland

Bij ons is het realistische rekenonderwijs overal volledig ingeburgerd. In Engeland wil graag in onze voetsporen treden, maar dat gaat niet zo maar. Vragen en problemen die daar rijzen, kunnen ons opnieuw aan het denken zetten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_3_afb_beishuizen__het_nederlandse_rekenonderwijs_als_exportartikel_news_index
 

Sommen die je morgen kunt gebruiken - Rekencontexten moeten herkenbaar zijn

Het rekenonderwijs aan allochtone volwassenen moet maatschappelijk relevant zijn. Wat ze vandaag leren moeten ze bij wijze van spreken morgen op de markt kunnen gebruiken. In hoeverre mogen we deze eis ook aan het rekenonderwijs aan kinderen stellen?... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_4_afb_heege_sommen_die_je_morgen_kunt_gebruiken_news_index
 

Hoe bollebozen rekenen - Inzicht in denkprocessen van begaafde rekenaars - Jo Nelissen

Begaafde kinderen willen net als andere kinderen graag hun rekenideeën met anderen uitwisselen. Het enige waarin ze zich onderscheiden is dat zij na een opgelost vraagstuk meteen een nieuwe opgave willen krijgen om hun nieuwe inzicht op uit te proberen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_3_afb_nelissen_hoe_bollebozen_rekenen_news_index
 

Rode krullen in je schrift - een goed gevoel in de rekenles - Hans ter Heege

Slecht presteren, gebrek aan zelfvertrouwen krijgen, beurten ontwijken, angsten en schuldgevoelens, nog slechter presteren... hoe kun je bij een zwakke rekenaar deze vicieuze cirkel doorbreken? Door een positief pedagogisch klimaat...... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_3_afb_heege_rode_krullen_in_je_schrift_news_index