Artikelen met theorie en achtergrond

Een kansrijke formule - Rekenen in een combinatiegroep - Fenje Louwsma-Koksma en Jiska van Hall

Van alle leerkrachten wordt verwacht dat zij kwalitatief goede instructies geven en een passend leerstofaanbod voor elke leerling verzorgen, ook wanneer het een combinatiegroep betreft. De auteurs leggen in dit artikel uit hoe dit vorm kan krijgen.
Vb_32_5_afb_louwsma_een_kansrijke_formule_news_detail

Samenvatting

Van alle leerkrachten wordt verwacht dat zij kwalitatief goede instructies geven en een passend leerstofaanbod voor elke leerling verzorgen, ook wanneer het een combinatiegroep betreft. De beschikbare instructietijd moet verdeeld worden met als resultaat dat leerlingen veel zelfstandig moeten werken. Dit probleem stelt leerkrachten voor een lastige opgave. Hoe kunnen zij een passend leerstofaanbod voor elke leerling verzorgen? In hoeverre blijven (vakspecifieke) didactische principes, zoals bijvoor- beeld de vertaalcirkel1 en sociaal en interactief leren, overeind in het instructieaanbod? En hoe borgen zij de kwaliteit van hun onderwijs? Dit artikel geeft antwoord op deze vragen: rekenwiskundeonderwijs in combi- natiegroepen, een kansrijke formule voor een pittige opgave! 

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Reageer