Jaarvergadering / studiedag NVORWO

 

Op 7 april 2017 vond de NVORWO-jaarvergadering plaats. Aansluitend was er een studiedag die voor NVORWO-leden en abonnees van Volgens Bartjens gratis was.

Op de jaarvergadering werden niet alleen de 'reguliere' stukken besproken zoals het jaarverslag en het financieel jaarverslag, maar werden ook Anneke Noteboom en An te Selle als erelid van de NVORWO benoemd voor al het werk dat zij als bestuursleden van de NVORWO hebben gedaan. Ook traden Robert Timmermans, Margreeth Mulder en Anneke Noteboom af als NVORWO-bestuursleden en konden we Kees Hoogland, Michelle Taverne en Marieke Gribling als nieuwe bestuursleden verwelkomen.

De studiedag was een groot succes en is zeker voor herhaling vatbaar. De datum van de volgende jaarvergadering en studiedag is zelfs al bekend: 6 april 2018.

Op de dag zelf vonden er verschillende lezingen en workshops plaats. Van twee van deze workshops kunt u de slides downloaden.

Aan het einde van de studiedag ontvingen de deelnemers een certificaat. Met dit certificaat kunnen voor deze studiedag punten geclaimd worden in het Lerarenregister.

Download de slides bij de openingslezing 'De rijdende trein - innovatie én inspiratie (voor) onderweg' van Jarig Komrij

Download de slides bij de workshop 'Van basisschool naar brugklas' van Margreeth Mulder