Kleuters

Niet alleen voor kleuters - Doorstromen van 2 naar 3 met rekendoelen

De overgang van groep 2 naar groep 3 kan in veel gevallen beter. De auteurs van dit artikel laten u zien hoe goed overdachte rekenhoeken zowel voor groep 2 als voor groep 3 voldoende uitdaging kunnen bieden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_37_3_afb_bouwman_niet_alleen_voor_kleuters_news_index
 

Kleuters in de hoek - Haal meer uit je rekenhoek

Kleuters leren vooral door te spelen, maar wat ze leren wordt bepaald door het aanbod van materiaal, de opdrachten die ze krijgen, de interventies van de leraar, enz.. De auteurs beschrijven hoe leraren de kwaliteit van rekenactiviteiten kunnen verhogen.... lees meer » Reacties(1)
Vb_37_2_afb_bouwman_kleuters_in_de_hoek_news_index
 

Leren leren - Het belang van executieve vaardigheden

Hoe komt het dat sommige kinderen hun werk gemakkelijk afkrijgen en anderen eigenlijk nooit op tijd klaar zijn? Waarom werkt het ene kind netjes en het andere chaotisch? Grote kans dat dit verschil komt door de ontwikkeling van de executieve vaardigheden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_36_3_afb_harten_leren_leren_news_index
 

Dit wiel is te klein - Begeleid rollenspel versterkt rekentaal

Het begeleiden van rollenspel blijkt een effectieve manier te zijn om specifieke reken- en wiskundige begrippen aan te reiken, waarna kinderen deze in het spel gaan toepassen.... lees meer » Reacties(1)
Vb_36_1_afb_bouwman_dit_wiel_is_te_klein_news_index
 

Vliegen door de klas - Onderzoeken en ontwerpen in groep 1 en 2

Met de activiteiten van het Hands-on, Brains-on project van Science Center Nemo in Amsterdam wordt de natuurlijk nieuwsgierigheid van kinderen gestimuleerd.... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_5_afb_franse_vliegen_door_de_klas_news_index
 

Ei van Columbus - Jaargang 35 - nummer 5 - Opgaven

Deze keer een editie voor jongere kinderen....... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_5_afb_ei_van_columbus_opgaven_news_index
 

We gaan op reis... Spelenderwijs werken aan rekendoelen voor kleuters

Rekenen en wiskunde komen in alledaagse activiteiten voor. Maar niet alle kinderen halen dezelfde kennis en vaardigheden uit een bepaalde activiteit. De leerkracht is nodig om de ontwikkeling te stimuleren en te begeleiden. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_5_afb_mulder_we_gaan_op_reis
 

Coderen voor kleuters - De Grote Rekendag en de Mysterybox

Op veel scholen was het op 23 maart van dit jaar Grote Rekendag. Dit keer was 'coderen en programmeren' het onderwerp. Hoe verliep de dag voor groep 1 en 2?... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_5_afb_keijzer_coderen_voor_kleuters_news_index
 

Spel in de rekenles - Redeneerpuzzels voor jonge kinderen

In deze editie van Spel in de Rekenles worden 3 puzzels voor (zeer) jonge kinderen besproken. De peuters en kleuters kunnen de puzzels alleen spelen en ze ontwikkelen er hun ruimtelijk inzicht en logisch redeneren mee.... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_5_afb_spel_in_de_rekenles_redeneerpuzzels_news_index
 

Ontwikkeling en onderzoek - Een educatief computerspel voor rekenen bij kleuters

Dankzij verschillen in informeel leren in de thuis- en (voor)schoolsituatie zijn er grote individuele verschillen in niveau van getalbegrip onder kleuters. Kan het educatieve computerspel 'Tel je ZOO', samen met een visualisatie-tool hierbij helpen?... lees meer » Reacties(1)
Logo_vb_o_en_o_blauw_zonder_tekst_news_index
 

Waarom kiest beer een emmer? Rijke rekenvragen in prentenboeken

Prentenboeken zijn een belangrijk middel om de taal- en rekenontwikkeling te stimuleren. Wiskundige verschijnselen uit prentenboeken nodigen uit om vragen te stellen. Daarmee verrijken kleuters hun (reken)taal en leren zij verbanden te leggen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_35_1_afb_bouwman_waarom_kiest_beer_en_emmer_news_index
 

Kijk, heel veel cirkels! - Meetkunde in de kleuterklas

Meetkundige vormen herkennen en benoemen is een belangrijk onderdeel van de kleuterwiskunde. Door veel verschillende activiteiten met een vorm uit te voeren leren de kleuters verschillende aspecten kennen en weten ze er de juiste taal bij te gebruiken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_34_4_afb_buter_kijk_heel_veel_cirkels_news_index
 

Kleuters spelen spelletjes - Stimuleren van de rekenontwikkeling

In 2013 deed het team van de Aletta Jacobsschool in Arnhem een projectaanvraag bij de NVORWO, waarin zij begeleiding vroeg bij het stimuleren van de rekenontwikkeling in de thuissituatie door middel van rekenspellen. ... lees meer » Reacties(2)
Vb_34_1_afb_verheijen_kleuters_spelen_spelletjes__news_index
 

Extra materiaal bij Kleuters Spelen Spelletjes: Rondje Rekenspel voor kleuters (Spellenbox)

Een overzicht per spel van het getalgebied, bij welke leerstof het aansluit, het inhoudelijk deeldomein en de spelgegevens... lees meer » Reacties(0)
 

Rekenen op de boerderij; Meetkunde- en telactiviteiten bij drie prentenboeken.

Er zijn veel prentenboeken over de boerderij. Wie deze prentenboeken door een rekenbril bekijkt, ziet soms prachtige rekenmogelijkheiden. Hanneke van Bree en Rob van Bree beschrijven rekenactiviteiten bij drie boerderijprentenboeken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_4_afb_bree_rekenen_op_de_boerderij_news_index
 

Spelen of toetsen. Kansen voor wiskundige ontwikkeling van kleuters

Kleuters die problemen handelend kunnen oplossen blijken ook beter te scoren op de Citotoets ‘Rekenen voor kleuters’. Martie de Pater laat met een praktijkvoorbeeld zien hoe je leerlingen van informeel handelen naar concreet voorstellen kunt brengen... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_3_afb_pater_spelen_of_toetsen_news_index
 

Onbeperkt spelen - De rekenontwikkeling van kleuters in beeld

Kleuters spelen dag in en dag uit. De spelmomenten van deze jonge kinderen kun je benutten om informatie over hun rekenontwikkeling te verzamelen. In dit artikel kijken Marja Miedema en Mirjam Velthuis hoe spelen op het speelplein hierbij kan helpen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_2_afb_miedema_onbeperkt_spelen_news_index
 

Veelgestelde vragen; Over de toets Rekenen voor kleuters - Ilse papenburg en Nienke Lansink

Om de ontwikkeling van de kleuters bij te houden kiezen veel scholen voor het afnemen van de toets Rekenen voor kleuters. Deze toets roept echter wel vragen op bij leerkrachten. in dit artikel vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen.... lees meer » Reacties(1)
Vb_33_1_afb_papenburg_veelgestelde_vragen_news_index
 

Kleuters met een rekenachterstand; aandacht voor specifieke kenmerken. Sylke Toll en Hans van Luit

Als problemen in de rekenontwikkeling bij kleuters vroeg opgemerkt worden, is er vaak genoeg tijd om de achterstand in te lopen. in dit artikel bespreken Sylke van Toll en Hans van Luit 4 kenmerken die zij signaleren bij kleuters met een rekenachterstand.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_1_afb_toll_kleuters_met_een_rekenachterstand_news_index
 

Tabel aan de wand - Met sprongen vooruit in groep 1 - 2

Julie Menne beschrijft een klassikale, interactieve oefenles waar kinderen in de onderbouw een staafgrafiek gebruiken om een hoeveelheid te bepalen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_33_1_afb_rubriek_met_sprongen_vooruit_news_index
 

Spelen met meten en meetkunde; de Grote Rekendag in groep 1 / 2 - Ronald Keijzer

De titel van de Grote Rekendag op 17 april aanstaande is: ‘Spelen met meten en meetkunde’. In groep 1 en 2 staat een speeltuin centraal om aspecten van meten en meetkunde te ontdekken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_4_afb_keijzer_spelen_met_meten_en_meetkunde_news_index
 

Afstemmen op kleuters - Groepsplan rekenen in groep 1 en 2. Artikel van Bronja Versteeg

In dit artikel laat Bronja Versteeg zien dat het maken van groepsplannen leerkrachten kan helpen bij het kiezen van doelen en inhouden die aansluiten bij de kinderen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_3_afb_versteeg_afstemmen_op_kleuters_news_index
 

Even denken... Uitdagende reken-wiskunde activiteiten voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Ook voor kleuters met een voorsprong in hun rekenontwikkeling moet er gezorgd worden voor een passend rekenaanbod. In dit artikel bespreekt de auteur hoe een verrijkingsaanbod verzorgd kan worden binnen een rekenactiviteit die aan de hele groep aangeboden... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_3_afb_veltman_even_denken_news_index
 

Doelgericht en spelenderwijs: Opbrengstgericht rekenonderwijs voor kleuters - Mirjam Velthuis

Hoe kan opbrengstgericht werken gecombineerd worden met het unieke karakter van het werken met jonge kinderen? Hoe kan rekenonderwijs bij kleuters doelgericht, planmatig maar in ieder geval ook spelenderwijs gebeuren? Mirjam Velthuis licht toe.... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_3_afb_velthuis_doelgericht_en_spelenderwijs_news_index
 

De vertaalcirkel bij kleuters; Werken aan begrip en inzicht bij (zwakke) rekenaars

Een jaar geleden verscheen het eerste artikel van Ceciel Borghouts over de vertaalcirkel. Dit keer wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn van de vertaalcirkel bij het werken met kleuters. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_3_afb_borghouts_de_vertaalcirkel_bij_kleuters_news_index
 

Een toren tot je oren; Rekenen in Sesamstraat - Anneke Noteboom

De SLO en NTR hebben in een samenwerking gekeken of er een manier was om uit de grote Sesamstraat-schatkist een selectie te maken van scenes, liedjes en versjes die voor onderwijsdoeleinden zouden kunnen worden gebruikt.... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_3_afb_noteboom_een_toren_in_je_oren_news_index
 

Jong geleerd; rekenen op een kinderdagverblijf. Artikel van Cindy Nillisen

In dit artikel laat Cindy Nillesen zien dat er aan verschillende facetten van ontluikende gecijferdheid gewerkt wordt in kinderdagverblijven, maar dat dit vaak onbewust gebeurt. Een pleidooi voor bewust - maar wel speels- werken aan gecijferdheid.... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_3_afb_nillesen_jong_geleerd_news_index
 

Bewijs uit het gerijmde: Rekenen met kleuters - Jaap van Lakerveld

"Dat moet toch wel betekenen, met kleuters kun je rekenen"....... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_3_afb_rubriek_bewijs_uit_het_gerijmde_news_index
 

Hallo wereld! Hallo rekenen! Rekenactiviteiten voor groep 1 2 bij 3 prentenboeken

Wie prentenboeken met rekenogen leest, ontdekt soms juweeltjes van rekenmogelijkheden. In dit artikel beschrijven Rob en Hanneke van Bree rekenactiviteiten voor groep 1 en 2 bij 3 prentenboeken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_2_afb_bree_hallo_wereld_halo_rekenen_news_index
 

Kleuteren op niveau; "Goede vragen" zorgen voor uitdaging - Dolf Janson

Kleuters uitdagen met reken- of wiskundeactiviteiten blijkt ook voor veel leraren een ‘uitdaging’. In dit artikel schetst de auteur mogelijkheden om activiteiten zinvol te maken en te zorgen dat kleuters nieuwsgierig en onderzoekend blijven.... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_2_janson_kleuteren_op_niveau_news_index
 

Hoe vaak kun jij overgooien? Rekenrijk voor groep 1 en 2 - Evelien Delhez

De auteur beschrijft hoe je in de gymzaal lekker kunt gooien met een bal, terwijl je eigenlijk ook goed bezig bent met... rekenen... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_5_afb_delhez_hoe_vaak_kun_jij_overgooien_news_index
 

De reken-wiskundige ontwikkeling van kleuters volgens Pluspunt

Een deel van de serie artikelen over de kleuterpakketten rekenen-wiskunde. Dit keer is Pluspunt aan de beurt. Veel aandacht en tijd gaat uit naar een brede aanpak en het inspelen op gouden leermomenten. Artikel van Hanneke Custers... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_2_afb_custers_de_rekenwiskundige_ontwikkeling_van_kleuters_news_index
 

De rekenwiskundige ontwikkeling van kleuters: De wereld in getallen.

Reny van Hijum en Marleen van de Wetering leggen uit dat bij de methode De Wereld in Getallen wordt uitgegaan dat kleuters vooral door spelen, ervaren en ontdekken rekenen leren.... lees meer » Reacties(0)
Vb_30_5_afb_ijum_de_rekenwiskundige_ontwikkeling_van_kleuters_news_index
 

Van welk kind is deze schaduw? Nieuwe toets Rekenen voor Kleuters van Cito - Irma Koerhuis

In schooljaar 2010-2011 vervangt Cito de toetspakketten Ordenenen Ruimte & Tijd door een geheel nieuw toetspakket: Rekenen voor kleuters. Dit artikel van Irma Koerhuis gaat in op op het belang van het meten van rekenvaardigheid bij jonge kinderen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_30_2_afb_koerhuis_van_welk_kind_is_deze_schaduw_news_index
 

Muizen in de kleuterklas - Met sprongen vooruit in vijf minuten

In de onderbouw is het heel belangrijk om veel met rekenen bezig te zijn. Julie Menne beschrijft in dit artikel hoe je dit gemakkelijk met vijf-minuten spelletjes kunt doen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_2_afb_menne_muizen_in_de_kleuterklas_news_index
 

Groetjes van groep twee: iedereen telt mee - Lia van Diem

Samen tellen de kinderen van groep 2 in de kring hoeveel kinderen er vandaag zijn. Dat blijkt op een heleboel manieren te kunnen!... lees meer » Reacties(0)
Vb_29_1_afb_rubriek_groetjes_van_groep_2_news_index
 

Extra materiaal bij "De Rekentoren" - Jelly Frijlink en Hetty Wouda - Jaargang 28, nummer 1

De Rekentoren is een hoge, smalle ladekast met een grote verscheidenheid aan spelletjes. In het extra materiaal voorbeelden van activiteiten voor de Rekentoren... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_1_afb_extra_materiaal_news_index
 

De rekentoren - Jelly Frijlink en Hetty Wouda

Frijlink en Wouda onderzochten de beginnende gecijferdheid van jonge kinderen. Op basis van hun resultaten ontwikkelden ze ‘de Rekentoren’, een hoge, smalle ladekast met een veel verschillende spelletjes en opdrachten voor beginnende gecijferdheid... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_1_afb_frijlink_de_rekentoren_news_index
 

Groetjes van groep 2; vouwblaadjes en kroonkurken - Lia van Diem

Lia van Diem beschrijft hoe ze met "haar" groep twee oefent met het splitsen door 5 koeien in 2 weilanden te plaatsen. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_2_afb_rubriek_groetjes_van_groep_2_news_index
 

Met Patronella naar Artis; kleuters herkennen patronen op de Grote Rekendag

De jaarlijkse Grote Rekendag is bestemd voor de hele basisschool, dus ook voor de leerlingen van de onderbouw. Voor hen waren er dit jaar mooie opdrachten over meetkunde, patronen en kunst, zo vertelt Lisette Musch in dit artikel... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_1_afb_musch_met_patronella_naar_artis_news_index
 

Groetjes van groep 2; Ver-tellingen - Lia van Diem

Groep 2 legt samen met de juf kaartjes tot en met 20 op een rij. Er ontbreekt er eentje! Welke is het, en hoe en waar leg je die neer in de getallenrij?... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_1_afb_rubriek_groetjes_van_groep_2_news_index
 

Iedereen kan zijn steentje bijdragen - betekenis onderwijs in de onderbouw en op de Pabo

Leerkrachten die in hun onderwijs aansluiten bij wat leerlingen interesseert en bezighoudt kunnen rekenen op hun betrokkenheid. Dat onderwijs is per definitie betekenisvol voor de leerlingen, maar is het daarmee ook leerzaam?... lees meer » Reacties(0)
Vb_26_5_afb_armse_iedereen_kan_zijn_steentje_bijdragen_news_index
 

Ik woon dichter bij de school dan jij - Een verkeerskleed als rijke leeromgeving

Borduur de omgeving van je school op een speelkleed! Dat is sneller gezegd dan gedaan. Toch begon studente Wilma de Neeff-Wisselink aan deze klus en haar inspanningen werden rijkelijk beloond door enthousiaste en leergierige kleuters. Ze laat zien hoe je ... lees meer » Reacties(0)
Vb_26_5_afb_neeff_ik_woon_dichterbij_de_school_dan_jij_news_index
 

Groetjes van groep 2; Logisch - Lia van Diem

Met Logiblokken kun je raden en stapels maken, maar welke stapel is nou het hoogste?... lees meer » Reacties(0)
Vb_26_5_afb_rubriek_groetjes_van_groep_2_news_index
 

Tikkie, jij bent 'm; het spelenderwijs oefenen van de telrij is van groot belang - Julie Menne

Ogenschijnlijk lijkt het een simpel tikspelletje: lopen door de klas en de telrij opnoemen. Onder deze eenvoudige oefenvorm gaan echter kansen schuil voor het leren van zeer fundamentele kennis en vaardigheden. Dit spel mag in geen enkele school ontbreken... lees meer » Reacties(0)
Vb_26_4_afb_menne_tikkie_jij_bent_m_news_index
 

Opsporen en ontwikkelen van jong talent; Het project "Talentenkracht" - Jo Nelissen

In het project ‘Talentenkracht’ onderzoeken wetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten de talenten van jonge kinderen van 3 tot 5 jaar. Hoe kan hun nieuwsgierigheid gevoed en hun talent ontwikkeld worden?... lees meer » Reacties(0)
Vb_26_4_afb_nelissen_opsporen_en_ontwikkelen_news_index
 

De stoute schoenen aantrekken; over kleuters, rekenen en techniek - Rudi Kleingeld

Veel leerkrachten reageren verbaasd als zij horen dat ‘techniek’ ook een plaats moet krijgen in het programma van groep 1 en 2. Dit artikel maakt duidelijk dat techniek niet ten koste gaat van het onderwijs in de kleuterbouw, maar het juist verrijkt.... lees meer » Reacties(0)
Vb_26_2_afb_kleingeld_de_stoute_schoenen_aantrekken_news_index
 

Een doos in de peuterspeelzaal; een kind ontwikkelt zichzelf wel - Hans ter Heege

Zet een doos in de peuterspeelzaal en wacht af wat er gebeurt. Een leerzaam meetkundespel voor kinderen. Een boeiend kijkspel voor wie hen gadeslaat.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_5_afb_heege_een_doos_in_de_peuterspeelzaal_news_index
 

Peilen van getalbegrip met rekenspelletjes- Van groep 2 naar groep 3

Rekenspelletjes kunnen de leerkracht van groep 1 - 2 inzicht geven in de ontwikkeling van getalbegrip van de kinderen. In de map 'Als kleuters leren tellen...' zijn goede voorbeelden te vinden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_noteboom_peilen_van_getalbegrip_met_rekenspelletjes_news_index
 

Extra bladen bij "Peilen van getalbegrip" van Anneke Noteboom - Jaargang 25, nummer 2

Twee extra werkbladen om de kleuterleerkracht te helpen met het peilen van de rekenvorderingen van leerlingen door middel van peilingspelletjes.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_extra_materiaal_1_news_index
 

Nooit genoeg van Rupsje Nooitgenoeg; Een rekenvertelkist gebaseerd op een beroemd prentenboek

In de klassieker 'rupsje Nooitgenoeg' van Eric Carle kunnen kinderen fruit tellen. Maar met dit boek valt nog veel meer te beleven op het gebied van rekenen-wiskunde. Wie er oog voor heeft, kan van het prentenboek een rijke leeromgeving maken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_1_afb_dam_nooit_genoeg_van_rupsje_nooitgenoeg_news_index
 

Spel, taal en rekenen - Ouders en jonge kinderen leren van en met elkaar in 'SamenRekenen'

Omdat voorkomen beter is dan genezen, is SamenRekenen ontwikkeld, waarin ouders samen met hun peuters en kleuters op speelse wijze reken-wiskunde-activeiteiten uitvoeren. Zo wordt voorkomen dat kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_buter_spel_taal_en_rekenen_news_index
 

Met jou heb ik een appeltje te schillen - Spontane meetactiviteiten in de onderbouw

Een appel, een touwtje en een paar goede vragen ontlokken mooie meetactiviteiten bij jonge kinderen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_cheeseman_met_jou_heb_ik_een_appeltje_te_schillen_news_index
 

Drinken als meetkundige activiteit - Van plattegrond naar werkelijkheid en vice versa

In een kleutergroep gebeurt altijd enorm veel. Van al die activiteiten kunnen ze veel leren. Met een beetje extra inspanning van de leerkracht kunnen alledaagse activiteiten zoals de dagelijkse drink-pauze nog veel leerzamer en betekenisvoller worden. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_custers_drinken_als_een_meetkundige_activiteit_news_index
 

Kerstballen opruimenen in vouwdoosjes - Gegrepen, grijpen en begrijpen

Als het nieuwe jaar is gekomen, moet de kerstboom opgeruimd worden. Hanneke Custers greep dit moment aan om er samen met haar kleuters een mooie meetkundeactiviteit van te maken. De kinderen gaan gemotiveerden de slag.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_3_afb_custers_kerstballen_opruimen_in_vouwdoosjes_news_index
 

Kleuters tellen mee - Zes clowntjes zetten de klas op stelten

Hebben leerkrachten in kleutergroepen door hoe belangrijk de rekenkundige ontwikkeling van kleuters is? In het begeleidingstraject 'Kleuters tellen mee' van de CED-groep zoeken leerkrachten en begeleiders naar manieren om rekenen een plaats te geven. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_4_afb_verwaal_kleuters_tellen_mee_news_index
 

Met tien in bed - Maak van een prentenboek een rekenvertelkist

Hoe maak je een rekenvertelkist? Kies een prentenboek waarin het verhaal een reken- of wiskundige handeling beschrijft. De kinderen belanden in een betekenisvolle rekensituatie waarin ze concreet handelend alles kunnen leren op hun eigen niveau.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_3_afb_veltman_met_tien_in_bed_news_index
 

Een nieuwe impuls voor meetkunde op de basisschool - TAL-boek brengt lijn in het meetkundeonderwijs

In 2004 verscheen het 3e TAL-boek. Dit deel omvat de leerlijn 'Meten en Meetkunde' voor de onderbouw van de basisschool. De Marja van den Heuvel-Panhuizen, projectleider van TAL, geeft een voorbeschouwing over deze leerlijn.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_2_afb_heuvel_een_nieuwe_impuls_voor_meetkunde_op_de_basisschool_news_index
 

Een hoedje van papier - Kleuters bezorgen de Sint een meetkundige verrassing

Als de Sint op bezoek komt gaan de kleuters een hoedje van papier voor hem vouwen. Daarbij doen ze allerlei meetkundige ervaringen op. De Sint is erg gelukkig met dit cadeau en weet op zijn beurt de kleuters meetkundig te verrassen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_2_afb_veltman_een_hoedje_van_papier_news_index
 

Werk aan de winkel - Een schoenenwinkel als reken-wiskundehoek

Schoenen passen en op soort en maat sorteren, voeten opmeten, prijskaartjes maken, met geld omgaan... in de schoenenwinkel kunnen de kleuters allerlei reken-wiskundige ervaringen opdoen. Dat is leerzaam voor henzelf, maar ook voor de leerkracht........ lees meer » Reacties(0)
Vb_23_1_afb_veltman_werk_aan_de_winkel_news_index
 

Wiskunde op de speelweide - Veelbelovende avonturen met thematisch kleuteronderwijs

Kleuters leren het meest als ze samen mogen leren en als ze gemotiveerd worden door mooie platen, leuke verhalen, goede spullen en uitdagende problemen. De studentes Aukje en Madelein stopten het allemaal in de leskist 'Speelweide'. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_rooij_wiskunde_op_de_speelweide_news_index
 

Driehoekje plus driehoekje is vierkantje - Een realistische meetkundeles op de Montessorischool

Realistisch rekenen op een Montessorischool, hoe gaat dat in zijn werk? Elaine Toes bracht een bezoekje aan de onderbouw van de Montessorischool in Nunspeet en was ooggetuige van een interessante meetkundeles.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_toes_driehoekje_plus_driehoekje_is_vierkantje_news_index
 

Het liedjesplein - Op speelse wijze omgaan met tellen, cijfers en getallen in groep 1 en 2

Op het liedjesplein wonen rekenliedjes in een huisje. Alle huisjes hebben een huisnummer en leerlingen van groep 1 en 2 kunnen spelend en zingend op het liedjesplein aan alle belangrijke doelen op het gebied van de hele getallen werken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_5_afb_bree_het_liedjesplein_news_index
 

Taal, tijd en tellen

Een dagboek in groep 1 en 2 met verhaaltjes en tekeningen van dagelijkse gebeurtenissen die de kinderen hebben meegemaakt, blijkt een schitterende bron te zijn voor de ontwikkeling van geletterdheid, gecijferdheid en tijdsbesef.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_4_afb_broersma_taal_tijd_en_tellen_news_index
 

Plattegronden zijn stukken grond zonder heuvels - Meten en meetkunde voor kleuters

Op de katholieke Pabo in Zwolle hebben studenten bij het ontwerpen van een rijke leeromgeving voor kleuters rond meten of meetkunde de wisselwerking tussen zelf leren en kinderen laten leren kunnen ondervinden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_3_afb_terlouw_plattegronden_zijn_stukken_grond_zonder_heuvels_news_index
 

Bouwen in de onderbouw - Een ronde toren met een passend dak

Als jonge kinderen een toren bouwen, bouwen ze ongemerkt ook aan hun meetkundige inzicht. Voorwaarden zijn wel, dat de bouwopdracht uitdagend is, aansluit bij hun ontwikkeling en er een leerkracht in de buurt is die het proces op een hoger niveau helpt... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_2_afb_veltman_bouwen_in_de_onderbouw_news_index
 

Werk aan de winkel - Kleuters als kleine zelfstandigen

Uitdagende hoeken kunnen in de kleutergroepen gouden leermomenten opleveren. Die gouden leermomenten kun je echter niet afdwingen. Toch kunnen de inrichting van de hoek en inspirerende lesactiviteiten onder leiding van de leerkracht de kansen vergroten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_1_afb_goeij_werk_aan_de_winkel_news_index
 

De slakkenrace - Een glibberige rekenles in de kleutergroep

Inspelen op wat kinderen werkelijk interesseert is het geheim van een goede kleuterjuf. Soms vraagt dat wel enige improvisatie, want wat doe je als je kleuters plotseling slakken gaan vangen? Dan doe je een slakkenproject met meet- en tel-activiteiten...... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_3_afb_greft_slakkenrace_news_index