Jaargang 20 nummer 4

Jaargang 20 nr 4

Proeven in de keuken van Fred Goffree - Pabostudenten experimenteren met een opleidingsmethode

Wie het reken-wiskundeonderwijs vooruit wil helpen kan niet zonder contacten met het veld. Fred Goffree is zich dat bewust en riep bij het schrijven van zijn opleidingsboek de hulp van 5 Pabo-studenten in.... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_3_afb_denissen_proeven_in_de_keuken_van_fred_goffree_news_index
 

Het Nederlandse rekenonderwijs als exportartikel - Mental calculation ingevoerd in Engeland

Bij ons is het realistische rekenonderwijs overal volledig ingeburgerd. In Engeland wil graag in onze voetsporen treden, maar dat gaat niet zo maar. Vragen en problemen die daar rijzen, kunnen ons opnieuw aan het denken zetten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_3_afb_beishuizen__het_nederlandse_rekenonderwijs_als_exportartikel_news_index
 

Wat gaan we doen, mees? Onderzoek alles... en maak er een grafiek van!

Heb het lef en doe af en toe het rekenboek aan de kant. De reken-avonturen die zich dan in de klas kunnen gaan afspelen, doen menig leraar watertanden. Wouter Sluitman waagde de sprong en laat de lezers van Volgens Bartjens meegenieten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_4_afb_sluitman_wat_gaan_we_doen_mees_news_index
 

Duizend kraanvogels - Een monumentale rekenactiviteit

In het jaar 2000 was het 55 jaar geleden dat de atoombom op Hirosjima is gevallen. In groep 6, 7 en 8 van ‘De Zilvermeeuw’ in Wieringerwerf stond men stil bij deze gebeurtenis en dat bracht de school wekenlang in beweging. Ria Denneman doet verslag.... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_4_afb_denneman_duizend_kraanvogels_news_index
 

Sommen die je morgen kunt gebruiken - Rekencontexten moeten herkenbaar zijn

Het rekenonderwijs aan allochtone volwassenen moet maatschappelijk relevant zijn. Wat ze vandaag leren moeten ze bij wijze van spreken morgen op de markt kunnen gebruiken. In hoeverre mogen we deze eis ook aan het rekenonderwijs aan kinderen stellen?... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_4_afb_heege_sommen_die_je_morgen_kunt_gebruiken_news_index
 

Kleine kinderen worden groot - Ik snap er helemaal niks van!

Dochter Veerle klaagt over wiskunde: "Ik snap er helemaal niks van"! Maar gelukkig weet haar moeder waar het aan ligt: aan haar gebrek aan zelfvertrouwen, niet aan haar wiskunde-kennis....... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_4_afb_rubriek_kleine_kinderen_worden_groot_news_index
 

Wiskunde op straat - Grote getallen

Harrie Sormani schrijft over de trend in de media dat grote getallen tegenwoordig altijd genoemd worden met een vergelijking, zodat je je kunt voorstellen hoe veel het getal is. Maar of die extra uitleg altijd hout snijdt....... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_4_afb_rubriek_wiskunde_op_straat_news_index
 

Uit de stageschool geklapt - Een Pabo-student doet verslag

Jasper Oostlander, vierdejaars Pabostudent aan de Hogeschool Domstad in Utrecht, beschrijft hoe hij in groep 7 van zijn stageschool een les over ‘delen door een breuk’ verzorgde. Na zijn reflectie volgt de reactie van zijn stage-docent.... lees meer » Reacties(1)
Vb_20_4_afb_oostlander_uit_de_stageschool_geklapt_news_index
 

Vroeger - Een A-B boekje

Een A-B boekje van vroeger diende om het alfabet te leren, maar elke letter vertelt ook een verhaal om van te leren. De C blijkt niet lastig te zijn, want die biedt de deugden van het ‘Cijfferen’, dat niets anders is dan ‘een erkorte wyze van tellen... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_4_afb_rubriek_vroeger_news_index
 
 

Rekenen aan de keukentafel - Lessini

Je drinkt een glas limonade en op het etiket staat dat er 50% minder suiker inzit dan gewone limonade. Maar wat betekent dat eigenlijk en hoeveel suiker zit er dan in gewone limonade? Floor en Michiel zoeken het samen uit.... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_4_afb_zelfde_rekenen_aan_de_keukentafel__news_index
 

Een uitdaging voor groep zeven en acht - Europese Kangoeroewedstrijd nu ook voor het basisonderwijs

Welke leerlingen van groep 7 / 8 zijn de beste rekenaars? De auteur vertelt over de 1e Nederlandse Kangoeroewedstrijd voor het basisonderwijs waar ook leerlingen zonder wiskundeknobbel in de prijzen kunnen vallen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_3_afb_boom_een_uitdaging_voor_groep_7_en_8_news_index
 

Rekenfilosofietjes - Onder de 0 gaat het steeds maar door

Filosoferen met kinderen hoeft niet altijd over hoogdravende onderwerpen te gaan, over de gewone schoolvakken kunnen diepzinnige gesprekken worden gevoerd. Op de Pax Christischool in Bodegraven hebben de kinderen van groep 3/4 gefilosofeerd over rekenen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_4_afb_teepe_rekenfilosofietjes_news_index
 

Groetjes van groep drie - Slimme vogels

Lia van Diem neemt de kinderen van groep drie door een mooi verhaal over vogels mee naar de wereld van meer, minder en evenveel.... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_4_afb_rubriek_groetjes_van_groep_drie_news_index
 

De bekende Nederlander in getallen - Karin Adelmund

Karin Adelmund was staatssecretaris van onderwijs. Rekenen was een favoriet vak tijdens haar lagere schooltijd en als volwassene had ze nog steeds plezier in getallen. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_20_4_afb_rubriek_de_bekende_nederlander_in_getallen_news_index