Jaargang 21 nummer 4

Jaargang 21 nr 4

Een heldere kijk op cake - Een rechthoekmodel voor het rekenen met breuken

Niet meer goochelen met regeltjes, maar inzichtelijk rekenen met breuken, dat is een ideaal dat elke leerkracht nastreeft. Michael Koren is op zoek naar een manier om dat doel te bereiken. Een cake als rechthoekmodel levert verbazend goede resultaten.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_4_afb_koren_een_heldere_kijk_op_cake_news_index
 

Maartje en de telduivel - Verhalend ontwerpen en reken-wiskundeonderwijs

Hoe maak je een verhalend ontwerp met het hoofdaccent op rekenen-wiskunde? Groepsleerkracht Lia Oosterwaal brak zich daarover het hoofd tot ze geïnspireerd werd door het boek De Telduivel. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_4_afb_oosterwaal_maartje_en_de_telduivel_news_index
 

Aan de tafels - Leren door zelf construeren

Wie de vermenigvuldigingsstrategieën kent kan tafelsommen met elkaar in verband brengen, zodat er een netwerk van strategieën ontstaat. Dat is handig, want als je het antwoord op een som vergeten bent, kun je het via je netwerk zo weer boven tafel halen... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_4_afb_dekker_aan_de_tafels_news_index
 

Vorige week wisten ze dat nog wel - De grillige groei van wiskundige kennis

Leerprocessen verlopen niet altijd constant en geleidelijk en de opbrengsten zijn ook niet altijd zo zichtbaar en meetbaar. Willem Vermeulen beschrijft het springerige karakter van leerprocessen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_4_afb_vermeulen_vorige_week_wisten_ze_dat_nog_wel_news_index
 

De rekentoer - Een goede samenwerking als fundament voor interactief reken-wiskundeonderwijs

De afstudeeropdracht van de auteur ging over interactief rekenonderwijs in groep 7. Ze won hiermee de Wansinkprijs. In dit artikel een verslag van het project.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_4_afb_kamer_de_rekentoer_news_index
 

Druiven in de kring - Handig tellen

Als Sophie en Lisa druiven gaan uitdelen in de kring, verhoogt de juf de feestvreugde door er een rekenlesje van te maken. Handig springt ze in op de niveauverschillen in haar klas en alle goede ideeën worden eruit geperst.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_4_afb_amse_druiven_in_de_kring_news_index
 

Wisschriften - Verbredingsstof met een wiskundig karakter

Wiskunde is een leuk vak. Ook kinderen zijn er steeds meer in geïnteresseerd. De Wisschriften van de Stichting Vierkant voor Wiskunde voorzien in een groeiende behoefte.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_4_bloemhof_wisschriften_news_index
 

Interactie en hoofdrekenen - Try-out van een NCRC-module in Schagen

Dick van Kassel en Kees Buys ontwierpen de NCRC-module 'Hoofdrekenen'. In deze module speelt de ontwikkeling van interactievaardigheden een grote rol. In dit artikel een impressie van de try-out van de module.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_4_afb_kassel_interactie_en_hoofdrekenen_news_index
 

Taal, tijd en tellen

Een dagboek in groep 1 en 2 met verhaaltjes en tekeningen van dagelijkse gebeurtenissen die de kinderen hebben meegemaakt, blijkt een schitterende bron te zijn voor de ontwikkeling van geletterdheid, gecijferdheid en tijdsbesef.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_4_afb_broersma_taal_tijd_en_tellen_news_index
 

Rondje om de vijf - Avonturen op de vierkante centimeter

Tik op uw rekenmachine eens een rondje om de vijf en laat u verrassen door de berekeningen die daaruit voort kunnen komen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_4_afb_krol_rondje_om_de_vijf_news_index
 

Moeilijke woorden hoef je niet te schrappen - Allochtone leerlingen rekenen met de krant

Contextvraagstukken leveren in de rekenles vaak grote problemen op, zeker in een klas vol allochtone leerlingen. Arie Fase experimenteerde met krantenartikeltjes waar leerlingen zelf vragen bij mochten bedenken. En dat had een mooi resultaat!... lees meer » Reacties(0)
Vb_21_4_afb_fase_moeilijke_woorden_hoef_je_niet_te_schrappen_news_index