Jaargang 22 nummer 3

Jaargang 22 nr 3

Een uitpuilende rekenkast - Een rijke leeromgeving groeit mee met de leerlingen

Uitdagende en speelse materialen vormen het uitgangspunt van mooie reken-wiskundige activiteiten. Kinderen zijn altijd te porren voor een spelletje. Hilde Amse beschrijft hoe ze met weinig financiële middelen een rijke leeromgeving creërde.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_amse_een_uitpuilende_rekenkast_news_index
 

Een bijzondere tuin - Leerlingen van groep 6 redeneren met oppervlaktes

Het oppervlaktebegrip moet met behulp van belangrijke ervaringen en goede opdrachten langzaam maar degelijk bij leerlingen groeien. Leerlingen ontdekken op een goede dag dat een vierkante meter helemaal niet altijd vierkant hoeft te zijn........ lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_fase_een_bijzondere_tuin_news_index
 

Absoluut en relatief, een lastig onderscheid - Procenten in groep 7

Als leerkracht ontmoet je regelmatig kinderen die iets niet begrijpen. Wanneer je met een kind apart bezig bent ga je er meestal direct op in, maar soms, als het om fundamentele zaken gaat, kun je zo'n probleem ook onderwerp maken van een klassengesprek.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_galen_absoluut_en_relatief_een_lastig_begrip_news_index
 

Haal meer uit de CITO-toets - Een goede signalering als eerste stap

Onze leerlingen worden volop getoetst. Maar wat doen we vervolgens met de toetsresultaten? Komen die onder in de kast? Of kan een goed foutenanalyseinstrument een opstap bieden tot verdere hulp?... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_smits_haal_meer_uit_de_citotoets__news_index
 

Kerndoelen, wat kunnen we ermee? - Status-quo of vernieuwingsimpuls?

Hans ter Heege neemt de huidige kerndoelen, geldend sinds 1998, onder de loep en doet wijzigingsvoorstellen die voor het reken-wiskundeonderwijs een stimulans tot vernieuwing kunnen zijn.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_heege_kerndoelen_wat_kun_je_ermee_news_index
 

Bouwen aan rekenvaardigheid - Gecijferdheid op de lerarenopleiding

Goed oefenmateriaal vormt een belangrijke voorwaarde om studenten aan hun gecijferdheid te laten werken. Maar nog veel belangrijker zijn gesprekken over vraagstukken, over oplossingsmanieren, over het inzetten van kennis van de werkelijkheid. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_keijzer_bouwen_aan_rekenvaardigheid_news_index
 

Speel eens een spelletje! - Ouderbetrokkenheid bij rekenen in groep 4

Een rekenspelletjesproject in groep 4 leverde verrassende resultaten op: de kinderen kregen meer plezier in rekenen en de ouders volgden de ontwikkelingen van hun kind op de voet. Dit succes vraagt om een vervolg.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_keizer_speel_eens_een_spelletje_news_index
 

Wiskunde op de speelweide - Veelbelovende avonturen met thematisch kleuteronderwijs

Kleuters leren het meest als ze samen mogen leren en als ze gemotiveerd worden door mooie platen, leuke verhalen, goede spullen en uitdagende problemen. De studentes Aukje en Madelein stopten het allemaal in de leskist 'Speelweide'. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_rooij_wiskunde_op_de_speelweide_news_index
 

De bekende Nederlander in getallen - Co Stompé

Als je later darter wilt worden moet je goed opletten in de rekenles. Co Stompé, de Nederlandse topspeler, legt uit hoe onmisbaar handig rekenen is bij het professionele pijltjes gooien.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_rubriek_de_bekende_nederlander_in_getallen_news_index
 

Groetjes van groep vier - Kwaliteit of kwantiteit?

Juf deelt rekendozen uit. De opdracht luidt: Hoeveel blokjes zitten er in jullie doos? Kun je daar snel achter komen? Die opdracht blijkt lastiger dan gedacht. Maar na heel goed nadenken lukt het....... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_rubriek_groetjes_van_groep_vier_news_index
 

Kleine kinderen worden groot - Vakantieboodschappen

Vonne van vier doet op vakantie alleen boodschappen. En dat is extra knap, want in de winkel spreken ze geen Nederlands....... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_rubriek_kleine_kinderen_worden_groot_news_index
 

Vroeger - Mooie maten

Ed de Moor vertelt in zijn historische rubriek over Leonardo Da Vinci en zijn 'Homo quadratus'.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_rubriek_vroeger_news_index
 

Wiskunde op straat - Van dak tot drenkeling

Over het algemeen zijn mensen meer op zoek naar beleggingsadviezen en expertkennis op klusgebied, dan dat ze advies in reken-technische problemen wensen. Maar deze week was het raak en kon ik mijn vak maar liefst 2 keer in stelling brengen...... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_rubriek_wiskunde_op_straat_news_index
 

Handig rekenen - Eerst denken dan doen

De leerkracht van groep 7 herkent in zijn leerlingen het gedrag dat hij zelf vroeger ook vertoonde tijdens de wiskundeles: Niet nadenken, maar direct beginnen met rekenen. In dit artikel vertelt hij er over.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_steinvoorte_handig_rekenen_news_index
 

Driehoekje plus driehoekje is vierkantje - Een realistische meetkundeles op de Montessorischool

Realistisch rekenen op een Montessorischool, hoe gaat dat in zijn werk? Elaine Toes bracht een bezoekje aan de onderbouw van de Montessorischool in Nunspeet en was ooggetuige van een interessante meetkundeles.... lees meer » Reacties(0)
Vb_22_3_afb_toes_driehoekje_plus_driehoekje_is_vierkantje_news_index