Jaargang 23 nummer 3

Jaargang 23 nr 2

Vierkuberhuisjes - Bouwen, draaien, spiegelen en denken

Een huisje van 4 blokjes kun je een vierkuberhuisje noemen. Hoeveel verschillende vierkuberhuisjes kun je bouwen? Deze vraag werd voorgelegd aan groep 3, maar wel met bepaalde bouwbeperkingen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_2_afb_nelissen_vierkuberhuisjes_news_index
 

Bouwen op de computer - Met de computer kun je de ruimte naar je hand zetten

Een computer gebruiken bij het bouwen met blokken en het vouwen van papier? Waarom zou je dat doen? Je kunt toch echte blokken en papier gebruiken? Zit er meerwaarde in de computer? De auteur is daarvan overtuigd en licht zijn standpunt toe.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_2_afb_brink_bouwen_op_de_computer_news_index
 

Een eigen huis - Leerlingen ontwerpen bouwplaten

Een bouwplaat in elkaar zetten vereist al heel wat inzicht, maar de opdracht ' ontwerp je eigen bouwplaat' doet nog een veel groter beroep op meetkundige vaardigheden als observeren, analyseren en mentaal handelen. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_2_afb_galen_een_eigen_huis_news_index
 

Een nieuwe impuls voor meetkunde op de basisschool - TAL-boek brengt lijn in het meetkundeonderwijs

In 2004 verscheen het 3e TAL-boek. Dit deel omvat de leerlijn 'Meten en Meetkunde' voor de onderbouw van de basisschool. De Marja van den Heuvel-Panhuizen, projectleider van TAL, geeft een voorbeschouwing over deze leerlijn.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_2_afb_heuvel_een_nieuwe_impuls_voor_meetkunde_op_de_basisschool_news_index
 

't Is feest! - Kinderen ontdekken kenmerken van een kegel

In dit artikel wordt verslag gedaan van een les in groep 3 over het construeren en onderzoeken van punthoeden van papier. Met de keuze voor het onderwerp punthoeden komt de kegel als meetkundige figuur vanzelf in het middelpunt van de aandacht te staan...... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_2_afb_menne_t_is_feest_news_index
 

De structuur van het Tangram - Zeven stukjes onder de loep genomen

Tangram kennen we vooral als de puzzel bestaande uit 7 stukjes waarmee allerlei figuren gelegd kunnen worden. Maar met het Tangram kunnen leerlingen ook allerlei meetkundige ontdekkingen doen over de vorm en de oppervlakte van de zeven stukjes... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_2_afb_moor_de_structuur_van_het_tangram_news_index
 

Kapla en Papla - Bouwen met plankjes: kunst en kunde

Een doos vol identieke plankjes en een handvol uitdagende opdrachten maken van de klas een bouwput waar creativiteit en technisch inzicht met elkaar om voorrang strijden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_2_afb_prinsen_kapla_en_papla_news_index
 

De bekende Nederlander in getallen - Pieter Verhoeff

Cineast Pieter Verhoeff heeft veel documentaires gemaakt voor de televisie, maar hij verwierf vooral bekendheid met zijn speelfilms 'Van geluk gesproken', 'De Dream' en 'Nynke'. Een verslag van de rekenervaringen van een alfa met bewondering voor beta's... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_2_afb_rubriek_bekende_nederlander_in_getallen_news_index
 

Groetjes van groep vier - Rekenles of taalles?

Wat is groter, het reken- of het taalboek? En wat is zwaarder? De kinderen van groep vier gaan druk aan de slag met meten...... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_2_afb_rubriek_groetjes_van_groep_vier_news_index
 

Kleine kinderen worden groot - Vergeet je mijn cent niet?

Paula krijgt een keer in de week zakgeld en krijgt te maken met een probleem dat iedereen heeft met geld op zak: Waar geef ik het het best aan uit?... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_2_afb_rubriek_kleine_kinderen_worden_groot_news_index
 

Vroeger - De liniaal

De kortste verbinding tussen 2 punten is een lijn. Maar... wat is een lijn eigenlijk? En is de kortste verbinding niet afhankelijk van waar je je bevindt? Over lijnen, en de geschiedenis van de liniaal.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_2_afb_rubriek_vroeger_news_index
 

Wiskunde op straat - Doe meer met ongeveer

Jurrien Biessen, dé revelatie van 2003 in managementkringen, hanteert de kreet 'Doe meer met ongeveer'. De gebruikelijke meer precieze benadering 'Meten is weten' heeft hiermee afgedaan... Ook het rekenen-onderwijs zou met deze kreet verbeteren....... lees meer » Reacties(1)
Vb_23_2_afb_rubriek_wiskunde_op_straat_news_index
 

Een hoedje van papier - Kleuters bezorgen de Sint een meetkundige verrassing

Als de Sint op bezoek komt gaan de kleuters een hoedje van papier voor hem vouwen. Daarbij doen ze allerlei meetkundige ervaringen op. De Sint is erg gelukkig met dit cadeau en weet op zijn beurt de kleuters meetkundig te verrassen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_2_afb_veltman_een_hoedje_van_papier_news_index
 

Jaargang 23 nr 3

Ik zie er zelden één - Reactie op het artikel: 'In elke klas zit er minstens één'

Ook Ceciel Borghouts schreef een reactie op het artikel van Annemie Desoete over dyscalculie.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_3_afb_borghouts_ik_zie_er_zelden_een_news_index
 

Wat kun je er aan doen? Kinderen met dyscalculie deel 2

In september 2003 beschreef Annemie Desoete het verschijnsel dyscalculie en hoe je het bij kinderen zou kunnen herkennen. In dit artikel geeft ze adviezen voor het omgaan met kinderen met dyscalculie.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_3_afb_desoete_wat_kun_je_er_aan_doen_news_index
 

Tovervierkanten - De magische krachten van getallenvierkanten

De leerlingen uit groep 4 van de Julianaschool genieten doorgaans van de rekenlessen uit de methode. Maar als het boek een keer aan de kant wordt gelegd en ze met juf Erica de Goeij met tovervierkanten aan de slag gaan, is het feest!... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_3_afb_goeij_tovervierkanten_news_index
 

Nationale Rekendagen 2003 - Verslag van 2 inspirerende conferentiedagen

De Nationale Rekendagen die jaarlijks vele basisschool-leerkrachten naar Noordwijkerhout lokken, zijn een ideale gelegenheid om ervaringen, enthousiasme, zorgen en goede ideeën met betrekking tot het reken-wiskundeonderwijs te delen en uit te wisselen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_3_afb_groenewegen_nationale_rekendagen_2003_news_index
 

Grote Rekendag 2004 - Orienteren en plaats bepalen

Tijdens de Grote Rekendag van 2004 verhuizen alle kinderen naar een eiland. De onderbouw richt daar een dierentuin in, de middenbouw maakt een fietspadenplan en een camping en de bovenbouw gaat op zoek naar een schat van een schip dat ooit is vergaan.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_3_afb_jonker_grote_rekendag_2004_news_index
 

Dyscalculie: reken er niet te snel op! - Misschien lijdt u er zelf ook wel aan?

Het artikel van Annemie Desoete over dyscalculie uit september 2003 deed veel stof opwaaien. Willem Vermeulen van 1 van de lezers die onmiddellijk in de pen klom en een pleidooi hield voor uiterste terughoudendheid in het gebruik van de term 'dyscalculie'... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_3_afb_vermeulen_dysccalculie_reken_er_niet_te_snel_op_news_index
 

Kinderen die niet leren rekenen - Opvattingen en discussie over dyscalculie en rekenproblemen

Jo Nelissen zet verschillende opvattingen over dyscalculie op een rijtje en adviseert het etiket 'dyscalculie' spaarzaam te hanteren. Het lijkt zinvoller om vast te stellen wat die problemen van kinderen zijn en hoe daar het beste aan gewerkt kan worden.... lees meer » Reacties(2)
Vb_23_3_afb_nelissen_kinderen_die_niet_kunnen_rekenen_news_index
 

De bekende Nederlander in getallen - Drs. P

Drs. P, pseudoniem voor Heinz Polzer, stopte op de lagere school met rekenen omdat hij een talenknobbel had. Pas later ontdekte hij dat rekenen en taal goed samen kunnen gaan, met name in een vormvast vers of lied... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_3_afb_rubriek_de_bekende_nederlander_in_getallen_news_index
 

Groetjes van groep vier - In de boot

Drie roeibootjes met vijf mensen erin... Dat kan maar 1 ding betekenen: groep vier begint met het leren van tafels!... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_3_afb_rubriek_groetjes_van_groep_4_news_index
 

Kleine kinderen worden groot - Het getallenlied van Julian

Als Julian in bed ligt zingt hij graag. Vandaag zingt hij een getallenlied. En als hij de getallen niet meer weet, verzint hij ze gewoon zelf........ lees meer » Reacties(0)
Vb_23_3_afb_rubriek_kleine_kinderen_worden_groot_news_index
 

Vroeger - De passer

Ed de Moor vertelt over de geschiedenis van de passer... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_3_afb_rubriek_vroeger_news_index
 

Wiskunde op straat - Boer Bart

Hij komt in bijna ieder reken- en wiskundeboek terug: Boer Bart. Hij heeft een land en een boerderij waar je fijn over kunt rekenen......... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_3_afb_rubriek_wiskunde_op_straat_news_index
 

Amy leert handig rekenen - Getalinzicht als fundament voor strategiegebruik

Zwakke rekenaars kunnen het handig rekenen wel degelijk onder de knie krijgen. Ze zijn in staat tot het inzetten van verschillende strategieën, mits ze het geduld en het doorzettingsvermogen hebben om eerst een basis van getalinzicht te verwerven.... lees meer » Reacties(0)
 

Met sprongen vooruit - Verslag van de voorscholing voor Pabodocenten en schoolbegeleiders

Uschi van der Velden, schoolbegeleider en cursist van de voorscholing van de NCRC-module 'Met sprongen vooruit' beschrijft haar cursuservaringen... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_3_afb_velden_met_sprongen_vooruit_news_index
 

Met tien in bed - Maak van een prentenboek een rekenvertelkist

Hoe maak je een rekenvertelkist? Kies een prentenboek waarin het verhaal een reken- of wiskundige handeling beschrijft. De kinderen belanden in een betekenisvolle rekensituatie waarin ze concreet handelend alles kunnen leren op hun eigen niveau.... lees meer » Reacties(0)
Vb_23_3_afb_veltman_met_tien_in_bed_news_index