Jaargang 24, nummer 4

Jaargang 24 nr 4

 
 

Kleine kinderen worden groot - Een heitje voor een karweitje

Als zoon Jules aanbiedt om de ramen te wassen voor zijn moeder, begint er een onderhandelingsspel over het te betalen bedrag hiervoor. Jules kan goed rekenen, dus hij sluit een goede deal........ lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_rubriek_kleine_kinderen_worden_groot_news_index
 

Pillen tellen - Goed tellen is soms van levensbelang

Wiskunde speelt in veel bedrijven een belangrijke rol. Dat merkte Arthur Bakker toen hij een bezoek bracht aan een bedrijf in Engeland waar medicijnen worden verpakt.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_bakker_pillen_tellen_news_index
 

Met jou heb ik een appeltje te schillen - Spontane meetactiviteiten in de onderbouw

Een appel, een touwtje en een paar goede vragen ontlokken mooie meetactiviteiten bij jonge kinderen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_cheeseman_met_jou_heb_ik_een_appeltje_te_schillen_news_index
 

Drinken als meetkundige activiteit - Van plattegrond naar werkelijkheid en vice versa

In een kleutergroep gebeurt altijd enorm veel. Van al die activiteiten kunnen ze veel leren. Met een beetje extra inspanning van de leerkracht kunnen alledaagse activiteiten zoals de dagelijkse drink-pauze nog veel leerzamer en betekenisvoller worden. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_custers_drinken_als_een_meetkundige_activiteit_news_index
 

Wie het kleine niet eert... - Het afscheid van de eurocenten

De munten van 1 en 2 eurocent worden afgeschaft. Volgens Mieke van Groenestijn betekent dit een ramp voor de rekendidactiek, zowel voor rekenen met geld als rekenen met decimale getallen. Ze is helaas een roepende in de woestijn... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_groenestijn_wie_het_kleine_niet_eert_news_index
 

Wennen aan geschreven getallen - Kinderen geven zelf betekenis aan getalsymbolen

Begin groep 3 leren kinderen getalsymbolen gebruiken. Dat lijkt eenvoudig, maar niet voor iedereen. Die tekens bezitten immers geen zichtbare (en dus telbare) relatie met de aantallen waar ze voor staan. Hoe maken kinderen zich de cijfers eigen?... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_landweer_wennen_aan_geschreven_getallen_news_index
 

Goed, maar het kan beter - Resultaten van de periodieke peiling van de rekenvaardigheid in groep 5

Onlangs verscheen het rapport 'Balans van het reken-wiskundeonderwijs halverwege de basisschool'. De onderzoekers signaleren over het algemeen een stijging in rekenvaardigheid ten opzichte van eerdere peilingen. Francis Meester bestudeerde het rapport.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_meester_goed_maar_het_kan_beter_news_index
 

Eieren voor je geld - Realistisch rekenen in het speciaal basisonderwijs

Binnen het project 'Speciaal Rekenen' van het Freudenthal Instituut onderzoekt men de mogelijkheden om realistisch reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs te organiseren. Frans Moerlands experimenteerde met de inzet van eierdozen in de les.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_moerlands_eieren_voor_je_geld_kiezen_news_index
 

Geluk en talent - Rekenspelen met een extra uitdaging

Wat zijn rekenspelen die leuk en spannend zijn en waar ook nog iets van te leren valt? Dat zijn de spelen waarvoor kinderen zullen blijven kiezen en die dus uiteindelijk de meeste leerresultaten zullen opleveren. Piet Notebaert bespreekt voorbeelden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_notebaert_geluk_en_talent_news_index
 

Vier kwaliteiten van succesvolle rekenleraren - Weet wat je doet en doe het goed

Wie goed rekenles wil geven moet veel in huis hebben. Jos van Rooij zet het op een ritje. Misschien lijkt het een onbereikbaar ideaal om een goede rekenleraar te worden, maar wie zich van de benodigde kwaliteiten bewust is weet waar hij aan moet werken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_rooij_vier_kwaliteiten_van_succesvolle_rekenleraren_news_index
 

De bekende Nederlander in getallen - Ivo de Wijs

Radiopresentator, liedjesschrijver en plezierdichter Ivo de Wijs vertelt hoe hij heeft leren rekenen en hoe hij als taalliefhebber de rekenvaardigheid in ere houdt... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_rubriek_bekende_nederlander_in_getallen_news_index
 

Groetjes van groep 3 - De grootste

Drie boeren met drie stukken land. Maar welk van de drie stukken land is het grootste? De kinderen van juf Lia van Diem zoeken het uit... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_rubriek_groetjes_van_groep_3_news_index
 

Wiskunde op straat - Brood, welbevinden en cijferen

Als je, net als Harrie Sormani, veel van rekenen houdt, dan kun je je heerlijk uitleven als je net een nieuwe broodmachine hebt gekocht........ lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_rubriek_wiskunde_op_straat_news_index
 

Vroeger - 100 jaar Ot en Sien

Ed de Moor ging naar de tentoonstelling "100 jaar Ot en Sien" en vraagt zich af of de wereld uit de boeken van Ot en Sien wel een waarheidsgetrouw beeld geeft van de tijd waarin zij leefden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_4_afb_rubriek_vroeger_kleur_news_index