Jaargang 24, nummer 5

Jaargang 24 nr 5

 
 

Discussie over dyscalculie - Expertmeeting over dyscalculie

Dyscalculie blijft ondanks de ruime aandacht die het krijgt nog veel vragen oproepen. Een groepje specialisten stak de koppen bij elkaar en discussieerde over deze vragen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_abdil_discussie_over_dyscalculie_news_index
 

De kern van het reken-wiskundeonderwijs - Een aanpak om zwakke rekenaars bij de groep te houden

Zwakke rekenaars worden vaak met aparte materialen individueel aan het werk gezet. Daardoor kunnen ze vervolgens niet meedoen met de klassikale interactieve nabespreking, waardoor de achterstand in de klas alleen maar groter wordt. Hoe kan dat anders?... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_bokhove_de_kern_van_reken_wiskundeonderwijs_news_index
 

Ieder huisje heeft zijn kruisje - De positie van GPS in het onderwijs

Kinderen kunnen met een GPS-apparaat allerlei belangrijke meetkundige ontdekkingen doen. De GPS moet ook een plek in het onderwijs krijgen naast de globe, atlas, kaart en kompas. De auteur beschrijft zijn ervaringen met een GPS-project op de basisschool.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_brink_ieder_huisje_heeft_zijn_kruisje_news_index
 

Spel, taal en rekenen - Ouders en jonge kinderen leren van en met elkaar in 'SamenRekenen'

Omdat voorkomen beter is dan genezen, is SamenRekenen ontwikkeld, waarin ouders samen met hun peuters en kleuters op speelse wijze reken-wiskunde-activeiteiten uitvoeren. Zo wordt voorkomen dat kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_buter_spel_taal_en_rekenen_news_index
 

Naar bed met gemiddelden en procenten - Gecijferdheid voorkomt fouten

Wie gecijferd is, kijkt met een kritisch oog naar de getallen in de wereld om hem heen en ontdekt dat er regelmatig vreemde fouten worden gemaakt... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_jongbloed_naar_bed_met_gemiddelden_en_procenten_news_index
 

Tellen, turven, tekenen - Grote Rekendag 2005

Het thema van de Grote Rekendag 2005 was: Tellen, turven, tekenen. Het ging bij dit thema om aantallen en hoeveelheden (tellen), ordenen en categoriseren (turven) en het presenteren van gegevens (tekenen).... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_jonker_tellen_durven_tekenen_news_index
 

Bierdrinkers, bouwvakkers, trekvogels - Vele variaties op hetzelfde som-thema

Door de eeuwen heen zijn van bepaalde klassieke vraagstukken eindeloos veel varianten in omloop gekomen, zoals bijvoorbeeld: Hoe lang doe je over een bepaalde klus als je mag samenwerken? Dit probleem komt in allerlei variaties aan de orde in dit artikel.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_kool_bierdrinkers_bouwvakkers_trekvogels_news_index
 

Het gevaar van goede bedoelingen - Zonder vakkennis kan een leerkracht geen maatwerk leveren

Merel uit groep 6 had twee zes-en-een-halven op haar voorjaarsrapport, één voor hoofdrekenen en één voor 'meten, tijd en geld'. Achter deze cijfers ging een tragedie schuil van een school en een juf met weinig zorg en betrokkenheid.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_mulken_het_gevaar_van_goede_bedoelingen_news_index
 

De bekende Nederlander in getallen - Rob Trip

Rob Trip, presentator van het radio-1 journaal en Buitenhof, vertelt over zijn rekenherinneringen en -ervaringen. Hij voorziet dat in de toekomst computers het rekenen steeds meer zullen overnemen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_rubriek_de_bekende_nederlander_in_getallen_news_index
 

Groetjes van groep 3 - Zwaar werk

Op de bladzijde in het rekenwerkboek staan 2 olifanten. De een is groot, de ander is wat kleiner. Bij de olifanten liggen veel wortels. Die zijn voor de olifanten. Maar ja, hoe moet je die wortels nou verdelen? De kinderen van groep 3 gaan aan de slag...... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_rubriek_groetjes_van_groep_3_news_index
 

Kleine kinderen worden groot - Cijfers zie je overal

Op de afstandsbediening, op de telefoon, in de bus.... Werkelijk overal komt Bente cijfers tegen!... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_rubriek_kleine_kinderen_worden_groot_news_index
 

Vroeger - Pacioli-Krol - sommen

Ed de Moor schrijft over de oorsprong van de Pacioli-Krol sommen... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_rubriek_vroeger_news_index
 

Wiskunde op straat - Procenten op het spoor

"Mijn conclusie is, dat er nog steeds veel te veel treinen niet op tijd komen. De statistieken van de NS stellen het alleen mooier voor. (...) Er zijn vier soorten leugens: gewone leugens, smerige leugens, statistische gegevens en spoorcijfers...... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_rubriek_wiskunde_op_straat_news_index
 

Breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen - een discussiestuk

In 'De kern van breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen' nodigt de TAL-groep van het Freudenthal Instituut in Utrecht lezers uit om te reageren op de gepresenteerde standpunten. De auteur ging op zoek naar de kern van de discussiesstof.... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_vermeulen_breuken_verhoudingen_procenten_news_index
 

Cijferend delen: daar krijg ik een staart van - Moet het nog en hoe zou het dan moeten?

Van alle bewerkingsschema's die in de rekenles op de basisschool geleerd worden is 'cijferend delen' het moeilijkste. Niet voor niets maken kinderen bij het uitvoeren van een cijferende deling de meeste fouten. Waarom doen we het eigenlijk nog?... lees meer » Reacties(0)
Vb_24_5_afb_vermeulen_cijferend_delen_daar_krijg_ik_een_staart_van_news_index