Jaargang 25, nummer 2

Jaargang 25 nr 2

 

Pareltjes uit de methode - Zes voorbeelden van mooi, realistisch reken-wiskundeonderwijs

Nederland heeft goede reken-wiskundemethodes. Daar zijn wij blij mee. Maar een goede methode vormt slechts één aspect van goed realistisch reken-wiskunde-onderwijs. Een goede leerkracht is een ander onmisbaar element. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_rubriek_bodin_pareltjes_uit_de_methode_news_index
 
 

Het boek en de leraar - De methode in de praktijk

De methode is belangrijk, maar nog veel belangrijker is de wijze waarop de leraar met de methode omspringt. Ivanka van Dijk vroeg twee leerkrachten naar hun methodegebruik... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_dijk_het_boek_en_de_leraar_news_index
 

Methodemaker in de schijnwerpers - Spagaat tussen onderzoek en praktijk

In dit themanummer over de methode past natuurlijk een kijkje in de keuken van een methodemaker. Piet van Engelen, werkzaam bij uitgeverij Malmberg, licht een tipje van de sluier op.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_dijk_methodemakers_in_de_schijnwerpers_news_index
 

Aandacht voor "big ideas" in de wiskunde; Kinderen discussiëren over hun wiskundige ontdekkingen

Het kan zinvol en leerzaam zijn om de rekenmethode af en toe terzijde te schuiven en een wat groter reken-wiskundeprobleem aan de orde te stellen. In dit artikel beschrijft Maarten Dolk hoe een klas in New York met zo'n groter probleem aan de slag ging.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_dolk_aandacht_voor_de_big_ideas_in_de_wiskunde_news_index
 

Ik doe van de 43 één naar de 39. Variastrategieën: de methode volgen of een eigen koers varen?

Voor het optellen en aftrekken tot 100 biedt de methode Rekenrijk verschillende strategieën aan. In dit artikel wordt stilgestaan bij het rekenen met een rond getal, een zogenoemde variastrategie, die Rekenrijk eind groep 4 introduceert.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_goeij_ik_doe_van_de_43_een_naar_de_39_news_index
 

Je zal maar slim zijn - Hoe beleven betere rekenaars de rekenmethode?

De betere rekenaar moet leren dat het in de rekenles niet alleen gaat om het goede antwoord. Vooral slimme rekenaars moeten leren redeneren, leren verantwoorden waarom het antwoord goed is. Het is de taak van de leraar om de leerling daartoe uit te dagen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_janson_je_zal_maar_slim_zijn_news_index
 

Peilen van getalbegrip met rekenspelletjes- Van groep 2 naar groep 3

Rekenspelletjes kunnen de leerkracht van groep 1 - 2 inzicht geven in de ontwikkeling van getalbegrip van de kinderen. In de map 'Als kleuters leren tellen...' zijn goede voorbeelden te vinden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_noteboom_peilen_van_getalbegrip_met_rekenspelletjes_news_index
 

De bekende Nederlander in getallen; Kardinaal Simonis - Harrie Sormani

Het leven van kardinaal Simonis, uitgedrukt in getallen... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_rubriek_de_bekende_nederlander_in_getallen_news_index
 

Groetjes van groep 3; Bakles - Lia van Diem

Hoeveel koekjes kun je kopen met deze muntjes? Dat is een begin van een leuke rekenles...... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_rubriek_groetjes_van_groep_3_news_index
 

Kleine kinderen worden groot; naar oma en opa - Gerard van Alst

Freek en Ludo reizen naar opa en oma. Onderweg rekenen ze ongemerkt een heleboel....... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_rubriek_kleine_kinderen_worden_groot_news_index
 

Vroeger; Antiek realisme - Ed de Moor

De Amsterdamse hoofdonderwijzer, didacticus en pedagoog P.A. Diels hield in 1927 een pleidooi om het rekenonderwijs te verlossen uit de 'tirannie van de traditioneele (reken)vraagstukken'. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_rubriek_vroeger_news_index
 

Wiskunde op straat; Lopen en meten - Harrie Sormani

Met een pedometer kun je je stappen tellen en uitrekenen hoe ver je gelopen hebt. Het gebruik van situaties uit het dagelijks leven voor de rekenles is iets dat al langer bestaat...... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_rubriek_wiskunde_op_straat_news_index
 

Extra bladen bij "Peilen van getalbegrip" van Anneke Noteboom - Jaargang 25, nummer 2

Twee extra werkbladen om de kleuterleerkracht te helpen met het peilen van de rekenvorderingen van leerlingen door middel van peilingspelletjes.... lees meer » Reacties(0)
Vb_25_2_afb_extra_materiaal_1_news_index