Jaargang 27, nummer 5

Jaargang 27 nr 5

Uitleggen is vragen stellen - Miep Voestermans

Oeverloze interactieve nabesprekingen leveren weinig op. Maar een leerkracht die consequent en gericht vragen stelt, laat de leerlingen naar elkaar luisteren en met elkaar meedenken. Dat levert waardevolle ontdekkingen en leermomenten op.... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_afb_voestermans_uitleggen_is_vragen_stellen_news_index
 

Een kind met een spraakprobleem leren tellen - Maaike Vernooij

Het leren tellen gaat bij de meeste kinderen volgens voorspelbare stappen. Maar wat doe je als een kind, al dan niet met een handicap, zijn eigen eigenwijze ontwikkeling volgt?... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_afb_vernooij_een_kind_met_een_spraakprobleem_leren_tellen_news_index
 

Integratie van rekenen&wiskunde en natuur&techniek. Kees Buijs

Een samenwerkingsproject tussen SLO en NVORWO heeft een interessant boekje opgeleverd. Laat u inspireren door rijke lesideeën die overeenkomsten en verschillen tussen de exacte vakken uitbuiten en met elkaar combineren.... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_buijs_integratie_news_index
 

Schoolreisje met napret - Marie-Jose van Heugten

In Alles telt 4B, blok 5, les 13-15 staan sommen rond een schoolreisje. Marie-José van Heugten besloot de lessen te vervangen door berekeningen rond een eigen schoolreisje naar dierenpark ‘De Oliemeulen’ in Tilburg.... lees meer » Reacties(1)
Vb_27_5_afb_heugten_schoolreisje_met_napret_news_index
 

In de ban van big ideas - Annieke de Groot en Kelly Nijenhuis

In het leerlandschap van kinderen vormen ‘big ideas’ belangrijke mijlpalen. Annieke de Groot en Kelly Nijenhuis lieten kinderen met elkaar discussiëren over gekozen rekenproblemen, waardoor ze kennis construeerden over de onder- liggende big ideas. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_afb_groot_in_de_ban_van_big_ideas_news_index
 

Wijzer voor wijzer - Frans van Galen en Marjolijn Peltenburg

Bij het leren klokkijken is het goed om de rol van de grote en kleine wijzer apart aan de orde te stellen. Dat zou je kunnen doen door tijdelijk een klok met alleen een kleine wijzer in de klas op te hangen. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_afb_galen_wijzer_voor_wijzer_news_index
 

Een kort meetlint en een lange gang - Alexandra Dekker

Wie wil dat leerlingen bij rekenen-wiskunde zelf ontdekkingen doen, moet zorgen voor uitdagende materialen, goede activiteiten en denkvragen, en het lef hebben om de leerlingen zelf hun gang te laten gaan. ... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_afb_dekker_een_kort_meetlint_en_een_lange_gang_news_index
 

Zwart-wit denken kan heel positief zijn - Peter Buis

Wie zijn leerlingen leert schaken geeft hen meer mee dan een aardige vrijetijdsbesteding. Schaken ontwikkelt allerlei eigenschappen van kinderen die onder andere ook goed in de reken-wiskundeles van pas kunnen komen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_afb_buis_zwart_wit_denken_kan_heel_positief_zijn_news_index
 

Spel in de rekenles - Qwirkle

Combineer de blokjes zo dat je de meeste punten scoort. Uitdagend rekenspel voor kinderen vanaf groep 2 / 3...... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_afb_rubriek_spel_in_de_rekenles_news_index
 

Vroeger: Toetsen en schoolsucces - Ed de Moor

Toetsen om te bepalen of iemand het rekenen en de taal goed beheerst waren ook in de vorige eeuw bekend. Kun je op deze manier een voorspelling doen over het schoolsucces?... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_afb_rubriek_vroeger_news_index
 

Wiskunde op straat: Precies of nauwkeurig? - Harrie Sormani

De kunst van het schatten is een handig hulpmiddel in het dagelijks leven Maar soms is het handiger om precies te rekenen....... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_af_rubriek_wiskunde_op_straat_news_index
 

Volgens Bartjens: Ballen - Marjolein Kool

In dit nummer komen er veel stagiaires aan het woord, die vertellen over hun (reken)ervaringen tijdens de stage.... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_afb_rubriek_volgens_bartjens_news_index
 

Kleine kinderen worden groot: De grootste wens van Jet - Marielle van der Borgh

Kleine Jet is de jongste van het gezin en dat vindt ze vaak jammer.... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_afb_rubriek_kleine_kinderen_worden_groot_news_index
 

Interactie - Mat Bos en Vincent Klabbers

Stelling: De vakgroep rekenen-wiskunde van Pabo De Kempel heeft een duurzame relatie met een basisschool in de buurt, een zgn. Krijtschool. Op elke Pabo zou de vakgroep rekenen-wiskunde dit voorbeeld moeten volgen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_2_afb_rubriek_interactie_news_index
 

In / Uigelicht - Peter van den Breemen

Bespreking van "Rekenen is goed of slecht", Plein Primair, nr 1 29 februari 2008 en van "Rekenvaardigheid in de brugklas voor veel leerlingen nog een brug te ver" van Mieke van Groenestijn, Basisschoolmanagement, mei 2008.... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_afb_rubriek_in_uitgelicht_news_index
 

De bekende Nederlander in getallen: Clous van Mechelen - Harrie Sormani

Clous van Mechelen vertelt over de belangrijke getallen in zijn leven.... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_afb_rubriek_de_bekende_nederlander_ingetallen_news_index
 

Groetjes van groep vier - Lia van Diem

De juf van groep vier moet boodschappen doen en laat aan de klas haar boodschappenlijstje zien. Maar hoeveel geld zal ze nu ongeveer kwijt zijn voor al haar boodschappen? ... lees meer » Reacties(0)
Vb_27_5_afb_rubriek_groetjes_van_groep_4_news_index