Jaargang 28, nummer 5

Jaargang 28 nr 5

Spelend rekenen. Rekenroutines in de onderbouw - M. van Roosmalen-Noppen, M.v.d.Wielen

Rekenroutines stimuleren kleuters in hun reken-wiskundige ontwikkeling door middel van handelen, spel, interactie en redeneren.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_roosmalen_spelend_rekenen_met_peuters_en_kleuters_news_index
 

Werken in de rekentuin. Spelenderwijs oefenen en meten -M. Straatemeier, S. Klinkenberg, H.v.d. Maas

Artikel over het het webbased programma De Rekentuin, voor het oefenen en toetsen van de basisvaardigheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en breuken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_straatemeier_afb_werken_in_de_rekentuin_news_index
 

Spel in de rekenles - Isis en Osiris

Probeer zo veel mogelijk punten te verzamelen en je tegenstander zo veel mogelijk dwars te zitten. Een bord- en rekenspel vanaf groep vier....... lees meer » Reacties(0)
_isis___osiris_nieuw_news_index
 

Volgens Bartjens: rekenen en de populaire cultuur - Cathe Notten

De uitdaging is om het rekenonderwijs zo in te richten dat kinderen het leuk vinden en en ze tegelijkertijd wel alles te leren wat nodig en wenselijk is. Hoe breng je rekenen aan de man in een wereld waar alles "cool" moet zijn?... lees meer » Reacties(0)
Vb_32_2_afb_rubriek_volgens_bartjens_news_index
 

Interactie: Ouderwets rekenen? Nee, bedankt! - Kees Buijs

Dat er nog heel wat te verbeteren valt aan de kwaliteit van het rekenonderwijs, staat buiten kijf. Door velen wordt hier ook hard aan gewerkt. Maar moet dit met een terugkeer naar het ouderwetse rekenen gepaard gaan?... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_rubriek_interactie_news_index
 

Wiskunde op straat: Goaaaaaaal! Voetbalplaatjes treffen doel - Harrie Sormani.

Ook als voetbalplaatjes worden uitgedeeld bij de supermarkt kun je die heel goed gebruiken om er in de rekenles allerlei rekenvragen mee te bedenken....... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_rubriek_wiskunde_op_straat_news_index
 

Groetjes van groep vier: Op de camping - Lia van Diem.

De rekenles gaat over de camping. Maar hoe ver is het van de tent naar de afval? Vier meter, zien de kinderen van groep vier op de plattegrond in hun rekenboek. Maar hoe lang is vier meter nu precies?... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_rubriek_groetjes_van_groep_vier_news_index
 
 

Vroeger: Hoe oud, hoe rijk? - Ed de Moor.

Verzekeringswiskundigen rekenen met gemiddelde leeftijden. Die leeftijden worden uitgerekend door het CBS. Ed de Moor vertelt over een vroegere verzekeringswiskundige: Johan de Witt.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_rubriek_vroeger_news_index
 

De bekende Nederlander in getallen: Aleid Truijens - Harrie Sormani

Harrie Sormani interviewt Aleid Truijens over rekenen en getallen.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_rubriek_de_bekende_nederlander_in_getallen_news_index
 

In / Uitgelicht. Boekenrubriek - Peter van den Breemen

Peter van den Breemen bespreekt "Prestaties allochone meisjes enorm gedaald", van Robbert Sikkes en "Op papier rekenen gaat beter dan uit het hoofd" van Nely van Dam... lees meer » Reacties(0)
Vb_31_1_afb_rubriek_in_uitgelicht_news_index
 

Ei van Columbus Jaargang 28, nummer 5, opgaven

VIer pagina's met rekenpuzzels voor kinderen uit groep 7 en 8.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_rubriek_ei_van_columbus_opgaven_news_index
 

Spel in de rekenles - Upturn

Dit mooie spel is een combinatie van Rummikub en Mens Erger je Niet. Rekenspel vanaf groep 3....... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_rubriek_spel_in_de_rekenles_2_news_index
 
 

Hoe groot? Een lessenserie meten in het SBO - Mieke Abels

Voor het ontwikkelen van een goed begrip van wat oppervlakte is, moeten kinderen zelf ontdekkingen kunnen doen. Hoe kom je tot een stevige onderlaag van "de ijsberg"? ... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_abels_hoe_groot_news_index
 

Kansen bieden en kansen grijpen. Doorlopende leerlijnen rekenen-wiskunde - J. Kaskens.

Handreikingen voor een goede (warme) overdracht en een betere aansluiting van leerlijnen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_kaskens_kansen_bieden_en_kansen_grijpen_news_index
 

Rekenmethodes en rekenonderwijs. Kiezen voor een rekenmethode - Willem Vermeulen

Centrale vraag bij het kiezen van een rekenmethode moet zijn: Hoe leren kinderen hun reken-wiskundekennis opbouwen en hoe kan de school daarbij de beste ondersteuning bieden?... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_vermeulen_rekenmethodes_en_rekenonderwijs_news_index
 

Wat is goed rekenonderwijs. NVORWO peilt onder leden - M.v.d.Burg, M.Espeldoorn

Onderzoek naar het fundament voor goed rekenonderwijs. Een artikel over opleiding en nascholing, interactie, onderzoekende houding en de rekenco√∂rdinator.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_burg_wat_is_goed_rekenonderwijs_news_index
 

Getalbeelden en het rekenrek. Een uitgebreide kijk op het gebruik van rekenrekjes - J. Winnubst

Het rekenrek wordt ingezet om de strategie van tellend rekenen te verlaten. Het is een hulpmiddel bij het vormen van getalbeelden.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_getalbeelden_en_het_rekenrek_news_index
 

Oefenen, maar dan anders. Getallenmozaiek - Cathe Notten

Met getallenmozaiek oefent iedereen op zijn eigen niveau. In het artikel een spelbeschrijving voor een oefenvorm voor de basisbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen; hele getallen en breuken.... lees meer » Reacties(0)
Vb_28_5_afb_notten_oefenen_maar_dan_anders_news_index